Software

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Svobodová
Klíčová slova: operační systém, programové vybavení
Synonyma: -
Související pojmy:

nadřazené - počítač
podřazené - operační systém, softwarové licence


Charakteristika

Software (soft – měkké; ware – zboží) je v oblasti výpočetní techniky označení pro jakékoliv programové vybavení: data, programy, kódovací tabulky, atd. V širším kontextu je software série programových instrukcí, které jsou uloženy v souborech na záznamovém médiu nebo v paměti počítače. Má nehmotný charakter, ke svému šíření a používání potřebuje hardware. Pomocí softwaru, který si uživatel opatří, může počítač používat jako psací stroj, adresář, encyklopedii, nástroj pro kreslení a malování, nástroj pro úpravu fotografií, atd. „Software zahrnuje programy od základních vstupně/výstupních systémů (BIOS), dále operační systémy (DOS, OS/2, System7), grafická rozhraní (Windows) a veškeré aplikace, od jednoduchých utilit až po komplexní programové systémy.[1]

Typy softwaru

 1. Operační systém – důležité vybavení počítače, které ovládá počítač po celou dobu jeho provozu. Řídí základní zařízení veškerých zdrojů počítače a zajišťuje komunikaci uživatele s počítačem. Vykonává činnosti, jako je zobrazování informací na monitoru, ukládání dat v paměti nebo na pevném disku a komunikaci s klávesnicí a myší. Jsou dva typy operačních systémů. Jednoúlohové systémy nám umožní mít současně spuštěný pouze jeden program, se kterým můžeme pracovat. (MS-DOS, DR-DOS). Druhým typem jsou víceúlohové, které nám dovolují mít spuštěných programů více, a dovolí nám mezi nimi přepínat a pracovat v nich současně (Windows, Linux, Mac OS, Unix)[2]
 2. Aplikace – nebo také aplikační programy. Je to programové vybavení počítače, které je určeno k vykonávání specifických úloh. Patří sem textové editory, správa databází, programy pro předtiskovou elektronickou přípravu, tabulkové editory, atd.
 3. Pomocný software (utility) – programové vybavení, které pomáhá udržovat počítač. Patří sem programy, které zajišťují více místa na pevném disku, antivirové programy, atd.[3]
 4. Software pro periferní zařízení – software, který zajišťuje komunikaci mezi počítačem a skenery, digitálním fotoaparátem, tiskárnou, atd.[4]

Software a jeho získání

Opatřit software si můžeme několika způsoby:

 • Freeware – program, který je šiřitelný zdarma. Tvůrce programu nevyžaduje žádný poplatek za používání programu. Je zde ale zakázáno ho někomu poskytovat za úplatu, či upravovat.[5]
 • Shareware – program je zdarma distribuovaný, ale musí se dodržovat podmínky, které souvisí s autorskými právy. Zdarma je pouze na vyzkoušení, za trvalé používání je požadováno kompletní zakoupení licence.[6]
 • Public-domain software – program, který je určen pro veřejné šíření a je možno ho bezplatně šířit a kopírovat.[7]
 • Proprietary software – program, jehož podmínkou pro používání je zakoupení licence.[8]

Mezi největší firmy, které se zabývají výrobou a distribucí softwaru jsou Microsoft, Linux, Apple. Microsoft vyrábí víceúlohové, graficky orientované systémy s názvem Windows. Linux je operační systém, který je volně šiřitelný. Apple dodává operační systém MacOS, který je určen pro osobní počítače této firmy.

