States' Rights

Z WikiKnihovna
Verze z 20. 2. 2012, 14:04, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (19 revizí: IMPORT Q-S: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

States rights:

Autor: Anna Kultová

Klíčová slova:

Synonyma:

Související pojmy:


Charakteristika

States´ rights[1] je politická filosofie zdůrazňující práva individuálních států bojovat proti hrozbám, které by mohy být považovány za neoprávněný zásah proti vládě Spojených Států. Ačkoliv se debata ohledně States´ Rights vede již od Americké revoluce (2. pol. 18. století), staly se States´ Rights poprvé kriticky důležité až v první polovině 19. století během tzv. Nullification Crisis a potom během Secession Crisis v druhé polovině 19. století.

Teoreticky States´ Rights podporují státní a lokální kontrolu nad tou federální, přesto byly v padesátých letech 19. století kujnou politickou filosofií, kterou „seveřané“ i „Jižané“ používali pro prosazování vlastních zájmů.

Historie

Nápad States´ Rights je datován do dob Thomase Jeffersona. Ten si uvědomil, že je lepší udržovat Spojené Státy prostřednictvím sociálního kontraktu mezi státy, než mezi lidem samotným.(až po sem Encyklopedia Virginia).

Časová linie vývoje SR [1]:

 • prosinec 1791: Virginia se stalaposledním státem, který ratifikoval 10 dodatků Konstituce Spojených Států, známé jako Bill of Rights (Listina práv). Devátý a Desátý dodatek si vyhrazuje všechna práva, která nejsou přidělena federální vládě, státům nebo lidu poskytovat včasnou podporu pro teorii SR
 • prosinec 1798: The Virginia Resolutions jsou předána spolu s Kentucky Resolutions které poskytují včasnou podporu členění SR
 • prosinec 1814: setkání dvacetišesti členů New Englandu Federální Strany; ovlivněni teoriemi SRobsažených ve Virginia a Kentucky Resolutions, delegáti protestují proti válce z roku 1812 a dokonce zvažují odtržení
 • prosinec 1832: Kompromis z roku 1850 je předán Kongresu Spojených Států a zapsán do práva americkým prezidente, Millardem Fillmorem. Ač navržený pro zmírnění tenzí ohledně odtržení, Kompromis měl opačný efekt. Severní zastánci zrušení otroctví vehementně oponují Fugitive Slave Act. Jejich protesty vyprovokují obrannou reakci Jižanů, kteří jsou pro otroctví
 • květen 1854: americký prezident Franklin Pierce vpisuje Kansas-Nebrasský Akt do práva a tím dává osadníkům svrchovanost čili právo rozhodout zda bude jejich teritorium sovobodné nebo otrokářské. Mnozí zastánci otrokářství oponují tomuto právu ze strachu, že by otroctví mohlo být limitováno. Je založena protiotrokářská Republikánská strana ze strachu, že by právo mohlo dovolit rozšíření otrokářství.
 • březen 1857: Nejvyšší soud Spojených států vydává své rozhodnutí, které upírá Kongresu moc vměšovat se do území se otrokářstvím a podrývá ideu suverenity
 • prosinec 1860: Jižní Karolína se odděluje od Spojených států. Tuto akci zdůvodňuje na základě SR
 • duben 1861: Edmnd Ruffin údajně vystřelí první ránu na americkém uvedení di úřadu. Tento akt začíná Občanskou Válku a dělá z Ruffina populárního jižanského hrdinu. Následně delegáti na Virginia Convention zapisují Nařízení o oddělení hlasy 88:55. 32 hlasujících „ne“ přichází od delegátů z trans-Allegheny, kteří jsou „unionističtější“ než ostatní přítomní delegáti. (až po sem Encyklopedia Virginia).

Dnes

Ačkoli vítězství Unionistů v Občanské válce definitivně skončila možnost odštěpení, doktrína SR nezemřela. Ve druhé polovině 20. stol. byla rázně obnovena Jižními oponenty programu federálních občanských práv. V roce 1962 byly použity federální vojenské síly na Alabamské univerzitě pro prosazení soudního rozhodnutí o přijímání černých studentů na univerzitu [2].

I p řes to, že je doktrína SR často asociována s Jižním křídlem Demokratické strany, není uzavřená pro jakoukoli jinou sekci či politickou stranu. Obrovské zvýšení pravomocí federální vlády na úkor států, které vyplívá z neschopnosti států řešit komplexní problémy moderní průmyslové společnosti, vedlo k obnovení zájmu o SR. Na převzení moci v obou komorách Kongresu v roce 1994, konzervativní Republikáni vyhlásili začínající proces decentralizace.Velká část moci se měla navrátit státům, avšak o několik let později bylo jasné, že toto prohlášení se reálně neuskutečnilo.

Zajímavost

Válečná potřeba centralizované vlády, která může ukládat povinný odvod, stejně jako další opatření nezbytná pro vítězství vládní nezávislosti, se ostře střetla s doktrínou SR [3]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 DeMarco, Michael. "States' Rights." Encyclopedia Virginia. Ed. Brendan Wolfe. 12 Apr. 2011. Virginia Foundation for the Humanities. 5 Apr. 2011 <http://www.EncyclopediaVirginia.org/States_Rights
 2. The free dictionary [online]. 2007 [cit. 2011-04-12]. States´ Rights. Dostupné z WWW: <http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/States%27-rights+doctrine>.
 3. The war for States´ Rights [online]. [cit. 2011-04-12]. Secession Crisis. Dostupné z WWW: <http://civilwar.bluegrass.net/secessioncrisis/statesrights.html>.