Srovnávače zboží

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Králíčková

Klíčová slova: srovnávače zboží, e-marketing, e-shop

Synonyma: zbožové vyhledávače, porovnávače zboží

Související pojmy: internetová reklama

nadřazené - internetový marketing, eBusiness
podřazené - ---

Srovnávače zboží

Srovnávače zboží nebo také zbožové vyhledávače jsou specializované webové stránky, na kterých je umožněno pomocí fulltextového vyhledávání rozsáhlé hledání zboží na internetu a jeho následné porovnávání. V současné době srovnávače rozšiřují nabídku svých služeb například o uživatelské recenze nebo hodnocení e-shopů. Srovnávače nabízejí uživateli možnost volby výběru produktu z různých obchodů. Uživatel zadá do srovnávače konkrétní nebo obecný název výrobku a ve výsledcích vyhledávání dostane několik alternativ. V závislosti na konkrétním vyhledávači jsou u výsledků uvedena různá specifika: název prodejce, cena, dostupnost atp.

Princip automatického srovnávání cen je jednoduchý a funguje už od konce devadesátých let. Jako první v ČR začal podobnou službu nabízet internetový vyhledávač Jyxo.cz v roce 2005. O dva roky později v Česku vznikly další dva srovnávače, které v současnosti využívá nejvíce uživatelů. Jedná se o projekty Zboží.cz a Heureka.cz. Rozdíl mezi těmito dvěma službami je především v tom, že Zboží.cz je orientováno jako vyhledávač zboží a Heureka.cz nabízí nadstavbové služby a bývá označována jako nákupní rádce.

Jak to funguje

Po zadání dotazu do srovnávače cen se uživateli zobrazí obvykle výpis řazený podle relevance. V této situaci může provozovatel služby snadno ovlivnit pořadí obchodů. Například Zboží.cz nabízí „několik úrovní spolupráce s obchodníky, kteří si za přednostní zobrazení mohou připlatit."[4] Zobrazení výsledků však lze přepnout a výsledky seřadit podle ceny. Tím se však na první položky dostanou i nerelevantní výsledky, například různé příslušenství apod. Nastavením minimální ceny je možné tyto položky vyloučit.

Podstatou „srovnávání“ je „roztřídění produktů všech e-shopů tak, aby stejné produkty spolu byly svázány a bylo tedy možné pro každý konkrétní nalézt více variant."[1] Každý produkt je porovnán se současnou databází. V případě shody je přiřazen k již existujícímu zápisu, nebo je vytvořen zápis nový.

Data do srovnávačů udávají prodejci a také jsou za správnost těchto dat odpovědní. Každý e-shop musí být zaregistrovaný a poskytnout databázi produktů ve formátu XML (Extensible Markup Language). XML feed, je XML soubor, pomocí kterého se získávají informace o produktu. Soubor XML pro vyhledávače zboží má jednoduchou strukturu a nápovědu k jeho vytvoření lze najít na webových stránkách většiny srovnávačů. Formáty XML feedu bývají navzájem kompatibilní. K aktualizaci XML feedu dochází v různém časovém období (denně čí v rozmezí několika hodin).

„Povinné elementy jsou SHOP, SHOPITEM, PRODUCT, URL, PRICE_VAT nebo PRICE a VAT."[2] Další elementy jsou volitelné. Doporučuje se však jejich vyplnění, které napomáhá k lepšímu zařazení produktů.

Marketing

„Srovnávače zboží přináší e-shopům zpravidla velkou část výnosů – kolem 20 – 30 % všech tržeb."[1] Uživatelé totiž navštěvují srovnávače s cílem zakoupit hledaný produkt. Je to jedna z nejefektivnějších metod internetového marketingu. Zápis e-shopu do srovnávače je levný a účinný způsob reklamy.

Každý srovnávač zboží používá jiný platební model. Některé srovnávače si nechávají platit roční paušály, některé využívají model platby za proklik (PPC) a jiné jsou úplně zdarma. Obvykle provozovatelé srovnávače nabízejí více variant (zpravidla dvě) – zdarma a placenou. Úspěšnost reklamy lze měřit různými způsoby např. metodou ROAS (Return of Advertising Spending) – tedy kolik korun přinese jedna koruna vynaložená. Hodnota ROAS 24 Kč znamená, že z jedné investované koruny dostaneme 24 Kč.

Příklady srovnávačů

Zboží.cz

Zboží.cz je nejpoužívanější zbožový vyhledávač v České republice. Provozovatelem je Seznam.cz. Pomocí řazení a filtrování lze srovnávat ceny, vyhledávat dle cenového rozmezí, lokace, a dostupnosti zboží. „Ve službě Zboží.cz je registrováno více než 17 000 obchodů a inzertních serverů nabízejících více než 54 mil. nabídek."[3]

Heuréka.cz

Heureka.cz je nejenom srovnávač zboží, ale sama sebe prezentuje jako nákupního průvodce či rádce. Klade důraz nejen na technické parametry produktů, ale především na hodnocení a reálné zkušenosti uživatelů.

Použitá literatura

  1. FODOR, Aleš. Vlastníte e-shop? Využijte nabídky srovnávačů zboží, můžete prodat více . Podnikatel.cz [online]. 2010, [cit. 2010-12-26]. Dostupný z WWW: <http://www.podnikatel.cz/clanky/vyuzijte-nabidky-srovnavacu-zbozi/>. ISSN 1802-8012.
  2. IShopy.eu : Katalog internetových obchodů [online]. c2010 [cit. 2010-12-27]. XML feed. Dostupné z WWW: <http://ishopy.eu/xmlfeed.php>.
  3. Seznam.cz [online]. c1996-2010 [cit. 2010-12-28]. Zboží.cz. Dostupné z WWW: <http://onas.seznam.cz/cz/zbozi-cz.html>.
  4. SCHÖN, Otakar. Nejlevnější zboží pomáhají najít srovnávače cen. DigiWeb.iHNed.cz [online]. 2009, [cit. 2010-12-28]. Dostupný z WWW: <http://digiweb.ihned.cz/c1-38619510-nakupy-na-internetu>. ISSN 1213-7693.