Veřejná správa

Z WikiKnihovna
Verze z 22. 2. 2012, 15:56, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (8 revizí: IMPORT V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marek Moťka

Klíčová slova: státní správa, samospráva, funkce veřejné správy, rozdělení veřejné správy, správní právo

Synonyma: ---

Související pojmy:


Nadřazené:správa

Podřazené:státní správa, samospráva


Úvod

Veřejná správa je správou veřejných záležitostí, která je uskutečňována ve veřejném zájmu, jakožto projev, resp. Součást výkonné moci. Vzhledem k tomu, že jde o organizovanou činnost, musí být svěřena určitému subjektu, který zaručuje, že bude vykonávána. Tímto subjektem je v první řadě stát a dále jiné subjekty, které k tomu byly státem zákonně zmocněny (např. veřejnoprávní korporace, veřejné fondy nebo veřejné podniky). Od subjektu je třeba odlišovat tzv. jednatele, tj. toho, kdo konkrétní činnost přímo vykonává (hovoří se o orgánu nebo úřadu). Veřejná správa je tvořena dvěma subsystémy , a to státní správou a samosprávou. Vymezována bývá z hlediska obsahového (věcného), tedy s ohledem k činnostem, které vykonává (zajišťuje), a organizačního (institucionálního), které určuje, jakými orgány či úřady je vykonávána. Vzhledem k tomu, že pozitivní definice veřejné správy víceméně není možná, bývají obvykle formulovány tzv. negativní definice: správa je jimi vymezována jako okruh činností, které nejsou zákonodárstvím, soudnictvím ani vládou a které jsou vykonávány orgány, jež nejsou orgány moci zákonodárné, soudní ani vládní. Na rozdíl od správy soukromé platí, že orgány veřejné správy mohou svoji činnost vykonávat pouze na základě zákonů a v jejich mezích.[1]


Funkce veřejné správy

 • mocenská - realizuje svou moc ve státě prostřednictvím právního řádu a působením státního zřízení
 • ochranná (bezpečnostní) - povinnost zajistit a organizovat vnitřní a vnější bezpečnost a pořádek státu
 • organizační - veřejná správa organizuje záležitosti státní, záležitosti institucí a záležitosti občanů
 • regulační - tato funkce spočívá v tom, že demokratické společnosti se vytváří takový systém řízení společnosti, který je založený na politickém pluralismu, solidaritě a toleranci
 • služba veřejnosti - jedná se o činnosti poskytované ve veřejném zájmu


Rozdělení

Státní správa

- státní správu vykonávají:

 • ústřední orgány státní správy na ústřední úrovni s působností pro celý stát
 • územní orgány státní správy s místní působností
 • ostatní státní orgány (např. státní fondy apod.).
 • jiné subjekty oprávněné k výkonu veřejné správy, jimž stát veřejnou moc deleguje nebo propůjčuje (např. stanice technické kontroly, veřejná stráž).

- z věcného hlediska se rozlišuje státní správa:

 • politická resp. všeobecná (např. krajský úřad).
 • odborná resp. specializovaná (např. finanční úřad).

- výkonnou moc zajišťují ústřední úřady s působností pro celý stát. V čele některých ústředních úřadů stojí ministr, těmito úřady jsou ministerstva.

Samospráva

Samosprávou je výkon veřejné správy (přenesené působnosti) samosprávnými veřejnoprávními korporacemi. Samosprávou může být zájmová (profesní) nebo územní. Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záležitostech) jiným, vnějším subjektem. Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému subjektu než vnější a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených záležitostí efektivnější a levnější.


Oblasti veřejné správy

 • Právo a zákony
 • Právo a sociální věci
 • Obchod-průmysl
 • Vnitro
 • Finance
 • Ochrana a bezpečnost
 • Zahraničí
 • Doprava
 • Školství
 • Kultura
 • Životní prostředí
 • Zemědělství
 • Místní rozvoj
 • Zdraví
 • informatika


Použitá literatura

[1] MATES, Pavel ; VOKOUN, René . Malá ENCYKLOPEDIE REGIONALISTIKY a veřejné správy. Vyd. 1. Praha : Prospektrum, 2001. 200 s. ISBN 80-7175-100-6.

[2]Portál veřejné správy České republiky [online]. 2011 [cit. 2011-04-21]. Úvodní stránka. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place>.