Ulrich Beck: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (48 revizí: IMPORT T-V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 20. 2. 2012, 14:10

Autor: Šimon Vích

Klíčová slova: sociologie, filozofie, psychologie, politologie, moderní společnost, Německo

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - ---
podřazené - ---

Život

Německý sociolog a filozof Ulrich Beck se narodil 15. května 1944 v pomořanském Stolpu. Do patnácti let však žil v dolnosaském Hannoveru. Krátký čas také žil a studoval ve Spojených státech amerických (město Springfield). Po návratu ze zámoří začal studovat ve Freiburku právo. Studium však nedokončil a přestoupil na univerzitu v Mnichově, na které se věnoval filozofii, sociologii, psychologii a politologii. Ulrich Beck odpromoval v roce 1972 v oboru sociologie. [4]

Na mnichovské univerzitě zůstal a začal působit jako asistent u profesora Karla Martina Bolteho. Beck se zabýval zvláště problematice práce, zaměstnanosti a teoretickým předpokladům sociologických výzkumů pracovních sil. Docenturu získal v roce 1979 v oboru sociologie. Od této doby začal Beck spolupracovat s univerzitou v Münsteru, kde bádal na poli sociálních věd a ekonomie. [4]

Jeho největší zájem však vždy patřil oblasti moderních společností. Když byl začátkem roku 1981 jmenován profesorem sociologie na bamberské univerzitě, podílel se jako spoluvydavatel na specializovaném sociologickém časopise Soziale Welt. V té době se Beck díky svým pracím věnovaným rizikům moderní společnosti stává jedním z nejuznávanějším teoretickým sociologům. [4]

Ulrich Beck absolvoval také několik hostujících profesur na nejrůznějších evropských univerzitách. Taktéž vydal několik spisů, které jsou v dnešní době považovány za základy teorie reflexivní modernizace. [4] V roce 1992 byl jmenován profesorem sociologie na mnichovské Ludwigs-Maximilian-Universität. Beck působí v současné době také jako hostující profesor na London School of Economics and Political Science, je členem užšího vedení Německé sociologické společnosti a členem kuratoria Židovského centra v Mnichově. [1] Ulrich Beck je ženatý se socioložkou Elisabeth Beck-Gernsheimovou. [6]

Dílo

Ulrich Beck je v dnešní době již šéfredaktorem časopisu Soziale Welt. [3] Působí též ve známém německém nakladatelství Suhrkamp, ve kterém řídí ediční řadu Zweite Moderne - Second Modernity. [1] Beck je autorem či spoluautorem nejrůznějších vědeckých prací a časopiseckých studií. K jeho nejznámějším knihám patří:

 • Soziologie der Arbeit und der Berufe (1980), spoluautoři M. Brater a H. Daheim
 • Riziková společnost (1986)
 • Gegengifte (1988)
 • Das ganz normale Chaos der Liebe (1990), spoluautorka Elisabeth Beck-Gernsheimová
 • Politik in der Risikogesellschaft (1991)
 • Die Erfindung des Politischen (1993)
 • Reflexive Modernization (1994), spoluautoři Anthony Giddens a Scott Lash
 • Eigenes Leben (1995), spoluautoři Timm Rautert, Wilhelm Vossenkuhl, Ulf E. Ziegler
 • Was ist Globalisierung (1997)
 • Schöne neue Arbeitswelt (1999)
 • Individualization (2002), spoluautorka Elisabeth Beck-Gernsheimová
 • Das kosmopolitische Europa (2004)
 • Power in the Global Age (2005)
 • Cosmopolitan Vision (2006)
 • Weltrisikogesellschaft (2008)

Riziková společnost

Riziková splečnost patří k nejvýznamnějším a nejstěženějším dílům Ulricha Becka. Kniha ovlivnila řadu myslitelů i způsob uvažování o tomto problému. Beck přichází s novým přístupem sociologie k ekologii. Reflektuje existenci mezí růstu a snaží se ukázat, jak se tento fakt promítá do charakteru moderní společnosti, jak je tímto charakterem spolupodmiňována a znovu reprodukována. [2]

Použitá literatura

 1. BECK, Ulrich. Moc a protiváha moci v globálním věku: Nová ekonomie světové politiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 460 s. ISBN 80-86429-67-0.
 2. BECK, Ulrich. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 80-86429-32-6.
 3. BECK, Ulrich. World at risk. Cambridge: Polity Press, 2009. 269 s. ISBN 978-0-7456-4200-0.
 4. HORYNA, Břetislav. Druhá moderna: Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, 2001. 70 s. ISBN 80-210-2677-4.
 5. Professor Ulrich Beck [online]. c2010, poslední revize 27.6.2009 [cit. 2010-12-19]. Dostupné z: <http://www2.lse.ac.uk/sociology/whoswho/academic/beck.aspx>.
 6. Ulrich Beck - Suhrkamp [online]. c2010 [cit. 2010-12-19]. Dostupné z: <http://www.suhrkamp.de/autoren/ulrich_beck_259.html>.