VOIP

Z WikiKnihovna
Verze z 20. 2. 2012, 14:12, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (76 revizí: IMPORT T-V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kateřina Hořínková

Klíčová slova:

Synonyma: - Voice over Internet Protocol, IP telefonie, internetová telefonie, digitální telefonie

Související pojmy - internet

nadřazené - Internet Protocol (IP)
podřazené - ---


Definice

VoIP je zkráceně Voice over Internet Protocol. Pomocí VoIP technologie jsou hlasové informace/data převedeny na digitální packety a zasílány přes internet. Poté jsou před dosažením cílového telefonního přijímače převedeny zpět na analogový signál. [7]

Zjednodušeně řečeno se tato technologie používá pro telefonování pomocí internetu, intranetu či jiných datových sítí (TCP/IP/UDP).

Alternativně bývá nazývána jako IP Telefonie, internetová telefonie nebo digitální telefonie.


Soubor:VoIP system.jpg


VoIP systém - ilustrativní schéma[4]

Na obrázku vidíme příklad možného VoIP systému. Analogový telefon odesílá hovor přes IP bránu, kde přes internet se dostane do další IP brány. Odtud je hovor přesměrován buď přímo do IP telefonu nebo dál putuje přes veřejnou telefonní síť do jiného analogového aparátu příjemce.

Protokoly

Protokoly používané k implementaci VoIP jsou:

 • H.323
 • Session Initiation Protocol (SIP)
 • Media Gateway Control Protocol (MGCP)
 • Megaco/H.248 (Gateway Control Protocol)
 • IP Multimedia Subsystem (IMS)
 • Real-time Transport Protocol (RTP)
 • Session Description Protocol (SDP)

Protokol H.323 byl jedním z nejrozšířenějších a prvních VoIP protokolů používaných jak pro dálkový, tak i lokální přenos. Nicméně od vzniku nových, méně komplexních protokolů (jako např. MGCP a SIP), je protokol H.323 stále více limitován pouze na přenos již existujících dálkových přenosů. Konkrétně Session Initiation Protocol (SIP) získavá širší průnik na trhu.

Jako příklad chráněné implementace stojí za zmínku Skype protokol, který je z části založen na principech peer-to-peer networkingu.

Druhy VoIP

Hardwarové - U hardwarového VoIP je telefonní přístroj vybaven adaptérem, pomocí kterého je telefon připojen k vysokorychlostnímu internetu. Při realizaci telefonního hovoru je telefonní přístroj volajícího připojen přes místní telefonní společnost/síť k poskytovateli služby VoIP a pak přes internet k místní telefonní společnosti volaného. (příkladové schéma viz výše)

Softwarové - V případě použití softwarového VoIP jsou pro realizaci hovorů používána sluchátka s mikrofonovem zapojená přímo do počítače. Hovory jsou přesměrovány přes modem.

VoIP může být také použito přes soukromou datovou síť.

Výhody

Hlavní výhodou VoIP jsou nízké náklady. Hlasová informace je zasílána přes internet, a tak nedochází k účtování poplatků za užití pevných linek klasických telefonů. Z těchto důvodů také poskytovatelé služby VoIP mohou nabízet mezinární hovory zdarma, či za velmi výhodných cenových podmínek.

Nevýhody

Hlavním nedostatkem služby VoIP je zpoždění a záchvěvy v přenosu. V průměru při přenosu hovorů přes internet dochází při místních hovorech ke zpoždění od 800ms do 2 sekund [2]. A v případě zaoceánských hovorů toto zpoždění může dosahovat až 5 sekund [2]. Packety s hlasovými informacemi jsou zasílány přes internet spíše tou nejlepší právě dostupnou cestou než zavedenou pevnou stálou linkou. VoIP služby se tak musí vyrovnávat s výkyvy velikosti datového toku, s packetovými ztrátami a klasickými výpadky internetového spojení. Díky tomu je kvalita i spolehlivost VoIP nestálá.

Další nevýhody jsou například:

- neschopnost uskutečnění telefonického hovoru při výpadku elektrického proudu

- chybějící automatické přesměrování nouzových hovorů na nejbližší operační středisko (u poskytovatelů VoIp v ČR a EU bývá řešeno registrací telefonní stanice na konkrétní adresu a telefonní obvod)

- nedostačující zabezpečení (šifrování) přenosu hovorů přes VoIP - vlády a vojenské organizace z těchto důvodu používají více zabezpečené varianty VoIP (Voice over Secure IP (VoSIP), Secure Voice over IP (SVoIP) nebo Secure Voice over Secure IP (SVoSIP)[5]).

Programy

Nejběžněji užívané programy pro technologii VoIP:

* Skype - jeden z nejznámějších
* Microsoft NetMeeting (H.323)
* Gizmo
* Fring
* Yerigo
* VoIPStunt
* VoxOx
* X-Lite
* Vonage
* TringMe
* wxCommunicator

Programy pro skupinovou VoIP telefonii:

* TeamSpeak
* Ventrilo
* Mumble (Linux, Mac, Windows)

Literatura

 1. About.com [online]. c2010 [cit. 2010-12-23]. VoIP Software and Tools. Dostupné z WWW: <http://voip.about.com/od/voipsoftware/VoIP_Software_and_Tools.htm>.
 2. BATES, Regis J. "Bu. Voice Over IP. New York : McGraw-Hill Professional Publishing , 2002. 19 s. Dostupné z WWW: <http://site.ebrary.com.ezproxy.muni.cz/lib/masaryk/docDetail.action?docID=10015270&p00=voip>. ISBN 9780071391818.
 3. MITCHELL, Bradley. About.com [online]. c2010 [cit. 2010-12-12]. VoIP - Definition of VoIP. Dostupné z WWW: <http://compnetworking.about.com/cs/voicefaxoverip/g/bldef_voip.htm>.
 4. SANS Institute [online]. c2001 [cit. 2010-12-29]. Secure Voice over IP. Dostupné z WWW: <http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/voip/secure-voice-ip_322>.
 5. Security Technical Implementation Guides [online]. 2006 [cit. 2010-12-29]. Internet Protocol Telephony & Voice over Internet Protocol. Dostupné z WWW: <http://iase.disa.mil/stigs/stig/VoIP-STIG-V2R2.pdf>.
 6. Understanding Voice over IP Protocols [online]. [s.l.] : Cisco Systems, 2002 [cit. 2010-12-23]. Dostupné z WWW: <http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/tech/tk587/c1506/ccmigration_09186a008012dd36.pdf>.
 7. WARD, Susan. About.com [online]. c2010 [cit. 2010-12-12]. VoIP - Definition VoIP. Dostupné z WWW: <http://sbinfocanada.about.com/od/handlingphonecalls/g/voip.htm>.