Sociální média

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Dagmar Chytková

Klíčová slova: sociální média, média 2.0, nová média, média, sociální sítě, blogy, wiki, rss

Synonyma: média 2.0, nová média

Související pojmy:

nadřazené - média
podřazené - sociální síť, blog, wiki, rss...


Definice

Susan Ward definuje sociální média jako "kategorii online nástrojů sloužící ke komunikaci, participaci, sdílení, síťování a záložkování online". [7] Sociální média můžeme tedy chápat jako nástroje umožňující (na rozdíl od tradičních nástrojů) rychlou konverzaci a podílení se na obsahu. Komunikace je založená především na interakci. Dochází k tvorbě a sdílení obsahu pomocí různých komentářů, diskuzí apod. Pojem však stále není ustálený, neboť jej různí odborníci různě definují. Můžeme se také setkat s pojmem nová média či média 2.0. Odborníci se shodují na faktu, že společné novým médiím jsou digitální technologie. Hranice mezi "starými" a "novými" médii je však velice nejasná.

Charakteristika

Mezi základní znaky sociálních médií patří:

 • sdílení - sociální média umožňují linkovat mezi sebou a odkazovat dále. Mohou se sdílet jakékoliv druhy médií, tedy média textová, zvuková, vizuální či audiovizuální,
 • tvorba obsahu - uživatelé mohou tvořit a měnit obsah webu. Sociální média jsou sociální především proto, že "čtenáři sdělují svůj vlastní názor na diskutované téma a tím ovlivňují názory ostatních" [1]. Změny obsahu jsou možné například v systému wiki, tvorba obsahu pak například v diskuzích a komentářích,
 • hodnocení - mnoho médií umožňuje hodnocení obsahu. Toto hodnocení přispívá k utváření názorů na určitý zdroj,
 • odproštění od času a prostoru - sociální média nejsou závislá na čase a prostoru, jsou neustále přístupná a mohou být libovolně rozsáhlá,
 • multimedialita - propojení textu, obrazu a zvuku,
 • dostupnost - sociální média jsou díky internetu dostupná většině obyvatel, jediným omezením je mnohdy jazyk médií.

Příklady sociálních médií

E-ziny, e-časopisy

V posledních letech vzniká mnoho časopisů a zinů (angl. zkr. magazine) v elektronické formě. Mohou vznikat jako duplicita tištěné formy, ale mnohdy vznikají nově, samostatně, již v jen v digitální podobě. Jejich funkce je stejná jako u klasických tištěných časopisů, avšak kladen je důraz na možnosti komentářů a diskuzí, mnohdy je častá i registrace uživatele (čtenáře).

Internetový portál

Jedná se o webovou stránku a rozcestník s mnoha službami (e-mail, mapy, zprávy, slovník, možnost vyhledávání atd.).

Sociální sítě

Sociální síť je komunitní síť, která umožňuje propojení lidí, jejich vzájemné ovlivňování. Slouží především ke komunikaci mezi uživateli, sdílení dat a udržování vztahů. Sociální sítě mohou být zaměřené různými směry - dle práce, studia, zábavy, koníčků... Nejpoužívanější sociální sítě:

 • Facebook je sociální síť s mnoha funkcemi. Nejvyužívanějšími službami je přidávání statusů, sledování tzv. zdi, stránek a skupin, ale také využívání různých aplikací.
 • Twitter je sociální sítí umožňující tzv. mikroblogování. Uživatelé posílají tzv. tweety, tj. zprávy o maximální délce 140 znaků. Systém umožňuje sledování tweetů vybraných uživatelů (tzv. following).
 • LinkedIn umožňuje především propojení s pracovním trhem. Umožňuje budovat svoji profesní kontaktní síť či vytvořit životopis. Zaměstnavatelé zde mohou nabízet volná místa, vy si pro změnu můžete vkládat různá doporučení.
 • Myspace je sociální sítí, kde se kromě profilů osobností nachází i profily kapel, hudebníků, filmařů, herců, ale i vědců a běžných uživatelů. MySpace umožňuje např. chat, diskuze, sdílení obsahu, blogy a další.

Blogy

Blogy slouží k přidávání obsahu na internetu vytvářením vlastních stránek, tzv. blogu. Autor blogu se nazývá blogger. Slovo blog vzniklo ze slov „web“ a „log“, čili znamená v doslovném překladu „webový zápisník“. Blogy v dnešní době slouží k mnoha účelům. Mohou plnit funkci klasických deníků jedné osoby, ale mohou se stát také prostředkem komunikace firem se zákazníky či mohou tvořit určitou komunitu lidí. V blozích je možné přidávat komentáře k příspěvkům. Některé blogy již umožňují i RSS. Vzniká i tzv. blogosféra, tedy "komunita lidí, kteří čtou, publikují, komentují na blozích" [5]

Wiki

Wiki je označení webů, které uživatelům umožňují přidávat a editovat obsah. Wiki wiki pochází z havajštiny, ve které je to výraz pro „rychlý“, resp. „velmi rychlý“. Wiki umožňuje tvořit obsah kolektivně pomocí jednoduchého značkovacího jazyka za použití webového prohlížeče. Jedna strana ve wiki je označována jako „wiki stránka“, celá skupina stránek pak „wiki“. Obsah díky tomuto způsobu přibývá rychle.

Internetové rádio

Internetová rádia jsou často doplňkem klasických rádií. Jejich výhodou jsou menší náklady, větší dostupnost a možnost orientovat se na konkrétního posluchače. V českých zemích jsou prozatím spíš alternativou hudebních přehrávačů, neboť neposkytují (dle zákona) tzv. plný informační servis.

RSS

RSS (Rich Site Summary či také Really Simple Syndication) je metadatovým formátem, který umožňuje soustředit informace z vybraných webů na jediné místo. Do RSS kanálu se uloží např. nový článek a vystaví se na určené adrese. To vše usnadňuje uživateli práci, neboť tak nemusí stále navštěvovat oblíbené weby a sledovat, zda na nich přibyl nový článek. Často se využívají tzv. čtečky (nainstalované v PC nebo webové aplikace).

Použitá literatura

 1. BOUDA, Tomáš. Sociální média. Inflow: information journal [online]. 2009, roč. 2, č. 8 [cit. 2010-06-12]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/socialni-media>. ISSN 1802-9736.
 2. KOTRBA, Štěpán. Jaká budou „nová“ média a jací budou „noví“ lidé. Britské listy [online]. 2004, 29.1. [cit. 2010-06-01]. Dostupné na WWW: <http://www.blisty.cz/art/16745.html>.
 3. MC LUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Brno: Jota, 2000. 415 s.
 4. MACEK, Jakub. Nová média. Revue pro média [online].[cit. 2010-06-01]. Dostupné na WWW: <http://fss.muni.cz/rpm/heslar.htm>.
 5. PLESKA, Nikola. WEb 2.0 a blogy [online].[cit. 2010-06-10]. Dostupné z www: <http://dp.pleska.net>
 6. REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s.
 7. WARD, Susan. Social media definition [online]. [cit. 2010-05-01]. Dostupné z www: <http://sbinfocanada.about.com/od/socialmedia/g/socialmedia.htm>

Doporučená literatura

 • Encyclopedia of new media : an essential reference to communication and technology. Steve Jones, editor. Thousand Oaks: SAGE Publications, c2003. 532 s.
 • MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. 354 s.
 • MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Brno: Jota, 2000. 415 s.
 • MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím : extenze člověka. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1991. 348 s.
 • RUSCH, Michael. New media in the 20th-century art. London: Thales & Hudson, 2003. 224s.