UNIX

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor Dagmar Chládková

Klíčová slova Operační systém, Linux, Terminál

Synonyma --

Související pojmy

nadřazené: Operační systém

podřazené: Linux, Mac OS X

Charakteristika

Unix je operační systém, který byl vytvořen v roce 1969, americkou firmou AT&T. Stal se prvním operačním systémem, který byl víceúlohový. Byl naprogramován pro více uživatelů. Velkou inovací se stalo, že tento systém byl přenositelný na jiné počítače. Do té doby byl každý operační systém tvořen pro každý počítač zvlášť. OS UNIX se inspirovala většina současných operačních systémů. Například operační systémy Linux, Mac OS nebo v ranných dobách OS Microsoft Windows od společnosti Microsoft.

Označení UNIX se stalo v této době ochrannou známkou, proto firmy které nechtějí platit za použití ochranné známky používají jiné jméno (Linux, Mac OS, ...). Unix je "víceuživatelský počítačový operační systém. UNIX je široce používán pro internetové servery, pracovní stanice a sálové počítače." [1] V poslední době se využívá i jako systémový základ do naprosté většiny osobních počítačů. Operační systém UNIX sám sehrál velmi významnou roli při vzniku internetu a nyní se používá i na většině internetových serverů. Samotný systém je velmi uznáván pro svou velkou stabilitu a jednoduché grafické rozhraní.

Adresáře a soubory

Základními vlastnostmi adresářů a souborů jsou tyto body: stromová struktura, možnost až 255 znaků v názvu, rozlišování mezi malými a velkými písmeny, s čímž souvisí i možnost použít libovolné znaky, včetně mezery. Výjimku tvoří v tomto ohledu pouze znaky 0 a /, kdy lomítko označuje adresáře v zápisu cesty k souborům. Dalším hlavním bodem v popisu adresářů a souborů je název začínající tečkou, která značí skrytý soubor. Unix systém používá kořenový i pracovní adresář. Datová velikost názvu souboru, včetně cesty k němu, je zhruba o velikosti 1 KB.

Pravidla vývoje programů

Systém UNIX se vyznačuje charakteristickými pravidly pro psaní a vývoji programů. Každý, kdo tvoří programy s unixovým jádrem by měl vědět, že programy je třeba psát tak, aby mohly vzájemně spolupracovat, dále aby dokázaly hromadně přijímat povely v textové podobně, a stejně tak aby byly i výstupy, které mají sloužit jako možné vstupy pro další programy. Tyto programy by se měly psát tak, aby zvládaly dělat správně danou věc a především ji dělaly správně, bez jakýchkoli chyb.

Hlavní rysy operačního systému UNIX

Operační systém UNIX/LINUX se vyznačuje několika významnými charakteristickými vlastnostmi. Jako původně textový systém má OS UNIX velmi jednoduché uživatelské rozhraní. Systém lze používat z terminálu, neboli příkazového řádku, stejně tak lze u tohoto systému využít grafického rozhraní. Další vlastností je postavení na hierarchickém souborovém systému. Podobně je postaven i operační systém Microsoft DOS. Významným rysem je i to, že vstupy a výstupy systému nejsou závislé na použitém zařízení a jsou vždy stejné.

Systém UNIX je napsán jazykem vyšší úrovně, jazykem C, má dostupný zdrojový kód pro všechny uživatele, je open source. Sám systém nabízí možnosti k vytváření komplexních programů z programů, které jsou jednodušší. Díky tomu tento operační systém nabízí možnost konzistentního rozhraní přístupu k externím zařízením.

Operační systém UNIX je navržen způsobem, který umožňuje sloužit jako víceuživatelský operační systém. Má automatický předpoklad k současnému přístupu více uživatelů k jednomu počítači, proto nabízí vytvoření více uživatelských účtů a různého nastavení programů.

Samotný UNIX OS je původně psán jako textový editor, později jako systém ke zpracování textů. Z tohoto se v něm komunikuje především v textové podobě. Z toho vychází další charakteristický rys tohoto OS, a sice, že ve jménech příkazů a jménech souborů je brán zřetel mezi velkými a malými písmeny, což v počátcích jiných operačních systémů nebylo. Systému UNIX je navržen tak, že v něm může řádově běžet tisíce procesů. Omezení pro tyto procesy jsou pouze technického charakteru.

"Všechny moderní verze UNIXu jsou 32 bitové, a pokud to technické prostředky umožňují, pracují s virtuální pamětí." [2]Posledním významným charakteristickým rysem OS UNIX je, že pro urychlení práce nezapisuje data přímo na HDD, ale ukládá je do mezipaměti. V každém systému je pak program zvaný démon, který po uplynutí určitého časového úseku, zpravidla 30 sekund, bloky zapíše na HDD.

Použitá literatura

  • BRANDEJS, Michal. UNIX - LINUX: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1996, 340 s. ISBN 8071691704.
  • PETRLÍK, Lukáš. Jemný úvod do systému UNIX. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 1995, 189 s. ISBN 8085828286.

Poznámky

  1. UNIX. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica [Online]. Encyclopædia Britannica Inc., 2013. [cit. 2013-02-05] Dostupný z: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/618280/UNIX>.
  2. Operační systém UNIX [online]. Luděk Matyska. Ústav výpočetní techniky MU. poslední změna 14.11.2011 [cit. 2013-02-05]. Dostupný z WWW: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/395.html>.