Týden knihoven: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (46 revizí: IMPORT T-V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 20. 2. 2012, 14:10

Autor: Radka Vybíralová

Klíčová slova: podpora čtenářství, náplň činnosti knihoven, představení činnosti knihoven, popularizace knihoven, projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Synonyma: ---

Související pojmy: Knihovna roku, Knihovnický happening, Provázkiáda, Velké Říjnové Společné Čtení

nadřazené - projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky
podřazené - ---


O projektu

Týden knihoven probíhá pod záštitou Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Je pořádán v knihovnách po celé České republice od roku 1997, kdy byl vyhlášen 1. celostátní ročník této akce.[11]Každým rokem tak velké množství knihoven v prvním říjnovém týdnu představuje své nové i stávající služby, přičemž se konají stovky aktivit zaměřené na knihu a čtenářství vůbec. Knihovny celý týden naplní program besedami se známými lidmi či spisovateli, diskusními setkáními na různorodé náměty, činnostmi zaměřenými na počítačovou gramotnost. Pro děti je pak připraven program orientovaný na výtvarnou i pohybovou oblast, soutěže na nejrůznější témata či dramatizace pohádek a mnoho dalších. Součástí této akce mnohdy bývá i přihlašování nových čtenářů zdarma nebo amnestie dlužníků.[1]

Knihovny chtějí vzbudit pozornost nejen u svých pravidelných návštěvníků a čtenářů, ale především u široké veřejnosti, aby tímto dostaly příležitost upozornit, že již dávno nejsou pouze „zhmotnělou pamětí národa“, nýbrž dynamicky se rozvíjející informační institucí. V důsledku stále nových informačních a komunikačních technologií se rovněž mění ráz a povaha knihovnických služeb, které na tuto skutečnost reagují zcela novým přístupem ke svým uživatelům. Nabízí taktéž určitou alternativu k náplni volného času nejen dospělých, ale zrovna tak dětí, dopomáhají rozvíjet zájem o čtení, čímž se mohou podílet na úrovni jejich vzdělanosti.

„Stručně řečeno, aby knihovny na sebe upozornily - čtenáře i nečtenáře, sponzory a mecenáše, zřizovatele osvícené i neosvícené, novináře a média všeho druhu.“[8]

Akce doprovázející Týden knihoven

Knihovnický happening

Knihovnický happening je již obvyklou dvoudenní akcí, která uvádí samotný Týden knihoven. Každoročně se tato akce pořádá v jedné z knihoven českých či moravských měst, která si připraví pro tuto příležitost pestrý a nápaditý program, jímž připomene problematiku čtení a čtenářství. Knihovníci nejen pořádající knihovny, ale rovněž i z ostatních knihoven České republiky a Slovenska, spolu se zástupci veřejnosti, pak mají možnost zaujmout nejen svými vědomostmi, ale i neotřelým a vtipným projevem v zábavných soutěžích a dalších akcích.[3]


Provázkiáda

Společnou aktivitou, doprovázející Týden knihoven, se od roku 2001 stala Provázkiáda. Je to příležitost pro čtenáře a uživatele knihovny vyjádřit svůj vztah k ní pomocí provázku, který může být dekorován lístky s nejrůznějšími obsahy (např. co je to knihovna nebo co se jim líbí či nelíbí právě v té jejich knihovně…). Jednotlivé provázky se pak svazují k sobě a vzniká tak dlouhý provaz, jehož délka je závislá na sympatiích či nesympatiích uživatelů knihovny. V konečné fázi pak soutěží s ostatními zúčastněnými knihovnami.[8]


Velké Říjnové Společné Čtení

Tradiční činností knihoven během Týdnu knihoven se každoročně stává Velké Říjnové Společné Čtení již od roku 2003. Tematicky nebývá striktně vymezeno, spíše se jedná o doporučení ze strany Svazu knihovníků a informačních pracovníků se zaměřením na téma související s Týdnem knihoven či tvorbou autora, jenž v daném roce slaví výročí. Akce se setkává s neobyčejným zájmem ze strany veřejnosti, kdy si sami dospělí i děti mohou vyzkoušet, jaký zážitek jim skýtá předčítání v rozsáhlém kruhu lidí, kde se mohou stát jak posluchači, tak rovněž těmi, co předčítají.[9]


Knihovna roku

„Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Je udělována v kategoriích "základní knihovna" a "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb". Předchůdcem ceny bylo stejnojmenné ocenění, udělované od roku 2000 profesní organizací Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.“[3] Samotným významem je veřejně poukázat na snahu pracovníků knihoven a obcí o rozkvět knihovnických služeb a čtenářství. Tato soutěž by měla dát impuls k přeměně v moderní, společenské a kulturní místo i knihovnám v malých městech a obcích a tím jim dopomoci zvýšit svou prestiž v očích veřejnosti.

