KISK:Účast na konferencích/Jaro 2011

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Příklad

* Jméno: Pavla Kovářová, Název: Infokon 2010, Datum: 20. 11. 2010, Link: http://www.infokon.cz/


Konference PARTSIP - pomoc při organizaci a zpráva

Název: Informační mediátor 2011: management, marketing a inovace v knihovnách, Datum: 17. 2. 2011, Link: http://www.partsip.cz/akce/konference-partsip-informacni-mediator-2011-management-marketing-inovace-v-knihovnach
1. * Jméno:Markéta Babirádová
2. * Jméno:

Schválené akce

* Jméno: Kamila Brablíková, Název: Knihovny současnosti 2011, České Budějovice, Datum: 13. až 15.09 2011, Link: http://www.svkos.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2011/clanek/knihovny-soucasnosti-2011/

* Jméno: Michal Denár, Název: Knihovny současnosti 2011, České Budějovice, Datum: 13. až 15.09 2011, Link: http://www.svkos.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2011/clanek/knihovny-soucasnosti-2011/

* Jméno: Soňa Príborská, Název: Library Marketing Tuesday: konference o marketingu a komunikaci v knihovnách, Datum: 6.09 2011, Link: http://partsip.cz/lide/udalosti/konference/library-marketing-tuesday-konference-o-marketingu-a-komunikaci-v-knihovnach/

* Jméno: Kamila Rýdlová, Název: „Představení nového katalogu systému Clavius, katalogu Carmen OPAC 2.0“, Datum: 21.6. 2011, Praha,

* Jméno: Kamila Rýdlová, Název: Knihovny bez bariér", Datum: 23.5. 2011, Brno, Link: http://bezbarierova.knihovna.cz/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=62

* Jméno: Helena Selucká, Název: Seminář "Chceme dětem číst 3", Datum: 5. - 6. 4. 2011, Brno

* Jméno: Monika Janků, Název: Seminář "Projekty v informačním vzdělávání", Datum: 10. 3. 2011, Link: http://www.nakliv.cz/akce/seminar-projekty-v-informacnim-vzdelavani#

* Jméno: Monika Janků, Název: INSPO, Datum: 19. 3. 2011, Link: http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2011/program-konference-inspo-2011

* Jméno: Pavlína Omastová, Název: Práce s dobrovolníky v knihovnách, Datum: 7. – 8. 6. 2011

* Jméno: Michal Klajban, Název: Konference o elektronické podpoře výuky, Datum: 22. – 23. 6. 2011, Link: http://sco.muni.cz/2011/

* Jméno: Adela Hrivnáková, Název: CASLIN, Datum: 12. – 15. 6. 2011, Link: http://knihovna.fss.muni.cz/caslin2011/#

* Jméno: Alžběta Škytová, Název: BOBCATSSS 2011 (maďarsko), Datum: 31.1. - 2.2., Link: http://www.bobcatsss2011.com/

* Jméno: Zdena Rousková, Název: konference Kniha ve 21. století (Opava) Datum: 10. – 11. 2. 2011 Link: http://k21.fpf.slu.cz

* Jméno: Monika Beránková, Název: Organizace sběru dat do RIV, Datum: 1. 3. 2011, Link: http://skip.nkp.cz/regPraRIV.htm

* Jméno: Josef Moravec, Název: Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách, Datum: 12. - 13. 4. 2011, Link: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/E--metodika/Odborne-akce/IVU-2011/3--rocnik-odborneho-seminare-Informacni-vzdelavani.aspx

* Jméno: Petr Maňásek, Název: Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), Datum: 4. - 5. 4. 2011, Link: http://www.isss.cz/

* Jméno: Miroslava Tichá, Název: Počítač ve škole, Datum: 19. - 21. 4. 2011, Link: http://www.pocitacveskole.cz/

* Jméno: Věra Motyčková, Název: Seminář k elektronické bezpečnosti, Datum: 1. 4. 2011, Link: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4032991

* Jméno: Monika Beránková, Název: Problematika velkého indexu, Datum: 30. 3. 2011, Link: http://www.multidata.cz/aktuality/akce-zdroje/problematika-velkeho-indexu

* Jméno: Miroslava Sudová, Název: Knowledge, Research, Education - KRE 11, Datum: 8. - 9. 9. 2011, Link: http://www.techlib.cz/cs/1495-konference-kre-11/

* Jméno: Věra Adámková, Název: Seminář supervizorů knihoven vytvářejících jmenné autority, Datum: 2. 3. 2011, Link: http://autority.nkp.cz/jmenne-autority

* Jméno: Věra Adámková, Název: Seminář Závazky čtenářů vůči knihovnám, Datum: 6. 4. 2011, Link: http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/seminar-zavazky-ctenaru-vuci-knihovnam

* Jméno: Martina Snozová, Název: PARTSIP: Strategický management, Datum: 04. 05. 2011, Link: http://www.partsip.cz/akce/strategicky-management

* Jméno: Martina Snozová, Název: PARTSIP: Design služeb a inovace v knihovnách, Datum: 18. 05. 2011, Link: http://www.partsip.cz/akce/design-sluzeb-inovace-v-knihovnach

* Jméno: Věra Motyčková, Název: Elektronicky, online, na dosah...e-zdroje pro techniku a přírodní vědy (NTK Praha) Datum: 20.4.2011 http://www.techlib.cz/cs/1347-elektronicky-online-na-dosah-2011/

*Jméno: Eva Popelková, Název: INFORUM 2011, Datum: 24.-26.2011, http://www.inforum.cz/cs/