Social Media Marketing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Bc. Lucie Kaloudová

Klíčová slova: sociální média, sociální sítě, marketing

Synonyma: marketing v sociálních médiích

Související pojmy:

Podřazené: ---

Nadřazené: marketing v nových médiích, přímý marketing, internetová komunikace

Základní charakteristika

Výraz Social Media Marketing se používá spíše v anglické verzi (do češtiny se překládá prozatím trochu „nešikovně“ jako marketing v sociálních médiích). Jde o tzv. přímý marketing, což je forma přímé komunikace se zákazníky. Sociální sítě mají v dnešní době velmi vysoký potenciál uživatelů – jen Facebook.com má dnes už téměř 670 milionů uživatelů z celého světa (stav k 20. 5. 2011 [1]).

Dobrý marketing a sociální média

Jaká je hlavní výhoda marketingu v sociálních sítích? Na to odpovídá Clara Shih ve své knize The Facebook Era: „Hlavní výhodou a zároveň výzvou marketingové komunikace v sociálních sítích je fakt, že uživatelé se po přihlášení do sociální sítě cítí jako mezi přáteli – najdou zde informace ze svého okolí, od lidí, které mají rádi, a to vyvolává určitou úroveň implicitní důvěry. (…) Ta logicky převyšuje úroveň důvěry například u masových médií, která jsou z podstaty spíše neosobní a univerzální.“ [2]

Social Media Marketing má samozřejmě mnoho předností, ale má i svá úskalí. Pokud jde o marketing v sociálních sítích, které jsou primárně určeny pro navazování přátelských (nikoliv pracovních) vztahů, sociální komunikaci a interakci s kamarády a známými, musíme počítat s tím, že sem lidé chodí právě za tímto účelem. S cílem nakupovat vstupuje do takovýchto sociálních sítí jen opravdu malé procento uživatelů. To ovšem neznamená, že bychom nemohli zasáhnout uživatele, který není zákazníkem; často se to i úspěšně daří.

Kromě sociálních sítí jako Facebook.com a Twitter.com pak existují také sociální sítě určené přímo k navázání pracovních vztahů a získání kontaktů na potencionální obchodní partnery či klienty (např. LinkedIn). Sem naopak chodí uživatelé za účelem nákupního chování.

Velkou výhodou, kterou nabízejí sociální sítě v oblasti marketingové komunikace a v pojetí marketingu obecně, je možnost mnohem přesnějšího a detailnějšího cílení – tzv. hypertargetingu. Social Media Marketing je v tomto ohledu jednodušší a do jisté míry efektivnější. Pokud si skutečně uvědomíme, s jakými (potencionálními) klienty či uživateli přes sociální média komunikujeme, otevírají se nám takřka neomezené možnosti. Dnes je nejrozšířenější a nejpoužívanější sociální sítí Facebook.com, kde jsou nejaktivnějšími uživateli mladí lidé ve věku od 18 do 35 let [3] – právě ti nejvíce sdílejí a mají tak největší vliv. Na tento fakt bychom neměli v případě marketingové komunikace prostřednictvím facebooku v žádném případě zapomínat. Pokud přizpůsobíme marketingovou komunikaci této věkové skupině, účinek tím naprosto maximalizujeme.

Tři hlavní přednosti sociálního marketingu

Některé společnosti utrácejí ohromné sumy peněz za reklamu v tradičních médiích. Social Media Marketing však nabízí další možnosti, které klasická reklama nabídnout nemůže:

 • Social Media Marketing je méně náročný na čas; nejvíce času vyžaduje na samém začátku.
 • Pokud své klienty skutečně zasáhnete, Vaše produkty či služby budou masově sdíleny. V prostředí sociální sítě Facebook.com je nyní už více než 3 mil. českých uživatelů.
 • Lidé více než reklamám věří doporučením přátel.

Čím uživatele oslovit?

V tomto případě se fantazii meze nekladou. Klienty nepochybně zaujme:

 • atraktivní vizuální styl
 • jasnost a stručnost
 • obrázek
 • grafika
 • poster
 • video

Diskutujte a konverzujte, ať uživatelé vědí, že o nich víte...

Poznámky

 1. CheckFacebook [online]. 2011, 2011-05-19 [cit. 2011-05-20]. Facebook Marketing Statistics, Demographics, Reports, and News - CheckFacebook. Dostupné z WWW: <http://www.checkfacebook.com/>.
 2. SHIH, Clara. The Facebook Era: Tapping Online Social Networks to Build Better Products, Reach New Audiences, and Sell More Stuff. 1st ed. Boston, MA: Prentice Hall, 2009, s. 81-82.
 3. CheckFacebook [online]. 2011, 2011-05-19 [cit. 2011-05-20]. Facebook Marketing Statistics, Demographics, Reports, and News - CheckFacebook. Dostupné z WWW: <http://www.checkfacebook.com/>.

Použitá literatura

 • FREY, Petr. Marketingová komunikace : Nové trendy a jejich využití. Vydání 1. Praha : Management Press, 2005. 111 s. ISBN 80-7261-129-1.
 • CheckFacebook [online]. 2011, 2011-05-19 [cit. 2011-05-20]. Facebook Marketing Statistics, Demographics, Reports, and News - CheckFacebook. Dostupné z WWW: <http://www.checkfacebook.com/>.
 • MAJARO, Simon. Základy marketingu. Vydání 1. Praha : Grada Publishing spol. s r. o., 1996. 308 s. ISBN 80-7169-297-2.
 • SHIH, Clara. The Facebook Era: Tapping Online Social Networks to Build Better Products, Reach New Audiences, and Sell More Stuff. 1st ed. Boston : Prentice-Hall, 2009. 236 s. ISBN 978-0-13-715222-3.