UFO kult: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Použitá literatura)
m (35 revizí: IMPORT T-V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 20. 2. 2012, 14:10

Autor: Jana Plotková

Klíčová slova: nové náboženství, nové kulty, kulty létajících talířů, alternativní náboženství, ufologické náboženství, ufologie

Synonyma: talířové kulty, kulty létajících talířů, ufologie, ufologické náboženství

Související pojmy:

- nadřazené: alternativní náboženství, nové náboženství, nové kulty

- podřazené: Scientologická církev, Společnost Aetherius, Nebeská brána, Raëliánské hnutí, Akademie věd Unarius, Mezinárodní strážná akce, Aštar, Elohim, UFO

Pojem:

- UFO – „unidentified flying objects“ (angl. zkratka), neidentifikované létající objekty, neobvyklý úkaz na obloze a v atmosféře považovaný za pohyblivý předmět neznámého původu, (domnělé) plavidlo mimozemšťanů (např. tzv. létající talíře atp., vysílané údajně z jiných planet) [1] [2]

- kult – z lat. „cultus“ – úcta pěstění, označení kult se užívá v různých souvislostech a s různými významy, zahrnuje všechno, co se týká standardních úkonů ve styku s božským nebo posvátným (intence, sakrální prostor, kultické úkony a rituály, posvátný čas), kultické úkony jsou tu chápány jako prostředek dosažení vyššího stupně vědomí, většinou kulty vede tzv. guru – osoba božského charakteru [3]


Vznik

Různá přistání a přelety nebeských objektů jsou zaznamenávány již od starověku, ale jsou zpochybňovány jako náboženské fantazírování. Z novověku také pochází celá řada svědectví o neznámých svítících jevech vypadajících jako obří ohnivé koule. Dokonce se se zde objevují i první zmínky a popisy mimozemšťanů. S UFO se prý setkal i J. W. Goethe.

V letech 1896 - 7 došlo v USA k tzv. první UFO horečce. Nad územím USA se tehdy nějaký čas pohybovala tajemná létající loď, o které podala svědectví celá řada lidí.

Mezi lety 1947 – 1952 dochází k tzv. druhé UFO horečce. Tu započalo svědectví podnikatele Kennetha Arnolda z 24. června 1947, který tvrdil, že viděl devět rychle letících objektů ve tvaru talířů. Dva týdny nato došlo k události v Roswellu, kde prý havaroval létající talíř a vojáci zde našli i jeho mrtvou posádku. Ačkoliv došlo po padesáti letech k odtajnění vojenských materiálů, stále se o jejich pravosti spekuluje.

Od té doby se téma UFO dostalo do veřejného povědomí, a dnes už dokonce tisíce lidí tvrdí, že se s vyššími bytostmi z vesmíru setkaly. Tyto jevy podnítily vznik nových náboženských UFO kultů. [4] [5]

Charakteristika

Záhadnost UFO vedla k tvorbě skupin, jejichž členové věří, že se jedná o projevy vyšších mimozemských inteligentních bytostí. Názory skupin se různě liší, ale vesměs se shodují v přesvědčení, že mimozemšťané k nám přicházejí proto, aby nám předali nějakou vyšší nauku. Mimozemšťané jsou pro ně vesmírnými bratry, kteří se nacházejí na vyšším stupni vývoje a poznání a přicházejí svým mladším bratrům (pozemšťanům) pomoci, protože se obávají o osud lidstva. Jiné výklady zase tvrdí, že mimozemšťané přicházejí, aby lidstvo mohli kolonizovat a ovládnout.

Další vyznavači UFO vidí v létajících objektech projevy vyšší, vesmírné a božské inteligence. Bytosti z vesmíru podle nich dosahují nejvyšší úrovně inteligence a poznání, neplatí pro ně žádná časoprostorová omezení a chtějí-li, mohou se zhmotnit do libovolné podoby. Vesmířané přinášejí lidstvu poznání, které bylo díky jeho úpadku zapomenuto, ale které je ještě stále obsaženo ve svatých knihách všech náboženství světa. Podle vyznavačů UFO je možné tyto zmínky nalézt např. v Bibli, kde se hovoří o oblacích (tedy o létajících talířích) a andělech sestupujících na zem (tedy o vesmířanech).

Některé UFO skupiny věří, že svět brzy zanikne a jen oni budou zachráněni vyššími bytostmi. Jiné se zase snaží přimět člověka k tomu, aby se pokusil zachránit sebe i své okolí. Tato náboženská cesta chápe všechny konkrétní náboženské systémy jako různé projevy jediného poznání. UFO věřící hlásají ponor do vlastního nitra, nastolení harmonie v lidech i v jejich okolí. Chápou lidstvo jako jednu kosmickou bytost, ve které může každý jednotlivec přispět k celkové harmonii a spáse. Jedině touto cestou se člověk vyrovná vyšším mimozemským bytostem a získá zpět své dříve ztracené mimořádné schopnosti. [6]

Skupiny a představitelé

George Adamski (1891-1965) – nezaložil žádnou skupinu

Prohlašoval se za jednoho z prvních věrozvěstů UFO. Údajně se přátelil s mimozemšťany z Marsu, Venuše, Jupiteru a Saturnu. Původem Polák emigroval do USA, kde se prohlásil profesorem orientálního mysticismu. Od roku 1946 se prý stýkal s mimozemšťany z daných planet a létal na tyto planety, o kterých vyprávěl a psal jako o úrodných a přívětivých světech. Na tomto zbohatl a zemřel dřív, než jeho bludy mohl vyvrátit kosmický výzkum. [7]

Scientologická církev - založil roku 1951 Lafayette Ron Hubbart (1911-1986)

Nejstarší ufologická věrouka, která se vyvinula v samostatnou instituci. Hubbard vytvořil nauku o thetanech- bozích bez počátku a konce, kteří jsou na Zemi ve vyhnanství. Thetani vstoupili do člověka a polidštili se. Cílem metody zvané dianetika je v člověku probudit toto božství. [8]

Společnost Aetherius (Aetherius Society) - založil v Londýně 1955 George King (1919)

Kinga prý navštívily mimozemské bytosti z Venuše, mezi nimiž byl nejvýznamnější mistr Aetherius. Aetherius a Ježíš mu předali zvěst o tom, že Země je v nebezpečí ze strany černých mágů. Členové společnosti dostali za úkol koncentrovat energii a pomáhat Velkému bílému bratrstvu v ochraně Země a lidstva před černými mágy. Věří, že planety představují jednotlivé úrovně poznání a lidé postupně prožívají tisíce životů na každé z nich, než jsou schopni přejít na další. Tato společnost si také říká New Age a zabývá se duchovním léčením, alternativní medicínou, jógou a proutkařením. [9] [10]

Nebeská brána (Heaven’s Gate) – vznikla v USA 1975, vedl ji Marschall Herff Applewhite (1931-1997, tzv. Do) a jeho přítelkyně Bonnie Lu Nettles (1955-1997, tzv. Ti)

Do a Ti se považovali za mimozemšťany a připravovali izolovanou skupinu členů k opuštění Země ve vhodnou chvíli, kdy se vydají na cestu v kosmickém korábu do Království nebeského. Původně měli odejít do nebes fyzicky, ale Do poté myšlenku poupravil spíš na duchovní odchod. Roku 1997 se na obloze objevila Hale- Boppova kometa, což Do pochopil jako znamení, a všech 39 členů skupiny spáchalo hromadnou sebevraždu. [11] [12]

Raëliánské hnutí – založeno ve Francii 1973 Claudem Vorilhonem (1946, tzv. Raël)

Raëlovo učení se tváří jako biblické poselství. Biblická historie je podle něho interakcí mezi lidstvem a Elohim, což je pojem z Bible obvykle překládaný jako Bůh, ale Raël tvrdí, že se ve skutečnosti jedná o mnoho mimozemských bytostí, které stvořily svět a lidstvo. Raël tvrdí, že sexuálními vztahy mezi Elohim a lidmi vznikla rasa s vyšší inteligencí, což jsou pro něj Židé (tak se prý zrodil Ježíš i Raël). Raëliáni mají vlastní kalendář, který počítají od roku Raëlova narození, protože ho považují za nového mesiáše. K uvítání mimozemšťanů je podle nich třeba zřídit v Jeruzalémě (nebo v jeho okolí) speciální velvyslanectví. Hnutí se zabývá nesmrtelností a s ní souvisejícím klonováním lidí. [13]

Akademie věd Unarius (The Unarius Academy of Science) – založil 1954 Ernest L. Norman (1904-1971) s manželkou Ruth (1904-1993, tzv. Uriel)

Představitelé této skupiny tvrdí, že brzy přistane kosmická flotila s tisíci inteligentními „vesmírnými bratry“, kteří lidstvu pomohou duchovně transformovat Zemi. Lidské problémy se s jejich pomocí prý dají vyřešit. Již několikrát neúspěšně prorokovali přistání vesmírné lodi, ale stále lpí na svých proroctvích. Vyučují lekcím uzdravování minulými životy. [14]

Mezinárodní strážná akce (Guardian Action International)

Předpovídá přílet kosmické lodi pod vedením Aštara, na kterou budou pod velením Ježíše vybíráni lidé k evakuaci před brzkou světovou katastrofou. Později zase tyto lidi navrátí na Zemi, aby ji mohli opět zalidnit. [15]

a další...

Poznámky

1. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1998, s. 823.

2. Nový akademický slovník cizích slov. Ed. Jiří Kraus. 1. vyd. Praha : Academia, 2005, s. 834.

3. Malý slovník sekt : Sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví. Ed. P. Aleš Opatrný. 1. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 62.

4. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 82.

5. ŠKVAŘIL, Richard. Ufologie jako náboženství. 1. vyd. Praha : Votobia, 1999, s. 8-11.

6. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 82-83.

7. ŠKVAŘIL, Richard. Ufologie jako náboženství. 1. vyd. Praha : Votobia, 1999, s. 57.

8. Ibid., s. 26.

9. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 83-84.

10. BARRET, David, V. Sekty, kulty a alternativní náboženství. Přel. Dušan Zbavitel. 1. vyd. Praha : Ivo železný, 1998, s. 265-8.

11. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 84.

12. Encyklopedie nových náboženství : Nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita. Ed. Zdeněk Vojtíšek. 1. vyd. Praha : Knižní klub, 2006, s. 406.

13. Ibid., s. 404-6.

14. Ibid., s. 387-396.

15. Ibid., s. 394.

Pro zajímavost:

http://www.dingir.cz/dingir/1999_4/index.html

http://www.vesmirni-lide.cz

http://www.ashtar-sheran.org

http://www.scientologie.cz/

Použitá literatura

BARRET, David, V. Sekty, kulty a alternativní náboženství. Přel. Dušan Zbavitel. 1. vyd. Praha : Ivo železný, 1998. ISBN 80-240-0066-0.

Encyklopedie nových náboženství : Nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita. Ed. Zdeněk Vojtíšek. 1. vyd. Praha : Knižní klub, 2006. ISBN 80-242-1605-1.

KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1998. ISBN 80-7235-023-4.

LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1645-0.

Malý slovník sekt : Sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví. Ed. P. Aleš Opatrný. 1. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. ISBN 80-7192-246-3.

Nový akademický slovník cizích slov. Ed. Jiří Kraus. 1. vyd. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1351-2.

ŠKVAŘIL, Richard. Ufologie jako náboženství. 1. vyd. Praha : Votobia, 1999. ISBN 80-7220-037-2.