User experience: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (2 revize: IMPORT T-V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 20. 2. 2012, 14:11

Autor: Jakub Procházka

Klíčová slova: User experience, použitelnost, uživatel, prožitek, uživatelský výzkum

Synonyma: uživatelská zkušenost

Související pojmy: user-centered design, User experience design, použitelnost, zkušenost

nadřazené:zkušenost, prožitek

podřazené: user-centered design, UX design, použitelnost


Chrakteristika

User experience [‘ju:zə ık’spıəriəns] (UX) do češtiny se překládá jako uživatelská zkušenost. UX je možné definovat jako něco, co se vytváří během přímé interakce (užívání) člověka resp. uživatele s určitým produktem. ISO 9241-210:2010 pak definuje UX jako lidské vnímání a očekávání vyplívající z použití systému, produktu nebo služby. Odborníci v souvislosti s UX zmiňují pojmy, jako jsou emoce, zkušenost, vnímání a dojmy.[3] Pozornost je zde tedy věnována především uživateli a ne produktu.[2] UX je také předmětem uživatelského výzkumu, kde je ovšem trend opačný a pozornost je věnována spíše produktu a jeho použitelnosti. User experience je nesnadné měřit a cíleně ovlivňovat bez znalostí faktorů, které tvoří rámec celé UX. Virpi Roto uvádí znalost definice UX a základních stavebních bloků UX, jako důležitou prerekvizitu pro navržení produktu vyvolávajícího kladnou UX.[1]

Stavební bloky UX

Definice poskytuje odpověď na otázku, které oblasti je důležité zkoumat pro plné pochopení pojmu UX. V odborných publikacích se objevují tři hlavní oblasti resp. stavební bloky user experience. Každý s těchto bloků obsahuje několik faktorů ovlivňujících user experience.

Systém

První je systém ten obsahuje vše co je nutné pro užití produktu, produkt samotný nebo jeho součásti. Příkladem je webová stránka. Webová stránka je produkt, který má vyvolat určitou UX. Ovšem pro její užití je nutné využít další produkty. Pro příklad s webovou stránkou to bude:


1. Prohlížeč. Prohlížečů je ovšem velké množství a každý může stránku zobrazovat s většími či menšími rozdíly.

2. Technické zařízení na kterém je prohlíčeč spouštěn. To může být PC, mobil, tablet atd.

3. Technické parametry jako druh OS nebo hardware konkrétního zařízení.

4. Kvalita připojení k internetu, obsahující rychlost, spolehlivost atd.


Všechny tyto atributy jsou součástí systému a ovlivňují konečnou UX, ačkoli cílová komponenta je pouze webová stránka.

Kontext

Druhým stavebním blokem je kontext. Kontext se prolíná se systémem resp. v systému může existovat složka, která není přímo nutná k jeho užití. Např. personál v knihovně se může stát jistým druhem kontextu při užívání služeb knihovny viz. níže. Prvním faktorem je fyzikální kontext , jako okolní teplota, hluk atd. Dobrým příkladem může být tlačenice v tramvaji. Ta bude mít určitě vliv na UX s prohlíženou stránkou prostřednictvím mobilního zařízení. Další je sociální kontext . V něm figurují lidé nacházející se v uživatelově okolí. Nakonec je zde časový kontext užívání produktu resp. určité období nebo přímo případ užití.

Uživatel

Posledním stavebním blokem vytvářejícím UX je samotný uživatel. Tento blok obsahuje potřeby, které uživatel má. Může se jednat o nutnost využít službu na určité webové stránce. Potřeby vytvářejí UX spolu s využitelností a použitelností určitého produktu. Dále může být uživatel motivován k užívání určitého produktu. Uživatel má před užitím produktu určitá očekávání, která vychází z jeho předchozí zkušenosti. Pokud produkt tato očekávání předčí, vytvoří pravděpodobně kladnou UX pokud může tomu být naopak. Vliv na kvalitu UX má také nálada a nakonec fyzické a mentální možnosti. Vliv mentálních možností může demonstrovat zápis poznámek na notebooku během přednášky. Pokud notebook nefunguje plynule uživatel je nucen rozdělovat pozornost mezi přednášejícího a technické zařízení. Fyzické možnosti mohou mít vliv např. při užívání mobilního telefonu[1].

Použíté zdroje

[1]ROTO, Virpi . User Experience Building Blocks [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupný z WWW: <http://www.citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.146.5442&rep=rep1&type=pdf >.

[2]HASSENZAHL, Marc. User Experience (UX): Towards an experiential perspective on product quality [online]. [cit. 2001-12-20]. Dostupný z WWW: <http://www.marc-hassenzahl.de/pdfs/hassenzahl-ihm08.pdf>.

[3]WECHSUNG, Ina; B. NAUMANN, Anja; SCHLEICHER, Robert. Views on Usability and User Experience: from Theory and Practice [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupný z WWW: <http://www.cs.uta.fi/~ux-emotion/submissions/Wechsung-etal.pdf>.

[4]ISO FDIS 9241-210:2009. Ergonomics of human system interaction - Part 210: Human-centered design for interactive systems (formerly known as 13407). International Organization for Standardization (ISO). Switzerland.