UCSD Software Studies Initiative

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Josef Ludvíček

Klíčová slova: softwarová studia, software studies, kulturní analýza

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - digital humanities
podřazené - ---

Vznik

Institut softwarových studií (Software Studies Initiative, dále jako SSI) je uskupení akademiků a studentů oboru softwarových studií (studium role softwaru a programovatelných médií v současných společnostech) na půdě Kalifornské University v San Diegu (University of California, San Diego), které si klade za cíl podporovat a dále rozvíjet daný obor.

Uskupení vzniklo v roce 2007 a od té doby se stalo mezinárodně uznávaným místem pro studium digitálních umění, počítačem tvořené hudby a digitální teorie. V čele této iniciativy stojí Lev Manovich, který obor softwarových studií jako jeden z prvních akademiků definoval, a jejími členy je množství universitních profesorů a studentů. Díky interdisciplinárnímu charakteru oboru dále spolupracuje s mnoha dalšími odborníky z celého světa.

Tenchnickou podporu poskytují SSI Centrum výzkumu počítačového umění (CRCA; Center for Research in Computing for the Arts) a Oddělení kalifornského institutu pro telekomunikace a informační technologie (Calit2; Division of the California Institute for Telecommunications and Information Technology). Dalšími velkými sponzory a spolupracovníky SSI jsou Národní nadace pro vědu (National Science Foundation), Úřad digitalálních humanitních studií Národní nadace pro humanitní studia (Office of Digital Humanities, National Endowment for the Humanities) a Národní singapurská univerzita (National University of Singapore).[1]

Činnost

Čím se SSI zabývá především, je nově vzniklý obor kulturní analytiky (Cultural Analytics), ve kterém je kultura pojímá prostřednictvím dat, které produkuje, a kde jsou tyto data rozebírána a vizualizována.[2]

Projekty SSI rozebírají zvláště současné projevy kultury spojené s digitálními technologiemi a soustředí se hlavně na analýzu umění, filmu a videa, počítačových her, virtuálních světů a médií (a to jak elektronických, tak klasických). Projekty jsou publikované na internetových stránkách a jsou dostupné komukoliv.[3]

Kromě tohoto se také v rámci SSI vyvíjejí a rozvíjejí programy pro potřeby práce s velkými datovými sety, automatické analýzy a různé druhy vizualizačních technik. Všechny programy jsou pod SSI vyvíjené a poskytované jako open-source. Programy jsou vyvíjené tak, aby byly použitelné pro humanitní a sociální vědce, kteří nemají technické vzdělání.[4]

Publikační činnost zaštituje z valné většiny Lev Manovich. Publikace se soustředí hlavně na metodologii a teorii softwarových studií a kulturní analytiky.[5] SSI nevydává svůj časopis, jako je tomu u jiných institutů, ale u nakladatelství MIT Press má knižní řadu Softwares Studies, kterou kromě Lev Manoviche editují další přední odborníci softwarových studií Matthew Fuller a Noah Wardrip-Fruin.[6]

U publikování je také nutné zmínit, že SSI je velice aktivní na elektronických společenských sítích, přes které se zájemci o daný obor mohou jak seznámit s novinkami, tak se i zapojit do diskuze aktuálních témat.

Poznámky

  1. Software Studies. SOFTWARE STUDIES INITIATIVE. Software Studies [online]. [cit. 2012-06-14]. Dostupné z: http://lab.softwarestudies.com/2007/05/about-software-studies-ucsd.html
  2. Cultural Analytics. SOFTWARE STUDIES INITIATIVE. Software Studies<i> [online]. [cit. 2012-06-14]. Dostupné z: http://lab.softwarestudies.com/2008/09/cultural-analytics.html</span> </li>
  3. Projects. SOFTWARE STUDIES INITIATIVE. <i>Software Studies</i> [online]. [cit. 2012-06-14]. Dostupné z: http://lab.softwarestudies.com/p/research_14.html
  4. Software for Digital Humanities. SOFTWARE STUDIES INITIATIVE. <i>Software Studies</i> [online]. [cit. 2012-06-14]. Dostupné z: http://lab.softwarestudies.com/p/software.html
  5. Publications. SOFTWARE STUDIES INITIATIVE. <i>Software Studies</i> [online]. [cit. 2012-06-14]. Dostupné z: http://lab.softwarestudies.com/p/software.html
  6. Software Studies book series @ MIT Press. SOFTWARE STUDIES INITIATIVE. <i>Software Studies</i> [online]. [cit. 2012-06-14]. Dostupné z: http://lab.softwarestudies.com/2008/07/software-studies-book-series-mit-press.html
  7. </ol>

Zdroje

SOFTWARE STUDIES INITIATIVE. Software Studies [online]. [cit. 2012-06-14]. Dostupné z: http://lab.softwarestudies.com/

MANOVICH, Lev. Lev Manovich [online]. [cit. 2012-06-14]. Dostupné z: http://manovich.net/

HORÁKOVÁ, Jana. Obrat k softwaru/ Softwarová studia [online]. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Teorie médií, 2012. [cit. 2012-06-14]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/KISK/software-studies-horakova