Sociální sítě

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Táňa Nývltová

Klíčová slova: web 2.0, sociální média,

Synonyma: Social Network Sites, SNS

Související pojmy:

nadřazené - sociální média

podřazené - ---


Charakteristika

Pojem sociální síť má několik významů. Setkáme se s ním například v sociologii, odkud pochází a kde slouží k popisu sociálních struktur [1] – tedy navzájem propojených skupin lidí pomocí přátelství, společných zájmů, rodinné, náboženské, sexuální či rasové příslušnosti či jen společných prožitků. Tito lidé se mezi sebou ovlivňují a obohacují tak celou skupinu.

S rozvojem internetu a jeho pronikáním do běžného života, se začalo stále více uživatelů soustřeďovat v různých zájmových komunitách kolem webů a hlavně v jejich diskusních fórech. Díky tomu se na internetu začaly vytvářet nové sociální sítě, jejichž uživatelé nemuseli být v přímém osobním kontaktu a prakticky se ani jednou potkat, ale znali se pouze díky navštěvování stejné webové stránky, přičemž každý mohl být ve stejném okamžiku třeba na jiném kontinentu. Vznikl tak nový přenesený význam sociologického pojmu sociální síť ve smyslu „sociální síť“ neboli Social Network Site jako pojmenování webové stránky či aplikace umožňující vytvářet komunitu uživatelů na základě společných či podobných zájmů a aktivit [2], jejichž „primárním účelem je sdružovat rozličné uživatele, umožňovat jim jednoduchou formou komunikace s ostatními a sdílet s nimi informace.“ [3]

Sociální sítě jsou on-line služby, které umožňují jedincům vystavit svůj veřejný nebo polo-veřejný profil, který pak slouží k popisu jejich osoby, a zároveň jim umožňuje sestavit si vlastní seznam dalších uživatelů, se kterými je ve spojení (tzv. přátel). [2] Toto spojení je nejčastěji uskutečněno pomocí např. chatů, zpráv, e-mailů, rychlých zpráv (tzv. instant messages), diskusních skupin apod., které jsou ve většině případů součástí sociální sítě a slouží ke sdílení dat mezi uživateli. [4] Co se týká sdílení dat – jedná se o různé informace v podobě krátkých textových zpráv, přes básně, povídky, obrazy, fotografie, hudbu až po jiné elektronické soubory.

Výhody sociálních sítí

Sociální sítě umožňují:

 • Zůstat v kontaktu s velkou skupinou lidí - „téměř tři čtvrtiny lidí mají svůj profil na některé ze sociálních sítí“ [6] - ať se jedná o rodinu, přátele, bývalé a stávající spolužáky, spolupracovníky nebo jen známé z kurzu keramiky.
 • Snadné a efektivní sdílení informací.
 • Propojovat obsah z celého webu a tedy i získávat informace mimo sociální síť. Není potřeba brouzdat po webu a hledat, co zajímavého se kde událo. Stačí propojit se s dostatečným množstvím přátel nebo skupin a čekat, to nejzajímavější si vás najde samo.
 • Snadný zisk přátel. Internet je plný stovek milionů jednotlivců, kteří se chtějí poznat s jinými lidmi, shromažďovat a sdílet svoje informace, znalosti a zkušenosti atd. Témata a zájmy na sociálních sítích jsou tak různorodé a bohaté jako celá naše společnost a dějiny člověka. [5]
 • Obrovskou flexibilitu a rozmanitost přístupu, která vyplývá již ze samotné podstaty internetu a umožňuje uživatelům přístup z celého světa v jakoukoliv dobu.
 • Rovnocenné postavení uživatelů. Uživatel není zatížen svým vzhledem, věkem, rasou,výší příjmu a dalšími okolnostmi, které by ho mohly v reálném světě ovlivňovat.

Nevýhody

 • Narušení soukromí (stalking, krádeže identity, phishing…)
 • Závislost?
 • Počítačové viry, červy atd.
 • Nevyžádaná reklama (spam)

Druhy sociálních sítí

Základní rozdělení sociálních sítí: [7]

  Profilově založené sociální sítě
 • Organizován kolem uživatelského profilu
 • Bebo, Facebook, MySpace
  Obsahově založené sociální sítě
 • Uživatelský profil je v sekundární roli.
 • V centru pozornosti je obsah.
 • Příkladem je Flickr pro sdílení fotografií, YouTube.com pro sdílení videa a last.fm pro sdílení hudby.
  Sociální sítě typu “White-label”
 • Tyto sítě umožňují uživateli vytvořit jejich vlastní verzi sociální sítě.
 • Jsou to platformy jako PeopleAggregator a Ning.
  Virtuální sociální sítě
 • Online virtualní prostředí
 • Second Life, World of Warcraft .
  Micro-blogovací sociální sítě
 • Dovolují uživateli publikovat krátké zprávy.
 • Twitter a Jaiku

Použitá literatura

 1. Velký sociologický slovník. II : P-Ž. 1. Praha : Karolinum, 1996. 749-1627 s. ISBN 8071843105.
 2. BOYD, Danah M.; ELLISON, Nicole B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship . Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2007, 13(1), article 11, [cit. 2010-04-25]. Dostupný z WWW: <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html>. ISSN 1083-6101.
 3. PLATKO, Ondřej. Sociální sítě 1.díl. Owebu.cz [online]. 29.6.2009 [cit. 2010-04-25]. Dostupné z WWW: <http://owebu.bloger.cz/Internet/Socialni-site-1-dil>.
 4. SYMBIO Digital, s. r. o. Social networking (sociální sítě). Symbio. [online]. c 1999-2010 [cit. 2010-04-25]. Dostupné z WWW: <http://www.symbio.cz/slovnik/social-networking-socialni-site.html>.
 5. What Is Social Networking?. Social Networking [online]. c2009 [cit. 2010-04-26]. Dostupné z WWW: <http://www.whatissocialnetworking.com/>.
 6. Marketing v sociálních sítích. MANZES [online]. c2010 [cit. 2010-04-18]. Dostupné z WWW: <http://www.manzes.cz/marketing-v-socialnich-sitich>.
 7. Types of social networking services. DIGIZEN.org [online]. c2010 [cit. 2010-04-18]. Dostupné z WWW: <http://www.digizen.org/socialnetworking/what.aspx/>.