Učící knihovník

Z WikiKnihovna
Verze z 20. 2. 2012, 14:11, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (31 revizí: IMPORT T-V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marie Indráková

Klíčová slova: učící knihovník, knihovník učitel, teaching competency model, informační vzdělávání, vzdělávání v knihovnách

Synonyma: teaching librarian

Související pojmy:

nadřazené: informační vzdělávání, informační gramotnost, referenční knihovník

podřazené: subject librarian, outreach librarian


Charakteristiky

Učící knihovník nebo také častěji užívaný anglický výraz teaching librarian, představuje nový druh referenčního knihovníka, který se podílí na vzdělávacích službách knihovny. Naproti tomu je také často slýchán pojem knihovník učitel – teacher librarian, který je vzdělaný jak v knihovnictví, tak v pedagogice a působí jako školní knihovník na základních či středních školách.

O pojmu učícího knihovníka se mluví v zahraničí posledních 10 – 15 let. Podnětem k diskuzím byl velký rozvoj informačních a komunikačních technologií, kdy referenční knihovníci řešili stále sofistikovanější dotazy svých uživatelů, jelikož na ty jednodušší si uživatelé už sami dokázali najít odpověď. Následné zvyšování kompetencí knihovníků, spolupráce s univerzitami a jejich pedagogy, kdy se stávají rovnocennými partnery, přispívá k celkovému postavení knihovníků v rámci mateřské instituce. [1]


Kompetence učícího knihovníka

Kompetence učícího knihovníka se dělí do dvou hlavních oblastí: samotné vzdělávání a schopnost určité strategie pro provádění vzdělávací činnosti.

Vzdělávání

Proto, aby učící knihovníci mohli provádět lektorství v oblasti informačního vzdělávání, musí mít tři odborné způsobilosti:

 1. obsahové znalosti - informační znalosti, příp. užší specializace v nějakém oboru
 2. technologické schopnosti - práce s informačními a komunikačními technologiemi na vyšší úrovni
 3. profesionalitu - profesní rozvoj, ochota ke vzdělávání druhých

Objevují se v tzv. Modelu vzdělávacích kompetencí – Teaching competency model.

Teaching competency model - [2]

Model kompetencí pro vzdělávání dále zahrnuje:

 • Design (plánování) - např.vypracování kvalitního učebního plánu příslušného vzdělávacího kurzu
 • Delivery (předávání) dále se dělící na:
  • Preparation (přípravu): seznamení s obsahem předmětu, přichystání učebních pomůcek, zajištění učebny...
  • Presentation (prezentaci): použití vhodného prezentačního softwaru a výukových materiálů, způsob přednesu dané problematiky...
  • Pace: schopnost vcítit se do potřeb uživatelů/návštevníků určitého vzdělávacího kurzu, sebedůvěra, sebeovládání, načasování
  • Pitch: aplikace vhodných metod, postupů a přístupů v závislosti na úrovni jednotlivých uživatelů či skupin
 • Zhodnocení/hodnocení,které se provádí na závěr kurzu jak ze strany uživatele např. formou dotazníku, tak ze strany knihovníka/ů formou sebehodnocení. Patří sem i kontrola v průběhu kurzu, která by měla odstranit příp. nedostatky. [3]

Strategie

Při přípravě i průběhu vzdělávacího kurzu je knihovník nucen se vypořádat s celou řadou úkonů od administrativních (zajištění financí, grantu, podpory od mateřské instituce) až po navazování spolupráce se studenty, pedagogy, organizacemi. Důležitou vlastností učícího knihovníka je prokázání určité míry taktiky, citu pro vyjednávání, schopnost argumentovat a komunikovat.

Aktivity učících knihovníků

I když se tato koncepce učících knihovníků stále ještě rozvojí a s novými technologiemi rozvíjet bude, existuje již teď mnoho kurzů informačního vzdělávání v knihovnách prováděných také knihovníky. Například ústřední knihovna FF MU pořádá každý semestr kurzy zaměřené na práci s EIZ, vytváření bibliografických citací, práce s MS Word, Excel, PowerPoint či lekce kreativních technik. [4] Dalším příkladem může být Městská knihovna v Poličce, kde se aktivně věnuPříklad.jpgjí informačnímu vzdělávání dětí cca od roku a půl do devatenácti let.[5]

Poznámky

 1. LANDOVÁ, Hana. Inflow [online]. 28. 4. 2011.[cit. 2011-12-07]. Moderní trendy a zajímavé projekty v inforamčním vzdělávání [live blogging]. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/moderni-trendy-zajimave-projekty-v-informacnim-vzdelavani>.
 2. PEACOCK, Judith. Teaching Skills for Teaching Librarians: Postcards from the Edge of the Educational Paradigm. Australian Library and Information Association [online]. Květen 2001, vol. 32, n. 1, [cit. 2011-12-07]. Dostupný z WWW: < http://www.alia.org.au/publishing/aarl/32.1/full.text/jpeacock.html>.
 3. PEACOCK, Judith. Teaching Skills for Teaching Librarians: Postcards from the Edge of the Educational Paradigm. Australian Library and Information Association [online]. Květen 2001, vol. 32, n. 1, [cit. 2011-12-07]. Dostupný z WWW: < http://www.alia.org.au/publishing/aarl/32.1/full.text/jpeacock.html>.
 4. Ústřední knihovna FF MU [online]. aktual. 6. 12. 2011 [cit. 2011-12-07]. Informační vzdělávání. Dostupné z WWW: <http://knihovna.phil.muni.cz/informacni-vzdelavani>.
 5. NAVRÁTILOVÁ, Lenka. Knihovna na malém městě: vize, sny a realita (přednáška). 1. 12. 2011. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno.Použité zdroje

ARIEW, Susan. LISNews : We're all one-armed, mulleted, bear-huggers [online]. 12. 2. 2010. [cit. 2011-12-07]. The Teaching Librarian Versus The Teacher. Dostupné z WWW: <http://lisnews.org/teaching_librarian_versus_teacher>.

LANDOVÁ, Hana. Inflow [online]. 28. 4. 2011.[cit. 2011-12-07]. Moderní trendy a zajímavé projekty v inforamčním vzdělávání [live blogging]. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/moderni-trendy-zajimave-projekty-v-informacnim-vzdelavani>.

NAVRÁTILOVÁ, Lenka. Knihovna na malém městě: vize, sny a realita (přednáška). 1. 12. 2011. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno.

PEACOCK, Judith. Teaching Skills for Teaching Librarians: Postcards from the Edge of the Educational Paradigm. Australian Library and Information Association [online]. Květen 2001, vol. 32, n. 1, [cit. 2011-12-07]. Dostupný z WWW: < http://www.alia.org.au/publishing/aarl/32.1/full.text/jpeacock.html>.

Ústřední knihovna FF MU[online]. aktual. 6. 12. 2011 [cit. 2011-12-07]. Informační vzdělávání. Dostupné z WWW: <http://knihovna.phil.muni.cz/informacni-vzdelavani>.