Software Studies

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Volavková

Klíčová slova: software, softwarová studia, Software Studies

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené - software
podřazené - ---


Charakteristiky

Software hraje v současném světě důležitou roli. O tom, jak je software užíván a o funkcích, které umožňuje a formuje, toho bylo napsáno hodně, myšlení o softwaru samotném se po většinu jeho historie zaměřuje na technické hledisko. Nicméně umělci, vědci, designéři a odborníci z humanitních a sociálních věd zjistili, že k zodpovězení otázek a věcí, na kterých pracují, je nezbytně nutné software pochopit. Tohoto porozumění lze dosáhnout studiem pramenů výpočetní techniky a nových médií, poté se můžeme podílet na implicitní kultuře softwaru a také se můžeme podílet na vývoji transdisciplinární výpočetní gramotnosti. Právě to je základem pro Software Studies.[1]

Softwarová Studia využívají a rozvíjejí kulturní, teoretické i prakticky zaměřené přístupy k tomu, aby vytvořila kriticky, historicky a experimentálně orientovaný soubor poznatků zaměřených a vytvořených pomocí objektů a procesů softwaru. Tento obor se zabývá a podílí se na výzkumech informačních vědců, dále se zabývá prací softwarových designérů a inženýrů a tvorbou softwarových umělců. Sleduje, jak je software začleňován do současné kultury a společnosti, jak transformuje procesy, nápady, instituce a kulturní objekty pomocí algoritmického popisu a formálního jednání. IT jsou v rámci softwarových studií definovány jako programovatelná média pracující v reálném čase. Softwarová studia předkládají historii výpočetní kultury a pracují s intelektuálními zdroji výpočetní techniky k rozvoji reflexivního myšlení o jeho vazbách a možnostech. Využívají při tom přístupy z odborné sféry humanitních a sociálních věd stejně jako ze sféry tvorby a výzkumu počítačové vědy, umění a designu.[2]

Definice

Existují dva základní pohledy na Softwarová Studia:

  1. Obor propojující znalosti funkčních vlastností IT s poznatky a metodami již etablovaných humanitních disciplín.
  2. Software je předmětem zájmu teoretiků, prostředím a prostředkem základního výzkumu Software Studies.[3]

Historie Softwarových Studií

Obor Softwarová Studia má původ u Marshalla McLuhana. Zaměřil se spíše na roli médií samotných než na roli mediálních platforem, kterými byla utvářena kultura. Brzy se objevují další zmínky o softwaru jako kulturní praxi. Největší přínos měl Matthew Fuller ve své eseji Behind the Blip, essays on the culture of software, dále Lev Manovich a jeho Language of New Media a také Friedrich Kittler. K vývoji softwarových studií přispělo velkou měrou studium videoher, jejich platformy a další softwarové artefakty v hardwarových a softwarových souvislostech. Nová mediální a softwarová umění a počítačový design jsou také významnou kulturní praxí, jako je tvoření nových protokolů a platforem.[4]

Vznik oboru Softwarová Studia

Samotná disciplína vznikla v roce 2002. Tehdy vychází kniha Jazyk nových médií (ang. The Language of New Media), jejíž autor je Lev Manovich. Uvádí zde, že nová média potřebují novou etapu mediální teorie. K pochopení logiky nových médií nám pomůže počítačová věda, právě tam se objevují nové pojmy, kategorie a operace charakterizující média, která se stala programovatelná. Lev Manovich použil ve této knize takovéto vysvětlení: „Od mediálních studií se přesouváme k něčemu, co lze označit jako softwarová studia – od teorie médií k teorii softwaru.“[5] Postupně byl obor upevňován workshopy a další vydávanou literaturou.

Poznámky

  1. FULLER, M. – MANOVICH, L. – WARDRIP-FRUIN, N. Software Studies. MIT Press,2008. [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: http://mitpress.mit.edu/catalog/browse/browse.asp?btype=6&serid=179.
  2. FULLER, M. – MANOVICH, L. – WARDRIP-FRUIN, N. Software Studies. MIT Press,2008. [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: http://mitpress.mit.edu/catalog/browse/browse.asp?btype=6&serid=179.
  3. HORÁKOVÁ, Jana. Obrat k softwaru/Softwarová studia [online]. Brno: [Masarykova univerzita, Folozofická fakulta, KISK], 2012. [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/KISK/software-studies-horakova.
  4. FULLER, M. – MANOVICH, L. – WARDRIP-FRUIN, N. Software Studies. MIT Press,2008. [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: http://mitpress.mit.edu/catalog/browse/browse.asp?btype=6&serid=179.
  5. MANOVICH, L. The Language of New Media[online].2002. Dostupné z:http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf.

Použitá literatura

http://lab.softwarestudies.com/