Výživa 2.0

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Ivo Macík

Klíčová slova: Výživa, Nutriční databáze, Výživová pyramida, Výživová doporučení

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené: ---
podřazené: Nutriční databáze a software, Výživová pyramida


Charakteristika

Výživa 2.0 je výživa, kterou si konzument kontroluje a vybírá podle obsahu nutričních hodnot. V klasické výživě je konzument spíše pasivní, ve výživě 2.0 si však informace o jídle a pití aktivně vyhledává a vlastní jídelníček připravuje podle potřeb vlastního organismu.


Potravinové tabulky

Základem výživy 2.0 jsou údaje o nutričních hodnotách stravy, které jsou dány množstvím a složením samotné potraviny. Tyto údaje jsou prezentovány nejčastěji ve formě tabulek.[1]

Tabulky používané v ČR jsou:

 • Perlín, C. a kol.: Potravinové tabulky, část první: Chemické složení a energetický obsah poživatin v hodnotách jedlého podílu, vydáno Společností pro výživu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Praha, 1992, ISBN 80-85-120-42-9.
 • Perlín, C. a kol.: Potravinové tabulky, část druhá: Chemické složení a energetický obsah poživatin v hodnotách "jak snědeno", vydáno Společností pro výživu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Praha, 1993, ISBN 80-85-120-44-5.


Nutriční databáze a software

více zde: Nutriční databáze a software

Nutriční databáze jsou tabulky v elektronické podobě. Vložíme-li je do systému, dostaneme nutriční software. Používá se například Nutricom 2001, vyvíjený v Teplicích a v Ústí nad Labem[2]; Nutrifia, použitelný pro odborníky i pro laiky[3]; nebo E-kalkulačka, která je dostupná online a zdarma.[4]


Výživová doporučení

"V současné době přetrvává v České republice vysoký, v řadě případů předčasný, výskyt neinfekčních onemocnění hromadného výskytu, (...) které zvyšují nemocnost a zejména pak úmrtnost naší populace proti jiným zemím. V řadě příčin, které vedou k tomuto stavu, má největší význam nesprávná výživa."[5] To je důvod, proč má ČR vypracovaná výživová doporučení. Tabulky nejsou bohužel tolik přehledné jako infografika, a právě proto jich v oblasti výživových doporučení tolik nacházíme. Nejznámější je výživová pyramida, kterou jen v Evropě publikovalo v různých mutacích přes 25 států a dalších 8 ji má v přípravě.[6] USA v roce 2011 nahradila výživovou pyramidu tzv. MyPlate.[7] Existují i různé interaktivní vizualizace, které jsou uživatelsky přívětivé a odkazují i na konkrétní studie vlivu daných látek.[8][9]


Další možnosti

Výživa 2.0 nemusí být jen pro jednotlivce. Je zde i několik možností jak se s nutričními hodnotami vypořádat ve více lidech.


Weight Watchers

Mezinárodní společnost nabízející asistentské služby a dietní produkty pro snížení váhy. Byla založena v roce 1963 a dnes má pobočky asi v 30 zemích světa. Základní filozofií společnosti je program, založený na vědeckých výzkumech, pomáhající snížit váhu, zlepšit stravovací návyky, více cvičit a nabízet podporu.[10]

FitBit

Společnost v USA prodávající bezdrátové zařízení, sbírající údaje o počtu ujitých kroků, ujité vzdálenosti, spálených kalorií a vyšlapaných podlaží. Zařízení mimo jiné měří i kvalitu spánku, jak často se člověk budí a jak dlouho spal. Poté se nahrají data přes počítač na server a na webových stránkách se zobrazí vaše údaje.[11]

The Eatery

Aplikace na IPhone, využívající crowdsourcing v hodnocení výživy. Uživatel zadá co jedl a přidá fotku. Ostatní uživatelé jídlo ohodnotí zda bylo zdravé či ne.[12] Jelikož je to ale hodnocené veřejností, informace poskytující tato aplikace nejsou konzistentní a mohou se mýlit.


Poznámky

 1. Nutriční hodnocení potravin. In: MediProfi [online]. 2001 [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://www.mediprofi.cz/1/1/aktuality/?uid=&e=&cid=33725
 2. PRUŠA, Tomáš. Nutriční software: hodnocení. Brno, 2007. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/96705/lf_b/Prusa_BC_NutriSW.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.
 3. SUKOVÁ, Irena. Nutriční software pro rychlé hodnocení. In: Agronavigátor [online]. 23.4. 2008 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=147&ch=13&typ=1&val=73868
 4. E-deník. Flora [online]. © 2008–2009 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://flora.cz/edenicek/eden_kalk.php
 5. DIETOLOGIE. In: Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0d9869b4-007a-43d2-beb4-8d6e55c225f9
 6. Food-Based Dietary Guidelines in Europe. In: The European Food Information Council [online]. 2009 [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://www.eufic.org/article/en/expid/food-based-dietary-guidelines-in-europe/
 7. NEUMAN, W. Nutrition Plate Unveiled, Replacing Food Pyramid. The New York Times [online]. 2011 [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2011/06/03/business/03plate.html
 8. Visualize Nutrients in Bite Size Pieces. Lonely Datum: Data has personality [online]. 2011 [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://lonelydatum.com/p/food/
 9. Snake Oil?: Scientific evidence for popular health supplements showing tangible human health benefits when taken orally by an adult with a healthy diet. Information is Beautiful: Ideas, issues, knowledge, data - visualized! [online]. 2011 [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://www.informationisbeautiful.net/play/snake-oil-supplements/
 10. Weight Watchers. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Weightwatchers
 11. FitBit. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Fitbit
 12. The Eatery: A Massive Health Experiment [online]. [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: https://eatery.massivehealth.com/


Použitá literatura

 1. PRUŠA, Tomáš. Nutriční software: hodnocení. Brno, 2007. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/96705/lf_b/Prusa_BC_NutriSW.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.
 2. SUKOVÁ, Irena. Nutriční software pro rychlé hodnocení. In: Agronavigátor [online]. 23.4. 2008 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=147&ch=13&typ=1&val=73868
 3. DIETOLOGIE. In: Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0d9869b4-007a-43d2-beb4-8d6e55c225f9
 4. NEUMAN, W. Nutrition Plate Unveiled, Replacing Food Pyramid. The New York Times [online]. 2011 [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2011/06/03/business/03plate.html