Talent Management

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jan Růžička

Klíčová slova: pracovní síla, lidské zdroje, management

Synonyma: Human capital management, Human Resource Management system, Human Resource Information Systems, Human Resource Modules

Související pojmy:

Nadřazené - management, competitive inteligence

Podřazené - ---


Historie

Tento proces se objevil již začátkem devadesátých let, když si čím dál více firem uvědomovalo, že nadání a ostatní schopnosti svých zaměstnanců ovlivňují jejich obchodní úspěch a postavení na trhu. Termín jako takový byl poprvé zmíněn Davidem Watkinsnem v článku z roku 1998. Definoval ho jako: "proces získání a udržení prospěšných zaměstnanců, kterému přikládají stále větší strategický význam konkurenční firmy"[6] a nazval ho "válka o talenty".


Charakteristika

Talent management se zabývá procesem vytváření a integrací nových pracovníků, rozvojem a udržením současných a přivedením vysoce kvalifikovaných pracovníků do společností, řízením výkonnosti, plánováním kariér a nástupnictvím, vzděláváním a rozvojem, jakož i odměňováním.

Společnosti se snaží zaváděním Talent managementu vyřešit problém, jak si udržet své zaměstnance. Toto je pro mnohé firmy problém současnosti. Snaží se získávat zaměstnance, ale po té zapomínají na rozvíjení jejich talentu a následné udržení. Talent management musí být zapracován do obchodní strategie společnosti a dále realizován v celém subjektu jako celku. Této činnosti se nemůže věnovat pouze lidský sektor jednotlivých společností, ale musí být praktikována na všechny úrovně organizace. Divize v rámci společnosti by měla být provázána informacemi z ostatních oddělení, aby zaměstnanci získali znalosti o cílech, kterých jako celek mají dosáhnout. Společnosti, které se zaměřují na rozvíjení schopností a dovedností svých zaměstnanců si určily plány a postupy, které by měly dodržovat. Patří sem:

-Nábor kvalifikovaných kandidátů z konkurenčního prostředí

-Definování cenové relace platů z konkurenčního prostředí

-Školení a možnosti rozvoje

-Řízení výkonnosti procesů

-Retenční programy

-Propagace a přechody


Co obnáší

Talent management je zaměřen primárně zaměřen na: "jediný cíl – dostat z lidí vše (to nejlepší), co je možné".[4] Tyto zdroje vytváří na tzv. trhu s talenty, který je zmíněn níže. Nepočítá s žádným zázrakem nebo náhodou, která zajistí příliv nových vysoce výkonných lidských zdrojů. Taktéž všechny procesy, strategie a různé prostředky Talent managementu už jsou rozpracované a na vše na co zde narazíte nikoho nepřekvapí. Všechno okolo Talent managementu tvoří jeden proces, který ho dělá na první pohled tak složitým i jednoduchým zároveň. Pokud chceme tedy ve své společnosti nebo organizaci dosáhnou pomocí Talent managementu co největší efektivity, musíme zapojit a správně využívat již nám známe a zaběhlé služby a procesy, ale taky ty nové doposud neprozkoumané. Všechno to musí dokonale ladit a fungovat společně, jinak nikdy nedosáhneme potřebné kvality a efektivity. O Talent managementu se totiž nemluví náhodou jako o celopodnikové strategii, protože veškeré aktivity spojené s talent managementem začínají mít smysl právě tehdy když jsou úzce navázány na celopodnikovou práci a strategii. Po té začínají vycházet z této celkové strategie plány a úkoly, které se můžou realizovat.


Trh s talenty

Trh s talenty je definován jako: "celkové školení zaměstnanců a strategie rozvoje v rámci celé komerční scény firem."[7] Bylo zjištěno, že největší přínos pro podniky je, když nejvíce produktivní zaměstnanci mohou vybírat jednotlivé projekty a úkoly pro další konkrétní zaměstnance. Ideální nastavení je takové, kdy je produktivita zaměstnanců rozložená na jednotlivé úkoly a ty jsou popsány jako "judgment-based work" což můžete vidět např. v advokátních kancelářích. Cílem a smyslem trhu s talenty je využití dovedností zejména jednotlivce jako řízení projektů nebo rozsáhle znalosti v daném oboru. Velké firmy, které tuto strategii trhu s talenty uplatňují jsou například IBM nebo American Express.


Použitá literatura

1. ROTHWELL, William J. Effective succession planning : ensuring leadership continuity and building talent from within. 3rd ed. New York : AMACOM, American Management Association, 2005. 400 s. ISBN 0814408427.

2. DYCHTWALD, Ken; ERICKSON, Tamara J; MORISON, Robert. Workforce crisis : how to beat the coming shortage of skills and talent. Boston, Mass. : Harvard Business School Press, 2006. 269 s. ISBN 1591395216.

3. HICKMAN, Craig R. Manažéri a lídri : manažérske myslenie verzus vodcovský talent?. Bratislava : Open Windows, 1995. 308 s. ISBN 8085741083.

4. MIKA, František Jak podnik nepřichází o talenty. In Talent Management [online]. [s.l.] : [s.n.], [200?] [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://www.cmc.cz/manazerske-programy/rizeni-lidskych-zdroju/talent-management>.

5. MCNAMARA, Carter Human Resource Management : Talent Management. In Human Resources Management [online]. [s.l.] : [s.n.], [200?] [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://managementhelp.org/hr_mgmnt/hr_mgmnt.htm>.

6. Talent management. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 26 September 2006, last modified on 17 June 2010 [cit. 2010-06-17]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Talent_management>.

7. Talent management. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 26 September 2006, last modified on 17 June 2010 [cit. 2010-06-17]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Talent_management>.