Softwarové umění

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Václav Ovčačík

Klíčová slova: umění, software

Synonyma: umění kódu, estetika algoritmu

Související pojmy:

nadřazené – software, umění
podřazené – ---

Charakteristika

Softwarové umění odkazuje na umělecké práce, ve kterých hraje důležitou roli proces tvorby či navrhování softwaru. Termín software zde v obecném smyslu znamená operační vrstvu v PC, jež je tvořena kódovanými elektromagnetickými signály a která vytváří rozhraní mezi úmysly uživatele a technickým zařízením (hardware). Software je tvořen kódem, psanými instrukcemi které obsahují přesná pravidla pro probíhající procesy.[1] Prací s tímto kódem vzniká softwarové umění. Jako umělecká disciplína dosáhlo vzrůstajícího zájmu od 90. let 20. století. Je blízké Internetovému umění, protože často spoléhá na internet, především kvůli šíření a kritickým diskuzím. Umění je odvozeno z vlastního kódu psaného autorem. Tradičně representuje kód barvu nebo hmotu kterou umělec používá k tvorbě. Ta je tvarována, upravena a vrstvena dokud není umělec spokojen s výsledkem. Výsledky se mohou – stejně jako u všech umění – lišit. Práce mohou být jednoduché, komplexní, abstraktní, obrazové. Kód může existovat ve formě deníků, může být poetický, potemnělý, ironický, rušivý, nefunkční nebo nemožný, může simulovat a zastírat, má svůj styl a rétoriku. Tyto atributy se mohou zdát v rozporu s tím, že umělecká kontrola nad generováním strojového kódu je omezena ať je či není autorský. Nesmíme však přemýšlet nad generativním systémem jako negací intencionality ale jako vyvažováním mezi náhodností a kontrolou. Programový kód se tak stává materiálem se kterým pracuje autor sebevědomě. Zdaleka nejen jednoduché umění pro stroje, softwarové umění je značně ovlivněné subjektivitou umělce a jejím odrazem a přesahem do generativních systémů. [2]

Festivaly

Od roku 2000 se stalo softwarové umění žánrem hodným kritického hodnocení. Jisté umělecké festivaly tak vyhradily část programu tomuto médiu a tím pomáhali přinést softwarové umění mezi širší publikum teoretiků a akademiků. Mezi takové festivaly patří FILE - Electronic Language International Festival (São Paulo), Transmediale (Berlín), Prix Ars Electronica (Linz) a readme (Moskva, Helsinky, Aarhus, Dortmund).

Zajímaví autoři a jejich projekty

Amy Alexander – psala a přednášela na téma softwarové umění, Runme.org – repositář softwarového umění

I/O/D – Web Stalker, alternativní prohlížeč tvořící mapy stránek (1998)

Scott Draves – vymyslel fraktálové plameny, Electric Sheep (1999), Fractal flame algorithm (1992)

Jaromil – aplikace pro GNU/Linux, shell forkbomb, FreeJ

Robert B. Lisek – NEST - program na získávání dat hledající skryté vzory a spojení mezi lidmi, skupinami, objekty, událostmi a místy

Bob Holmes – umělec tvořící webové stránky, které podepisuje, předvádí a prodává v galeriích a museích jako umělecká díla

Netochka Nezvanova – nebula.m8 – experimentální webový prohlížeč a nato.0+55+3d – sotware pro práci s videem v reálném čase

Jason Salavon – obrázky archetypů složené z tisíců jiných

Alexei Shulgin – FormArt

Adrian Ward – Signwave Auto-Illustrator – parodie na Adobe Illustrator

Martin Wattenberg – umění datových visualizací

Corby & Baily – reconnoitre - webový prohlížeč


Poznámky

  1. Software Art Aesthetics [online]. c2006-2007 [cit. 2012-05-22]. Dostupný z WWW: <http://www.mikro.in-berlin.de/wiki/tiki-index.php?page=Software+Art>.
  2. Software Art [online]. c2001 [cit. 2012-05-22]. Dostupný z WWW: <http://www.netzliteratur.net/cramer/software_art_-_transmediale.html >

Použitá literatura