User-centered design: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Typické UCD metodologie)
m (23 revizí: IMPORT T-V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 20. 2. 2012, 14:11

Autor: Iveta Jansová

Klíčová slova: design, tvorba webu, SEO, zaměření na zákazníka, informační architektura

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené – design, tvorba webu, SEO, zaměření na zákazníka
podřazené - ---


Základní informace

User-centered design (UCD) je design zaměžený na uživatele. Jde o přístup k designu, který představuje proces v informování lidí, kteří budou používat daný produkt (často se jedná o web). Jejich prioritou je použitelnost. Zabývá se strukturovaným vývojem produktu metodou, která řeší všechny fáze vývoje webu (plánování, design a vývoj produktu) s cílem vytvořit web, který odpovídá potřebám a preferencím uživatelů.

Význam UCD

Aby byly webové stránky úspěšné, musí pro uživatele představovat místo, kde najde informace a splní požadované úkoly ve velmi krátkém čase bez nutnosti zdlouhavého, dezorientovaného a náhodného hledání. Bez ohledu na to, jaké cíle si stanoví vlastník stránky, musí nastolit rovnováhu mezi potřebami uživatelů a potřebami vlastní organizace. Pokud uživatel neshledá stránku užitečnou, nebude ji využívat.[1]

Proces ve zkratce

Chcete-li vytvořit web zaměřený na uživatele, musíte přemýšlet o potřebách uživatelů při každém kroku, včetně:

 • plánování webu
 • sběru dat od uživatelů
 • vývoji prototypů
 • psaní obsahu
 • testování použitelnosti s uživateli

Mezinárodní standard

Existuje mezinárodní standard který je základem pro mnoho UCD metodologií. Tento standard (ISO 13407: Human-centered design process) definuje hlavní proces pro zařazení human-centered (na člověka zaměřených) aktivit skrz vývoj životního cyklu, ale nejde o přesné metody.

V tomto modelu jsou čtyři aktivity, které formují hlavní cyklus práce:

 1. Specifikovat kontext využití
  • Identifikovat člověka, který bude produkt používat, k čemu jej bude potřebovat a jaké má podmínky pro použití.
 2. Specifikovat požadavky
  • Určit obchodní požadavky nebo uživatelské cíle, které musí být splněny, aby byl produkt úspěšný.
 3. Vytvořit designové řešení
  • Tato část procesu může být provedena v několika fázích, stavěná od hrubého konceptu až po kompletní design.
 4. Posoudit design
  • Nejdůležitější části procesu je posouzení – ideálně díky testování použitelnosti skutečnými uživateli – kvalitní testování pomáhá vývoji dobrého softwaru.

Jakmile jsou tyto požadavky splněny, proces končí a produkt může být realizován.


Typické UCD metodologie

Organizace UPA (Usability Professionals‘ Association) vytvořila plakát, který ukazuje typický UCD proces. UCD aktivity jsou zde rozděleny do čtyř fází: analýza, design, realizace a zavádění s dalšími aktivitami pro každou fázi.

 1. Analýza
  • Seznámení se s hlavními účastníky s cílem stanovení vize
  • Zahrnutí použitelnosti zadaných úkolů v plánu
  • Sestavení multidisciplinárního týmu pro zajištění úplné znalosti problematiky
  • Rozvíjení použitelnosti cílů a úkolů
  • Provádění terénních studií
  • Seznámení se s konkurenčními výrobky
  • Vytvoření uživatelského profilu
  • Vypracování analýzy úkolů
  • Dokument s možnými scénáři pro uživatele
  • Dokument s požadavky na výkon
 2. Design
  • Začátek brainstorming konceptů a metafor
  • Rozvíjení screen flow a navigačního modelu
  • Tvorba letáků s návrhem koncepce designu
  • Začít dělat design s papírem a tužkou
  • Vytvoření jednoduchého prototypu
  • Provádění testování jednoduchých prototypů
  • Vytvoření velmi věrného prototypu
  • Znovu provést testování použitelnosti
  • Zavedení normy a směrnice
  • Vytvoření specifikace designu
 3. Realizace
  • Provést heuristické hodnocení
  • Úzce spolupracovat s doručovací službou, která bude provádět dodávku zboží
  • Provést testování použitelnosti co nejrychleji
 4. Zavedení
  • Použití výzkumů k získání zpětné vazby
  • Pomocí terénních studií získat informace o skutečném použití produktů
  • Zkontrolovat cíle pomocí testů uživatelského rozhraní

Podstatným bodem je testování použitelnosti, které se objeví několikrát v průběhu celého testu. Poskytování příjemného uživatelského prostředí je nikdy nekončícím procesem.[2]

Poznámky

 1. User-Centered Design. U.S. GOVERNMENT. Usability.gov: Your guide for developing usable [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.usability.gov/basics/ucd/index.html
 2. Resources about usability: About usability. USABILITY PROFESSIONALS' ASSOCIATION. Usability Professionals' Association: Promoting usability concepts and techniques woldwide [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.upassoc.org/usability_resources/about_usability/what_is_ucd.html

Použitá literatura