Tipy pro úspěšné prezentace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martin Brzobohatý

Klíčová slova: prezentace

Synonyma: ---

Související pojmy:

S prezentacemi před publikem se nevyhnutelně a celý život setkáváme jak ve škole, tak v zaměstnání. Zde je několik tipů jak svoji prezentaci udělat působivější a jak se vyhnout obvyklým chybám.

První dojem je důležitý

První minuty prezentace jsou považovány za nejdůležitější. Publikum se totiž rozhoduje, zda-li se vyplatí poslouchat nebo ne. Historka ze života nebo trefná anekdota mohou posluchače vtáhnout, a jejich pozornost se zvýší.

Zbavit se trémy

Trémou trpí většina lidí, kteří mají nějak veřejně vystupovat nebo prezentovat. Ať už herci, učitelé nebo i řečnicky zkušení politici. Důležitá je ale jedna věc. Trémy se dá (alespoň částečně) zbavit. Nejlepší zbraní je dobrá psychika. Když máte prezentaci dobře připravenou – věnovali jste jí dost času, jste více v klidu než když přemýšlíte nad tím co jste zapomněli, nebo co jste udělali špatně. Dalším aspektem, který vyvolává pocit trémy je mimořádnost situace ve které se ocitáme. Pokud tedy budeme často veřejně vystupovat (nebo prezentovat), budete tak dělat s větší samozřejmostí a tréma bude ustupovat. [2, s. 30-31.]

Nečíst text z prezentace

Čtení textů řádek od řádku z PowerPointové prezentace je jednou z častých chyb. Pokud budete text předčítat slovo od slova, bude vypadat že publikum považujete za hlupáky kteří neumí číst. Doporučuje se vypsat do prezentace pouze odrážky s nejdůležitějšími pojmy, a ty pak komentovat svými slovy.

Naučit se pracovat s pomůckami

Naprosto klíčové pro úspěch prezentace je osvojit si práci s audio-vizuálními pomůckami. Ty posluchači pomůžou lépe porozumět a zapamatovat probírané téma. Nyní už se považuje za standart při prezentacích využívat projektor a přepínat jednotlivé „slajdy“ pomocí dálkového ovladače. S ovladačem je lepší seznámit se včas před prezentací a zjistit funkce jednotlivých tlačítek. [1, s. 25.]

Udržovat oční kontakt s publikem

Nebojte se udržovat oční kontakt s publikem. Jejich reakce Vám napoví zda-li máte úspěch či ne. Pokud cítíte že se publikum nudí, budete muset zvýšit tempo, naopak pokud ucítíte nadšení může Vás to stimulovat k lepšímu výkonu. Doporučovaná doba očního kontaktu jsou 3-5 sekundy. Delší oční kontakt by mohl být už nepříjemný. Pokud však prezentujeme před větším publikem, udržovat oční kontakt se všemi posluchači je nemožné. Za optimální řešení je považováno vybrat si v publiku několik tváří, které vypadají přátelsky a soustředit se zejména na ně. [3]

Aktivně zapojit posluchače

Dalším ze způsobů jak snížit trému může být zapojení publika například jednoduchou otázkou nebo hlasování. Zapojení posluchačů do hry navíc zvýší efektivitu prezentace.

Vyzvěte posluchače k otázkám

Po skončení Vaší prezentace vyzvěte posluchače k otázkám. Pokud je Vaše téma zaujalo můžete očekávat spoustu otázek. Tato část bývá klíčová, protože pokud neuspějeme s odpovídáním, můžeme zkazit dojem z celé prezentace. Proto je třeba zachovat si sebevědomý postoj a mluvit hlasitě a zřetelně. Pokud publikum otázky neklade musíte si poradit sami. Oslovit publikum a zeptat se na jejich vlastní zkušenosti. Nikdy ale nesmíme někoho cíleně vyvolávat. [1, s. 81-82.]

Použitá zdroje

  1. BĚLOHLÁVKOVÁ, Věra. 33 rad jak úspěšně prezentovat. Computer Press, 2004. 110 s. ISBN 80-0251-326-9.
  2. WIEKE, Thomas. Prezentace - no problem!. Praha: Grada Publishing, 2006. 112 s. ISBN 80-247-1682-8.
  3. BRODY, Marjorie. Capture an Audience's Attention: Points on Posture, Eye, Contact and More. [online]. [cit. 2012-06-13]. Dostupné z: http://www.presentation-pointers.com/showarticle/articleid/17