Uživatelská přívětivost

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kantorová Jana

Klíčová slova: srozumitelnost webu, uživatelská použitelnost, testování

Synonyma: uživatelská zkušenost, uživatelský prožitek

Související pojmy:

nadřazené - webový deisgn, psychologie, etologie člověka

podřazené - optimalizace webu (SEO), sociální interakce


Charakteristika


Uživatelská přívětivost, z anglického User experince (UX) je soubor vlastností webů či aplikací, které mají vliv na spokojenost uživatele.[1] Jedná se o pocit, který návštěvník prožívá při interakci s danou stránkou, tzn. zda byl na webu takzvaně ztracen nebo zda se naplnila jeho původní očekávání. Pro potenciálního zákazníka je důležitý nejen obsah a vzhled webu, ale také jeho srozumitelnnost a použitelnost.Tyto faktory mají za následek dobrý pocit zákazníka a jeho tendenci se vracet. Vždy je třeba brát ohled na to, jakou službu či produkt stránka nabízí a jakou aktivitu od návštěvníka očekáváme. Při snaze o zlepšení uživatelské přívětivosti je třeba zákazníka dobře poznat, pochopit jeho potřeby a schopnosti a umožnit mu vytvoření emočního vztahu k produktu či službě. Musíme tedy znát cílovou skupinu a přizpůsobit se jejím požadavkům.

Historie


Termín user experience poprvé použil na počátku devadesátých let kognitivní psycholog Don Norman, a to během své funkce vícepresidenta skupiny Advanced technology Group ve společnosti Apple.[2] Norman sám v roce 2007 v interview říká: „ Vynalezl jsem tento termín jelikož jsem se domníval, že uživatelské rozhraní a použitelnost jsou příliš omezující. Chtěl jsem pokrýt všechny aspekty lidské zkušenosti se systémem, včetně průmyslového designu grafiky, rozhraní, fyzické interakce a ručního ovládání. Od té doby se termín rozšířil natolik, že ztratil svůj původní smysl.“[3]

Princip a Využití


Při snaze o dosažení maximální uživatelské přívětivosti musíme brát v potaz všechny aspekty, které mohou tento proces ovlivnit. Americký user experience designér Jesse James Garet ve své knize Elements of User Experience – Centered Design for The Web uvádí několik základních bodů, které je potřeba do procesu zahrnout: strategie UX, průzkum uživatele, Informační architektura, design navigace a uživatelského prostředí, informační a vizuální design a specifikace funkcí.[4] Tyto body vytváří ucelený rámec celého procesu a poukazují na komplexnost a náročnost pro jeho úspěšné dokončení. Exituje několik nástrojů a metod, jak lze faktory spadající po pojem uživatelská přívětivost webu měřit a vyhodnocovat. Jedním z nejběžnějších způsobů je metoda A/B či MVT testování. Jedná se o základní testovací metody, které porovnávají efektivitu možných variant layoutu a textace internetové prezentace. Na internetu je pak k vyhodnocení takto získaných kvantitativních dat (návštěvnost, čas strávený na stránce, hustota kliků apod.) dostupných několik nástrojů např. Google Analytics, Clicktale, Omniture a jiné. Pro úspěšné využití je následně potřeba provést kvalitní analýzu dat, která již vyžaduje zkušenosti a odborné znalosti.

Přesná a jasná definice uživatelská přívětivosti dodnes neexistuje, přestože se jedná o téma, které je v současnosti považováno za běžnou a nepostradatelnou součást webového marketingu. Hraje zásadní roli v konkurenčním boji o zákazníka a může mít výrazný vliv na zisk firem. Vzhledem k ústřednímu postavení emocí uživatele je další vývoj s největší pravděpodobností úzce spjat s oblastí Human computer interaction (interakce člověk – počítač).

Poznámky


  1. NIELSEN a Don NORMAN. Nielsen Norman Group: The Definition of User Experience. Nielsen Norman Group [online]. Nielsen Norman Group, 2012 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/
  2. UX Designe Defined. User Experience.UX Design [online]. User Experience.UX Design, 2010 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.adaptivepath.com/ideas/e000862/
  3. MERHOLZ, Peter. Peter in Conversation with Don Norman About UX & Innovation. Adaptive path [online]. Adaptive path, 2007 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.adaptivepath.com/ideas/e000862/ (z angl. orig. “I invented the term because I thought human interface and usability were too narrow. I wanted to cover all aspects of the person’s experience with the system including industrial design graphics, the interface, the physical interaction and the manual. Since then the term has spread widely, so much so that it is starting to lose it’s meaning.”)
  4. UX Design Defined 2: What User Experience Designers Do. User Experience. UX Design: What Matters to Interaction Design Professionals [online]. 2009 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://uxdesign.com/ux-defined-2


Literatura