Zajímavost

První programy byly napsány ve strojovém kódu, takže při sestavování konkrétního programu pro počítač, bylo nutné sestavovat posloupnosti binárních čísel, které přímo ovládají počítač. To však představovalo složitou a časově náročnou práci. Jedním z prvních softwarových průkopníků, byla v roce 1952 žena, badatelka Grace Murray Hopperová, kterou napadlo napsat program v symbolickém jazyce vyšší úrovně, který se automaticky přeloží do strojového kódu. To se stalo revolucí v programovacích jazycích a ovlivnilo to další vývoj počítačů.[9]

Poznámky

 1. HLAVENKA, Jiří , et al. Nový výkladový slovník výpočetní techniky. 2. opr. vydání. Praha : Computer Press, 1994. Freeware, s. 245. ISBN 80-85896-05-2.
 2. Kolektiv autorů nakladatelství Softpress. Počítačová gramotnost. Praha : Softpress, 2004?. Kapitola 2 Programové vybavení osobního počítače, s. 38 - 39. ISBN 80-86497-61-5.
 3. COWART, Robert. Jak užívat váš počítač : kompletní počítačová gramotnost. Brno : Softpress, 2001. Kapitola 1 Vše, co jste chtěli vědět o PC(a neměli jste odvahu se zeptat), s. 35 - 36. ISBN 80-86497-05-04.
 4. ANGLISSOVÁ, Sarah , et al. Almanach vědomostí. 1. vydání. Praha : Reader's Digest Výběr, 2003. Moderní počítač, s. 560 - 561. ISBN 80-86196-63-1.
 5. HLAVENKA, Jiří , et al. Nový výkladový slovník výpočetní techniky. 2. opr. vydání. Praha : Computer Press, 1994. Freeware, s. 83. ISBN 80-85896-05-2.
 6. HLAVENKA, Jiří , et al. Nový výkladový slovník výpočetní techniky. 2. opr. vydání. Praha : Computer Press, 1994. Shareware, s. 200. ISBN 80-85896-05-2.
 7. HLAVENKA, Jiří , et al. Nový výkladový slovník výpočetní techniky. 2. opr. vydání. Praha : Computer Press, 1994. Public-domain software, s. 176. ISBN 80-85896-05-2.
 8. HLAVENKA, Jiří , et al. Nový výkladový slovník výpočetní techniky. 2. opr. vydání. Praha : Computer Press, 1994. Proprietary software, s. 176. ISBN 80-85896-05-2.
 9. ANGLISSOVÁ, Sarah , et al. Almanach vědomostí. 1. vydání. Praha : Reader's Digest Výběr, 2003. Zrození počítačů, s. 558-559. ISBN 80-86196-63-1.

Použitá literatura

COWART, Robert. Jak využívat váš počítač: kompletní počítačová gramotnost. Brno : Softpress, 2001. 552 s. ISBN 80-86497-05-04.
HLAVENKA, Jiří, et al. Nový výkladový slovník výpočetní techniky. 2. opr. vydání. Praha : Computer Press, 1994. 275 s. ISBN 80-85896-05-2.
Kolektiv autorů nakladatelství Softpress. Počítačová gramotnost. Praha : Softpress, 2004. 656 s. ISBN 80-86497-61-5.
KOUBSKÝ, Petr. Počítač pro každého. 1. vydání. Praha : Grada, 1994. 152 s. ISBN 80-7169-044-9.
MEYER, Mike. Osobní počítač. Brno : CP Books, 2005. 815 s. ISBN 80-251-0834-1.
RAPANT, Petr. Začínáme s PC. 1. vydání. Praha : Grada, 1992. 144 s. ISBN 80-85424-23-1.
ROUBAL, Pavel. Hardware pro úplné začátečníky. 1. vydání. Praha : Computer Press, 2002. 153 s. ISBN 80-7226-730-2.
VEŘTÁT, Stanislav; STRNAD, Miroslav; JIŘÍ, Jimel. Enyklopedie o počítačích. 1. vydání. Praha : Grada, 1993. 216 s. ISBN 80-7169-005-8
ANGLISSOVÁ, Sarah , et al. Almanach vědomostí. 1. vydání. Praha : Reader's Digest Výběr, 2003. 640 s.ISBN 80-86196-63-1.