Počátky a vývoj Týdne knihoven

1993

Dr. Kalkus v rámci kursu Řízení veřejné knihovny na půdě Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze promluvil o propagaci činnosti amerických knihoven pomocí akce Týden knihoven.

1994-96

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově pořádala neoficiální ročníky Týdne knihoven.

1996

Mgr. Zlata Houšková (tajemnice SKIP) a Dr. Vladislav Raška (ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově) společně utvářeli ideu o velké celostátní mediální akci Týden knihoven.

1997

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila 1. ročník celostátního Týdne knihoven.

1998

Poprvé bylo použito logo Týdne knihoven.

1999

Celostátní setkání bylo zahájeno na Staroměstském náměstí za účasti několika set účastníků při happeningu knihovníků, setkání pak pokračovalo na nádvoří Národní knihovny ČR.

2001

Happening se konal v Českém Krumlově a stal se putovní akcí. V tomto roce byla vyhlášena také Knihovna roku a 1. ročník Provázkiády.

2002

Uherské Hradiště bylo místem konání happeningu.

2003

Happening tentokrát probíhal v Opavě. Rovněž byl vyhlášen 1. ročník akce Velké říjnové společné čtení. Taktéž Knihovna roku prodělala zlom, kdy byla poprvé vyhlášena jako státní cena.

2004

V tomto roce se happening uskutečnil v Semilech a byly vyhlášeny výsledky ankety Moje kniha.[11]

Z další historie Týdne knihoven

V následujících letech získala akce novou formu díky vyhlášenému společnému mottu, které má každoročně jinou podobu.

2005

Jednotným mottem tohoto roku bylo Velcí a malí Čechové. Na téma šlo pohlížet z několika stran, ať už se během týdne knihovny zaměřily na jednu velkou osobnost českého národa, či snad na pozoruhodné výsledky v nejrůznějších soutěžích a dovednostech zatím malých Čechů. Program šlo však rovněž přizpůsobit i tak, aby se velcí (tedy dospělí) potkali a vyslechli ty malé (tedy děti).[7]

2006

Rok 2006 se stal rokem jubilejním, neboť akce se konala v knihovnách po celé České republice již podesáté. Proto se stmelujícím elementem stalo motto, jež přímo korespondovalo s problematikou návštěvnosti knihovny, a sice Cesta do knihovny. Záleželo však na samotných knihovnách, zda společné téma využily v týdenním programu.[6]

2007

Pro tento rok akce bylo ponecháno motto volnější, spíše se zaměřením na lahůdky nebo speciality moudrosti a vzdělání – Knihovnická bašta. Knihovny tak dostaly příležitost ke kreativnímu ztvárnění tématu v každé z nich.[5]

2008

Motto Rodinné stříbro bylo zvoleno s úmyslem připomenout uživatelům i veřejnosti, že i v digitálním věku mají knihovny své nezastupitelné místo.[4]

2009

Celý rok 2009 se nesl ve znamení celostátní ankety Kniha mého srdce, která byla mediálně podpořena, a tudíž se pochopitelně stala i mottem pro Týden knihoven v podobě Knihovna mého srdce. Vítězné knihy ankety pak v tomto týdnu dostaly prostor ke své propagaci za pomoci zajímavých aktivit v knihovnách.[3]

Použitá literatura

[1] HOUŠKOVÁ, Zlata. Týden knihoven 2008 - letem světem. Bulletin SKIP [online]. 2008, 4, [cit. 2010-06-09]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull08_407.htm>.

[2] LUKAVEC, Jan. Týden knihoven s čarodějnicemi, rytíři i umrlcem. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 2010-06-05]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/5793>. URN-NBN:cz-ik5793. ISSN 1212-5075.

[3] SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2009-12-04 [cit. 2010-04-05]. Týden knihoven 2009. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcTyden09.htm>.

[4] SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2008-10-10 [cit. 2010-04-05]. Týden knihoven 2008. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcTyden08.htm>.

[5] SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2007-10-04 [cit. 2010-04-05]. Týden knihoven 2007. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcTyden07.htm>.

[6] SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2009-10-13 [cit. 2010-04-05]. Týden knihoven 2006. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcTyden06.htm>.

[7] SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2005-10-11 [cit. 2010-04-05]. Týden knihoven 2005. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcTyden05.htm>.

[8] SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2003-10-06 [cit. 2010-04-05]. Týden knihoven 2003. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcTyden03.htm>.

[9] SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2008-05-27 [cit. 2010-06-10]. Velké Říjnové Společné Čtení – několik námětů a rad k organizaci. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcVRSC08.htm>.

[10] ŠTĚRBOVÁ, Jaroslava. O čtení a poslouchání. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 11 [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1511>. URN-NBN:cz-ik1511. ISSN 1212-5075.

[11] Začínáme přehledem historie Týdne knihoven. Bulletin SKIP [online]. 2005, 3, [cit. 2010-06-09]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull05_302.htm>.