Týden čtení: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Jednotlivé ročníky)
m (12 revizí: IMPORT T-V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 20. 2. 2012, 14:10

Autor: Pavla Macháčková

Klíčová slova: knihovny, čtení, propagace

Související pojmy: Březen – měsíc internetu (BMI), Březen – měsíc knihy, Březen – měsíc čtenářů, Knihovna4you

nadřazené: SKIP


Charakteristika projektu

Týden čtení je název akce podporující čtení a čtenářství, která se koná od roku 2008 v knihovnách u nás a kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Od poloviny 20. století byl březen měsícem knih, později se v knihovnách konala akce Březen – měsíc internetu, která měla upozornit na význam nových technologií a přínos internetu v informační společnosti. Tento měsíc internetu byl vyhlášen celkově jedenáctkrát, naposled v roce 2008. Internet byl v knihovnách vystřídám tradičním médiem – knihou.


Jednotlivé ročníky

2008

V roce 2008 byl díky množství žádostí knihoven o měsíc knihy poprvé vyhlášen Týden čtení ještě v rámci BMI. Knihovny se v tomto týdnu, stanoveném od 10. do 16. března měly věnovat propagaci čtení a hlasitému čtení obecně. Bylo už jen na nich, jak to pojmou – číst jen ve vybraných hodinách nebo pořád, na pokračování, ukázky, jeden autor nebo deset. Aktivita knihoven v tomto týdnu měla prokázat, jestli mají na to připravit mediální kampaň, která by březnu vracela jeho knižně-čtenářskou podobu, po které knihovny volají. [3]

2009

Tento první ročník byl úspěšný, neboť další rok se konal Týden čtení znovu. V roce 2009 se již knihovny nezapojovaly k aktivitám BMI, ale již se plně soustředily na akce spojené s tištěnými knihami a propagací čtenářství. V rámci Týdne čtení, který připadl na termín 9. – 15. března, proběhlo v knihovnách mnoho soutěží, veřejných čtení, čtecích maratónů, literárních programů, autorských čtení, besed se spisovateli a široká škála dalších aktivit, sloužících k podpoře dětského čtenářství a rozvoje čtenářské gramotnosti. V souvislosti s touto akcí zprovoznila Městská knihovna v Praze svůj web s názvem Knihovna4you [6], který slouží uživatelům k diskutování o knihách, filmech, hudbě a podobně a je propojen s katalogem knihovny, což umožňuje rezervovat a objednávat dokumenty.

2010

Březen v roce 2010 byl měsícem čtenářů. V rámci něj se opět konal Týden čtení, tentokrát s podtitulem Čtení sluší každému. Opět se pořádalo mnoho soutěží a předčítání, rychločtení, kritické čtení, čtení na netradičních místech, netradičně atd. Tento Týden čtení byl zajímavý v tom, že na mnoha místech byl pořádán v průběhu celého měsíce března jako jednodenní akce. Příkladem může být Knihovna Jiřího Mahena v Brně, která ve spolupráci se studenty Informačních studií a knihovnictví připravila akci s názvem Čtení s chutí aneb najděte svůj knižní apetit. V průběhu tří březnových střed se konaly akce na podporu čtení i poslouchání. První středa (10. 3. 2010) měla název Vezmi svého nečtenáře do knihovny. Byly zde pouštěny audioknihy, vyráběly se záložky do knih, promítaly se studentské filmy. O týden později to byla Literární hospůdka, kde si návštěvníci nechali předčítat knihy lidskými automaty na čtení, podávala se káva a mluvilo se o literárních kavárnách. Poslední středa 24. 3. 2010 s názvem Čtení sluší každému seznámila návštěvníky s výsledkem ankety, která zjišťovala, co si lidé představují pod pojmem čtení, kde a co nejraději čtou a podobně. V knihovně se uskutečnil koncert skupiny Black Unicorn a prezentovala se čtyři knihkupectví (Academia, Barvič & Novotný, Knižní klub a Šedivý). [5]

Použitá literatura

  1. GIEBISCH, Roman. Týden čtení 2009. SKIP : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. Praha : NKP, 2010 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcTydCteni2009.htm>.
  2. RICHTER, Vít; HOUŠKOVÁ, Zlata; GIEBISCH, Roman. Týden čtení 2009 : Tisková zpráva. SKIP : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. Praha : NKP, 2010 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/KeStazeni/TydenCteni2009/TISKOVKA.pdf>.
  3. Březen měsíc internetu 2008. [online]. 2008 [cit. 2010-06-13]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcBMI08.htm>.
  4. Týden čtení v Městské knihovně v Praze aneb Podpora čtenářství má mnoho podob. Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha, 2009 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/tyden-cteni-v-mestske-knihovne-v-praze-aneb-podpora-ctenarstvi-ma-mnoho-podob>. ISSN 1212-5075.
  5. Čtení s chutí [online]. 2010 [cit. 2010-06-25]. Kalendář akcí. Dostupné z WWW: <http://ctenischuti.webnode.cz/>.
  6. Knihovna4u [online]. Praha : Městská knihovna v Praze, 2008-2009 [cit. 2010-06-29]. K4u. Dostupné z WWW: <http://www.knihovna4u.cz/>.