Sociální informatika

Z WikiKnihovna
Verze z 26. 12. 2014, 17:48, kterou vytvořil LaMortHeureuse (diskuse | příspěvky) (Vývoj v Sovětském svazu)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jiří Velísek

Klíčová slova: sociologie, informatika, informační společnost, vědecký obor

Synonyma: –

Související pojmy:

 • nadřazené: sociální vědy, informatika
 • podřazené: HCI, UX

Sociální informatika je poměrně nový transdisciplinární a interdisciplinární obor na pomezí informatiky a sociologie zabývající se informačními a komunikačními technologiemi v institucionálním, sociálním a kulturním kontextu. Věnuje se tedy především sociální informaci, která je definovaná jako „informace, vyjádřená znakovým systémem, srozumitelná členům společnosti a schopná změnit úroveň jejich znalostí o okolním světě.”[1] Spojuje v sobě obory jako je informatika, informační systémy, informační věda nebo některé sociální vědy. Základní oblastí výzkumu je zkoumání sociálních aspektů komputerizace.[2] Poprvé byl pojem sociální informatika použit norským sociologem Steinem Bråtenem a první program sociální informatiky proběhl na Slovinsku na fakultě sociálních věd univerzity v Ljubljani v roce 1985.[3]

Historie

Vývoj v Sovětském svazu

V Sovětském svazu (respektive Rusku) můžeme vysledovat dva proudy sociální informatiky. První se formoval v 70. letech 20. století při katedře informatiky a výpočetní techniky Leningradského státního institutu kultury. Vznikl jako reakce na současný stav informatiky, která se věnovala převážně vědeckou informací. Leningradští vědci se zabývali především sociální informací u které zdůrazňovali nutnost hodnotit ji i z hlediska kvality, pravdivosti a významu.[4]

Druhý proud je postaven zejména na práci profesora Ursula a vzniká na přelomu 80. a 90. let v reakci na změny způsobené proměnami společnosti vlivem ICT. Do popředí se dostává aspekt sociální a vzniká snaha propojit společenské vědy jako je psychologie a sociologie s informatikou.[5]

Vývoj v USA

Vznik americké sociální informatiky také souvisí s rozvojem informační společnosti – vzniká potřeba ve firmách efektivně používat ICT, které mění náplň, povahu i efektivitu práce. Dochází k uvědomění, že nelze hovořit pouze o technickém či sociálním problému, ale jedná se vždy o průnik obojího. V letech 1996 - 1997 probíhá debata, jejímž výsledkem bylo přijetí označení sociální informatika pro tyto oblasti výzkumu, tedy průnik informatiky a sociálních věd.[6]

Přístupy americké sociální informatiky

V USA se rozvijí tři přístupy k sociální informatice s různými paradigmaty a oblasti zájmu.

 • Analytický

se věnuje rozvíjení teorií týkajících se informačních technologií v kulturním a institucionálním kontextu včtetně provádění empirických výzkumů.

 • Normativní

jehož cílem je ovlivňovat praxi spajtou s ICT (vývoj, implementaci a užití). Normativní výzkum má ovlivňovat manažery, designéry i aktéry informační politiky.[7]

 • Kritický

zkoumá informační technologie a její dopady na společnost z kritické perspektivy, která automaticky nepřijímá cíle a názory skupin, které mají nad ICT moc.[8]

Reference

 1. JANEČKOVÁ, Hana. Sociální informatika. 2010. [cit. 2011-12-31]. Dostupné online z http://www.inflow.cz/socialni-informatika
 2. KLING, Rob. What is Social Informatics and Why Does it Matter? D-Lib Magazine.Vol. 5., No. 1, 1999. Dostupné online z http://www.dlib.org/dlib/january99/kling/01kling.html
 3. ČERNÝ, Michal. Historie a vývoj sociální informatiky. In: Metodický portal RVP [online]. 18. 5. 2012 [cit. 2014-12-26]. Dostupné online z http://clanky.rvp.cz/clanek/k/g/15505/HISTORIE-A-VYVOJ-SOCIALNI-INFORMATIKY.html/
 4. JANEČKOVÁ, Hana. Sociální informatika. 2010. [cit. 2011-12-31]. Dostupné online z http://www.inflow.cz/socialni-informatika
 5. ČERNÝ, Michal. Historie a vývoj sociální informatiky. In: Metodický portal RVP [online]. 18. 5. 2012 [cit. 2014-12-26]. Dostupné online z http://clanky.rvp.cz/clanek/k/g/15505/HISTORIE-A-VYVOJ-SOCIALNI-INFORMATIKY.html/
 6. ČERNÝ, Michal. Historie a vývoj sociální informatiky. In: Metodický portal RVP [online]. 18. 5. 2012 [cit. 2014-12-26]. Dostupné online z http://clanky.rvp.cz/clanek/k/g/15505/HISTORIE-A-VYVOJ-SOCIALNI-INFORMATIKY.html/
 7. JANEČKOVÁ, Hana. Sociální informatika: srovnání východního a západního pojetí.Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví,2009. 96 s.
 8. KLING, Rob. What is Social Informatics and Why Does it Matter? D-Lib Magazine. Vol. 5., No. 1, 1999. Dostupné online z http://www.dlib.org/dlib/january99/kling/01kling.html

Použitá literatura

ČERNÝ, Michal. Historie a vývoj sociální informatiky. In: Metodický portal RVP [online]. 18. 5. 2012 [cit. 2014-12-26]. Dostupné online z http://clanky.rvp.cz/clanek/k/g/15505/HISTORIE-A-VYVOJ-SOCIALNI-INFORMATIKY.html/

JANEČKOVÁ, Hana. Sociální informatika. 2010. [cit. 2011-12-31]. Dostupné online z http://www.inflow.cz/socialni-informatika

JANEČKOVÁ, Hana. Sociální informatika: srovnání východního a západního pojetí.Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví,2009. 96 s.

KLING, Rob. What is Social Informatics and Why Does it Matter? D-Lib Magazine. Vol. 5., No. 1, 1999. Dostupné online z http://www.dlib.org/dlib/january99/kling/01kling.html