UX designer

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Simona Střalková

Klíčová slova: UX designer, user experience, uživatelský prožitek, uživatelská zkušenost, designér uživatelského prožitku

Synonyma: user experience designer (designér uživatelského prožitku)

Související pojmy:

nadřazené – user experience, user experience design

podřazené – designér, informační architekti, interakční designéři


Kdo je UX designer

UX designer neboli User eXperience designer provádí user experience design zaměřující se na různé aspekty interakce uživatele a produktu. V českém prostředí se málokdy setkáme s doslovným překladem, avšak volně přeloženo je UX designer designérem uživatelského prožitku či zkušenosti (user experience), tedy toho, co uživatel prožívá při používání nějakého webu, produktu či služby.

Cílem UX designéra je navrhovat produkty (jejich design), který napomáhá dosažení dobrého uživatelského prožitku (UX). Usiluje o budování pozitivního vztahu s uživatelem. UX designér chce poznat potřeby, zvyklosti a cíle uživatelů, mohou zde spadat i různá uživatelské omezení, ať už fyzická či kognitivní. Vychází ze skutečného porozumění cílových uživatelů.

UX designer využívá poznatky z mnoha oborů – psychologie, antropologie, sociologie, informatiky, grafického designu, průmyslového designu, komunikačního designu, kognitivních věd a dalších disciplín.[1]

Rozdíly mezi designéry

UX designer se občas používá jako všezahrnující označení pro termíny user experience architect, user experience consultant, information architect, interaction designer a tak dále. Do nejužší souvislosti se pak staví pojmy interakční designér (interaction designer) a informační architekt (information architect). Ti však svou prací ovlivňují zejména kvalitu webu, a ne uživatelský prožitek vytvářený na základě produktu či služby jako celku.

Interakční design je obor, který se zabývá návrhem interakcí. Není to jednosměrné sdělení. Interakční designéři tedy navrhují dialog, který uživatel povede s daným médiem – např. s bankomatem, webovou stránkou, mobilním telefonem atd. Ovládáním těchto médií uživatel klade otázky a dostává na ně odpověď. Aby byla tato komunikace vůbec možná, existují informační architekti, kteří hledají způsoby, jak uspořádat informace do struktury tak, aby uživatelům připadala logická, aby se v ní byl schopen zorientovat, aby byla uživatelsky přívětivá. User experience designér navrhuje produkty a služby s cílem dosáhnout předem naplánovaného prožitku na straně zákazníka či uživatele. UX designér je zodpovědný za návrh, který je funkční, použitelný, užitečný, smysluplný a řešící reálné problémy. Zatímco designéři uživatelských rozhraní vytváří konkrétní výstupy, UX designér většinou vytváří a navrhuje koncepty a definuje posloupnost interakcí mezi uživatelem (jakožto fyzickou osobou) a systémem (virtuálním či fyzickým).[2]

Jak pracuje UX designer

Prvním krokem je stanovení aplikace, produktu, služby či přímo problému, který bude testován. Může se testovat hotový produkt vlastní či konkurenční, ale i produkt rozpracovaný, nebo pouhé nákresy a návrhy.

Základem práce UX designéra je sběr dat. Je potřeba zjistit potřeby a zvyklosti uživatelů. "Pokud si problematiku zúžíme na testování použitelnosti, pak jednoznačně nejefektivnější je kvalitativní výzkum na velmi malém vzorku."[3]

Sběr dat probíhá například na základě návštěv u zákazníků, rozhovorů s uživateli, dotazníků či na základě přímého uživatelského testování, kdy je sezvána vhodná profilová skupina uživatelů, které je zadán seznam úkolů (zadání by mělo být krátké a stručné a hovořit uživatelovým jazykem). Je důležité vybrat si takové účastníky, kteří odpovídají designérově představě o uživatelích testované funkcionality.

UX designér pak provádí test se všemi uživateli. Každý z účastníků si píše poznámky, co by se dalo na aplikaci, službě či produktu zlepšit nebo komunikuje přímo s moderátorem či pozorovatelem testování. Po ukončení se získané informace analyzují a vyhodnocují. Takovéto testování by se mělo několikrát zopakovat.

Průběh uživatelského testování je popsán například zde.

Doporučené knihy

  1. NORMAN, A. Donald. The design of everyday things. [New York] : Basic books, c1988.
  2. KRUG, Steve. Web design - nenuťte uživatele přemýšlet. [překlad Jan Škvařil]. 2. aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2006.
  3. JURSA, Jan, KÖVER, Stephen, GRÜNEWALD, Jutta (Ed.) - UX Storytellers - Connecting the Dots. Free eBook, 2010 (odkaz).

další návrhy knih k tomuto tématu zde

Poznámky

  1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: User experience design [online]. c2011 [cit. 16. 12. 2011]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Cite&page=User_experience_design&id=462054535>.
  2. VÁLKA, Ondřej. Co je UX design. In: Go back to the notes – notebook of a freelance interaction designer [online], 11. 04. 2011, c2011 [cit. 16. 12. 2011]. Dostupné z WWW: <http://valka.info/notes/2011/04/co-je-ux-design/
  3. ŘÍHA, Milan. S Martinem Koptou o výzkumech, user experience, HCI a kulturním šoku. Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 10 [cit. 2011-12-18]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/martin-kopta-user-experience-vzhled-funkcnost-nemuzou-byt-pri-navrhu-rozhrani-v-opozici-bohuzel-tomu>. ISSN 1802-9736.


Použité zdroje

1. [BERKA]. Průběh uživatelského testování. In: Použitelnost dot kom [online], 18. 08. 2009, c2011 [cit. 16. 12. 2011]. Dostupné z WWW:<http://pouzitelnost.com/08/18/prubeh-uzivatelskeho-testovani/#more-2679>.

2. KRUG, Steve. Web design - nenuťte uživatele přemýšlet. [překlad Jan Škvařil]. 2. aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2006.167 s. ISBN: 80-251-1291-8.

3. ŘÍHA, Milan. S Martinem Koptou o výzkumech, user experience, HCI a kulturním šoku. Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 10 [cit. 2011-12-18]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/martin-kopta-user-experience-vzhled-funkcnost-nemuzou-byt-pri-navrhu-rozhrani-v-opozici-bohuzel-tomu>. ISSN 1802-9736.

4. VÁLKA, Ondřej. Co je UX design. In: Go back to the notes – notebook of a freelance interaction designer [online], 11. 04. 2011, c2011 [cit. 16. 12. 2011]. Dostupné z WWW: <http://valka.info/notes/2011/04/co-je-ux-design/>.

5. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: User experience design [online]. c2011 [cit. 16. 12. 2011]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Cite&page=User_experience_design&id=462054535>.