Spirála dluhů

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Otevřelová

Klíčová slova: zadlužení, půjčky, úvěry, dluhy

Synonyma: dluhová spirála, dluhová past, spirála zadlužení

Související pojmy:

nadřazené - ---
podřazené - ---


Charakteristika

Pojem spirála dluhů se řadí k těm novějším. Rozšířil se v souvislosti se zadlužováním nejenom jedinců, ale postupně i státu a společnosti celkově. Spirála dluhů souvisí i s dluhovou pastí, od které se významově příliš neliší. Spirála dluhů je jev nebo proces, do kterého se může dostat každý jedinec.

Začíná tím, že si jedinec vezme půjčku (popř. podobný bankovní produkt), u které je stanoven úrok a různé sankční poplatky z prodlení. [1]
Svoji nebo cizí vinou se dostává do situace, ve které není schopen půjčku splácet. Často tato situace vzniká kvůli nemoci jedince, ztrátě zaměstnání, rozvodu, smrti partnera apod. Jedinec v této situaci není schopen splácet a u půjčky mu "naskakují" různé poplatky a sankce. Situace se pro jedince stává neúnosnou a řeší ji tím, že si vezme další půjčku na pokrytí splátek a poplatků půjčky první. V tuto chvíli velká část příjmu jedince odchází na dvě zmíněné půjčky (a na úroky). Velmi často se situace opakuje - jedinec se dostává do další platební neschopnosti a je nucen si vzít další půjčku. V tuto chvíli již splácí tři půjčky, velké množství úroků a sankcí, podstatná část příjmu odchází pouze na splátky samotné.

Dluhová spirála je tedy jev, který spočívá v opakovaném sjednávání půjček, které jsou určené na umoření půjčky stávající. Narůstání splátek může vést k tzv. pádu do dluhové pasti, kdy celková výše jednotlivých splátek a úroků přesáhne výši příjmu jedince v daném období.[2]
Situace v některých případech končí tím, že žádná banka již jedinci nepůjčí a jeho věřitelné se začnou domáhat svých práv. [3]

Příčiny vzniku

Příčin vzniku může být hned několik. Velmi často zadlužení souvisí s životním standardem - každý jedinec je zvyklý na nějaké to pohodlí a snaží se tento standard udržet. Za jednu z příčin považujeme příčinu disociální, která spočívá právě v životním standardu - není přímo ohrožen život jedince, nicméně i přesto se jedinec snaží udržovat či zvyšovat svůj standard (například koupě dárků na vánoce na splátky apod.) Tato příčina se považuje za lehce odkloněnou od standardních sociálních norem.[4]
Asociální příčina zadlužení je potom taková, kdy byly prostředky získané půjčkou vynaloženy na odvrácení ohrožení vlastní existence nebo k odvrácení takových jevů, které ohrožovaly jedincův život nebo zdraví. [5]
Jedinec např. přichází o zaměstnání, je nemocen, rozvádí se nebo se objevuje nenadálý výdaj v domácnosti.
Přičina antisociální je už jiného charakteru - je spjata s kriminalitou, gamblerstvím, alkoholem, drogami a jinými návykovými látkami.[6]

Řešení

Situace spirály dluhu se dá řešit např. konsolidací půjček. Tento proces spočívá ve sloučení půjček do jedné - jedinec tedy platí pouze jednu splátku, má o svém splácení přehled, platí pouze jeden úrok a částka, kterou splácí je v mnoha případech nižší než jednotlivé splátky dohromady. Jediným negativním faktem je, že jedinec splácí o to déle.
Dalším řešením je podání návrhu na oddlužení (neboli osobní bankrot).
Jedná se o nástroj úpadkového práva, který umožňuje řešit tíživou finanční situaci osobám za předpokladu, že nejsou podnikatelskými subjekty pomocí šetrnější formy řešení úpadku, než jakou je úpadek pomocí konkursu (předlužení firmy, je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele [7]).[8]
Oddlužení spočívá v částečném zbavení se dluhu. V případě podání návrhu o oddlužení je jedinci stanoven splátkový kalendář (max. doba na 5 let, lze se domluvit i na době nižší)nebo je zpeněžněna majetková podstatata jedince. V oddlužení je třeba uspokojit alespoň 30% přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení. Hlavní výhodou je, že během oddlužení neběží jedinci úroky a nelze vykonat soudem nařízené exekuce.[9]

Poznámky

 1. VRÁNEK, Radek. Problematika zadluženosti v sociálním kontextu v regionu jižního Plzeňska [online]. 2012 [cit. 2012-05-22]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Renáta Talašová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/365961/fss_m/Vranek_Radek_diplomova_prace.pdf S. 23
 2. VRÁNEK, Radek. Problematika zadluženosti v sociálním kontextu v regionu jižního Plzeňska [online]. 2012 [cit. 2012-05-22]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Renáta Talašová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/365961/fss_m/Vranek_Radek_diplomova_prace.pdf S. 24
 3. BERČÍKOVÁ, Jana. Finanční gramotnost uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně [online]. 2011 [cit. 2012-05-22]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Ema Štěpařová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/363438/pedf_m/obsah_DP-Bercikova.pdf S. 37
 4. VRÁNEK, Radek. Problematika zadluženosti v sociálním kontextu v regionu jižního Plzeňska [online]. 2012 [cit. 2012-05-22]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Renáta Talašová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/365961/fss_m/Vranek_Radek_diplomova_prace.pdf S. 24
 5. VRÁNEK, Radek. Problematika zadluženosti v sociálním kontextu v regionu jižního Plzeňska [online]. 2012 [cit. 2012-05-22]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Renáta Talašová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/365961/fss_m/Vranek_Radek_diplomova_prace.pdf S. 25
 6. VRÁNEK, Radek. Problematika zadluženosti v sociálním kontextu v regionu jižního Plzeňska [online]. 2012 [cit. 2012-05-22]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Renáta Talašová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/365961/fss_m/Vranek_Radek_diplomova_prace.pdf S. 25
 7. Konkurs (úpadkové řízení). In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 2012 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konkurs_(úpadkové řízení)
 8. MICHALOVÁ, Jana. Oddlužení v podmínkách České republiky [online]. [cit. 2012-05-22]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Gabriela Oškrdalová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/366178/esf_b/Michalova_Jana.pdf S. 15
 9. VALOVÁ, Hana. Zadlužení a jeho dopad na klima rodiny z hlediska psychologického a sociálně- ekonomického. Brno, 2011. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně. S. 18

Použitá literatura

 • MICHALOVÁ, Jana. Oddlužení v podmínkách České republiky [online]. [cit. 2012-05-22]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Gabriela Oškrdalová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/366178/esf_b/Michalova_Jana.pdf
 • BERČÍKOVÁ, Jana. Finanční gramotnost uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně [online]. 2011 [cit. 2012-05-22]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Ema Štěpařová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/363438/pedf_m/obsah_DP-Bercikova.pdf
 • VALOVÁ, Hana. Zadlužení a jeho dopad na klima rodiny z hlediska psychologického a sociálně- ekonomického. Brno, 2011. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně.