TIFF

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Fiala

Klíčová slova: TIFF

Synonyma: Tagged Image File Format

Související pojmy: Aldus, Adobe, EXIF

nadřazené - počítačová grafika, bitmapový formát
podřazené - barevný režim, barevná hloubka, komprese


Charakteristika

TIFF (Tagged Image File Format) je typickým představitelem bitmapového formátu, tj. grafická informace je v něm vyjádřena formou matice obrazových bodů – pixelů, přičemž u každého pixelu je udána informace o jeho barvě. Na rozdíl od většiny ostatních bitmapových formátů mohou být dokumenty v TIFFu i vícestránkové. Byl původně vytvořen pro účely skenování výrobci skenerů.

TIFF je tzv. kontejnerový formát neboli formát, který dokáže nést různá obrazová data komprimovaná různými kodeky. Kontejner je potom jen standardní přenašeč opatřený všemi důležitými visačkami (tagy), které vnitřní formát správně identifikují a popisují. Toho je využito k tvorbě různých rozšíření a modifikací. Obrázky ve formátu TIFF jsou schopny nést nejširší spektrum barevných informací. TIFF také podporuje využití řady bezztrátových kompresních algoritmů.

Hlavní oblastí nasazení TIFFu je v publikačním průmyslu a obecně v takových oblastech, ve kterých je zapotřebí co nejvěrnější rastrová reprezentace obrazu.[2][3]

Historie

První verze specifikace formátu TIFF byla zveřejněna na podzim roku 1986 firmou Aldus Corporation (původně jako pokus sjednotit výstupní formát stolních skenerů – tato verze by dnes měla označení 3.0, protože jí předcházely ještě dva návrhy specifikace). Revize 4.0 vydaná v dubnu 1987 obsahovala jen menší vylepšení. Oproti ní přidala verze 5.0 z roku 1987 podporu pro barevné palety a LZW kompresi. Poslední šestá specifikace byla zveřejněna v roce 1992 a zrevidovala podporu barevného modelu RGB, zavedla podporu barevných modelů CMYK, YCbCr, CIE L*a*b* a JPEG kompresi.

V roce 2009 firmu Aldus (spolu s autorskými právy na formát TIFF) zakoupila společnost Adobe. Ta dnes umožňuje využití algoritmu TIFF zdarma. [1][2]

Možnosti formátu TIFF

Komprese

TIFF umožňuje uložit data bez komprese, což je výhodné pro získání vysoké kompatibility i pro zachování maximální kvality souboru. Nicméně nabízí i různé druhy komprese pro zmenšení souboru (záleží na editoru v jakém TIFF ukládáte a na jeho možnostech). Z bezeztrátových kompresí je to obvykle:

  • LZW – bezeztrátová komprese podobná jako ve formátu GIF. Díky kompresi po řádcích produkuje tato komprese menší soubory, pokud se obraz málo mění v řádcích.
  • RLE – velmi jednoduchý způsob komprese, kde se v podstatě jen nahrazují opakující se sekvence stejných čísel jejich počtem.
  • ZIP – populární komprese používaná jako obecná bezeztrátová komprese pro přenos jakýchkoliv dat mezi počítači.

TIFF nabízí i možnost zabalit dovnitř TIFF kontejneru obraz komprimovaný stejně jako JPEG. Jedná se tedy o ztrátovou kompresi produkující sice nejmenší soubory ale trpící nenávratnou ztrátou kvality. Podobně jako u JPEG formátu je však možné řídit stupeň komprese a tak škody mohou být minimální až nepostřehnutelné. [3]

Barevný režim a barevná hloubka

Velkou výhodou formátu TIFF je schopnost pracovat s jinou než jen 24bitovou barevnou hloubkou (8 bitů/kanál). TIFF díky tagům dokáže uložit i obrázky, kde je na každý pixel

  • 1 bit (černá/bílá)
  • 8 bitů (tj. 1 byte – typické pro černobílé obrázky)
  • 24 bitů (typické barevné RGB obrázky s 24bitovou hloubkou)
  • 48 bitů (RGB barevné obrázky s 48bitovou barevnou hloubkou)

Dokáže uložit RGB, CMYK i L*a*b i jiné barevné prostory specifické pro konkrétní zařízení. [3]

Vícestránkové soubory a vrstvy

TIFF dokáže do jednoho souboru uložit více obrázků – více stran či vrstev dokumentu. Takový TIFF je často označen jako „multi-page“ TIFF a hodí se například k uložení faxové zprávy o více stránkách. Podobně je do TIFF souboru možné uložit obrázek s více vrstvami, což se hojně používá při pokročilé editaci snímků či pro grafické práce. [3]

Správa barev a Exif informací

Podobně jako například formát JPEG dokáže TIFF do sebe vstřebat ICC profil a tím podpořit správu barev. Význam této schopnosti u TIFFu stoupá, protože jak bylo popsáno výše, podporuje mnohem širší škálu barevných režimů a tak správa barev dostává vyšší význam.

Formát TIFF také dokáže zpracovávat EXIF informaci, což je důležité zejména pro archivaci fotografií.[3]

Odkazy

Specifikace formátu TIFF

Podpora pro vývojáře od firmy Adobe

Neoficiální webová stránka TIFF formátu

Použitá literatura

  1. TIFF Revision 6.0. Mountain View, CA : Adobe Systems Incorporated, June 3, 1992. 121 s. Dostupné z WWW: <http://partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf>
  2. KREJČÍ, Richard. Grafika On-line [online]. 16.08.2004 [cit. 2011-05-14]. Encyklopedie publikačních formátů: TIFF. Dostupné z WWW: <http://www.grafika.cz/art/polygrafie/enctiff.html>
  3. PIHAN, Roman. Digimanie [online]. 12.12.2007 [cit. 2011-05-14]. Formáty pro ukládání fotografií - 7.díl: TIFF. Dostupné z WWW: <http://www.digimanie.cz/art_doc-4CBF2AEE009BDA7AC12573AE004728C9.html>