Smart board

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Vaňková

Klíčová slova: interaktivní tabule, dataprojektor, projekce, software

Synonyma:  interaktivní tabule

Související pojmy:

nadřazené:  hardware 
podřazené: - 


Charakteristiky

Interaktivní tabule je pomůcka, která zahrnuje pracovní desku, jež je přes dataprojektor propojena s počítačem. Pracovní deska je ovládána interaktivním perem nebo přímo pohybem prstů po ploše a nahrazuje ovládání myší u klasického počítače. Tabule je doplněna také speciálním softwarem a nástroji pro tvorbu výukových listů.[1]

Historie

Smart board neboli interaktivní tabule byly poprvé představeny v roce 1991 a od té doby jsou používány ve školních učebnách po celém světě.

V roce 1986 David Martin poprvé popsal představu o produktu Smart a spolupracoval s Nancy Knowlton. O rok později byla společnost SMART založena. Původně to byla společnost kanadského distributora pro americké společnosti s projektory, příjmy byly vytvořeny prodejem projektorů. Tyto příjmy směřovaly k výzkumu a vývoji interaktivní tabule, která spojovala jednoduchost bílé tabule (whiteboard) s výkonem počítače.

V roce 1997 byly zavedeny interaktivní tabule, které nabízely možnosti zadní projekce. Uměl pracovat jen se základními možnostmi, dokud nebyl představen novější a lepší model v roce 2001. Tento nový model nabídl nahrávací software tak, aby učitelé mohli přehrávat audio a video soubory přímo z Internetu.

Interaktivní tabule jsou dnes používány v mnoha školách, jakož i podnicích a vojenských objektech pro účely školení. Nabízejí mnoho výhod učení a jsou ideální volbou pro třídy s mladšími dětmi, protože pomáhají udržet studenty zájem učebního plánu.[2]

Technologie

V současné době existuje na našem trhu několik výrobců a značek těchto tabulí, které se liší svým softwarovým vybavením, ovládáním a možnostmi využití. Pro připojení k interaktivní tabulí je potřeba mít: samotnou tabuli, potřebný hardware, dataprojektor, zařízení, které spojuje hardware a dataprojektor – počítač nebo notebook, software, který ovládá interaktivní plochu a ve kterém lze tvořit výukový materiál a ozvučení interaktivní tabule.[3]

Druhy smart boardu

Mezi nejznámější v České republice bezkonkurenčně patří interaktivní tabule SMART Board a Activ Board. Samozřejmě jako každá technologie i interaktivní tabule jsou různé.[4] Interaktivní tabule jsou dostupné v různých podobách projekce obrazu. Jde o přední a zadní projekci. A také tabule s projekcí krátkou.[5]

Typy tabulí

Ultrazvukové tabule

Ultrazvuková dotyková tabule využívá ke své činnosti povrchovou ultrazvukovou vlnu, která se šíří po čirém skle. Tato tabule se využívá pro výrobu interaktivních ploch menších rozměrů vybavených zadní projekcí a pro rozměrné tabulové systémy umístěné ve třídách není vhodná. Navíc nereaguje například na plastový nebo dřevěný kolík. Na druhou stranu naopak umožňuje snímat i sílu přítlaku a téměř nevyžaduje kalibraci.

Elektromagnetické interaktivní tabule

Samotná interaktivní tabule připomíná pohledem i povrchem běžnou bílou ocelovou nebo keramickou tabuli. Pod speciální krycí vrstvou, která je obvykle tvořena melaminem, je v těle tabule uložena velmi jemná síť vodičů vytvářející slabé elektromagnetické pole, které vyplňuje prostor několika milimetrů před tabulí. Pro práci s tabulí uživatel musí mít speciální bezbateriové magnetické pero, které tvarem i velikostí připomíná běžný popisovač tabulí.[6]

Odporové dotykové tabule

Tabule obsahuje dvě elektricky vodivé plochy oddělené malou vzduchovou mezerou. Stlačením perem nebo prstem se mezery spojí, tím se odstraní vzduchová mezera a uzavře se elektrický obvod – dojde k detekci místa stlačení. Velikost odporu závisí na stlačení obou ploch. Technologie umožňuje stejné funkce jako počítačová myš – pravý a levý klik, pohyb a rolování.

Laserová tabule

Laserové snímače a vysílače jsou umístěny v obou horních rozích tabule nebo obrazovky. Paprsky jsou za pomoci natáčení otáčivých zrcátek promítány před celou plochu, zrcátka na pasivním peru odrážejí paprsek zpět a jeho pozice se vypočítá triangulací. Technologie není citlivá na dotek.

Kapacitní tabule

Téměř stejný princip jako u elektromagnetické interaktivní tabule. Snímač pohybu je založen na síti vodičů umístěných za tabulí. U kapacitní tabule ale dochází k ovlivnění elektrického pole pouhým prstem uživatele. U technologie není zapotřebí speciální stylus, elektronika je ukryta za tabulí.

Optická (kamerová) a infračervená tabule

Po stisknutí povrchu (prstem nebo stylusem) se objekt zaměří kamerou nebo infračerveným paprskem umístěným zpravidla v obou horních rozích tabule nebo obrazovky. Ze sejmutého obrazu se potom vypočítá místo dotyku. U některých systémů může být kamera umístěná i v peru a snímá místo na tabuli, kam míří pero. Technologie umožňuje libovolný povrch, není potřeba speciálního stylus.[7]

Software

Interaktivní tabule umožňuje využívat všech možností internetu včetně animací, virtuálních laboratoří, fotografií. Přípravy psané v MS Wordu, MS Excelu, případně v dalších rozšířených programech lze spustit na všech tabulích, kde je potřebný software instalovaný.[8]

Ke každé zakoupené tabuli je dodáván software, který obsahuje mnoho nástrojů pro tvorbu prezentací, doplňovaček, poznámek, kvízů nebo her. Například společnost Promethean, používá software nazvaný ACTIVstudio. Ten je dodáván na několika CD-ROMech, obsahujících samotný program a rozšiřující knihovnu pro tvorbu prezentací.[9]

Poznámky

 1. ŠTĚPÁNKOVÁ. INTERAKTIVNÍ TABULE V PRAXI [online]. 2012[cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://home.pf.jcu.cz/~upvvm/2011/sbornik/clanky/39_UPVM11_Stepankova.pdf
 2. The history of smart board technology. In: GTEACH [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.gteach.com/the-history-of-smart-board-technology.html
 3. HOMOLKOVÁ, Veronika; REŠKOVÁ, Martina. Interaktivní tabule a možnosti jejího využití ve výuce. Edukacja-Technika-Informatyka, 2013, 2: 164-167.
 4. KAFKOVÁ, Marika. INTERAKTIVNÍ TABULE V HODINÁCH KOMBINATORIKY. In: Teaching mathematics II [online]. 2010 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://math.ku.sk/data/knihy/Teaching_II_copy.pdf#page=45
 5. Interaktivní tabule - interaktivní a multimediální prezentace. In: Centrum didaktických a multimediálních výukových technologií [online]. 2010 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.cdmvt.cz/node/311#Druhy_interaktivních_tabulí
 6. MARYŠKOVÁ, Dita. Interaktivní tabule. In: SBORNÍK SEMINÁRNÍCH MATERIÁLŮ [online]. 2008 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://www.ufm.sgo.cz/ke_stazeni/sbornikSGO.pdf#page=71.
 7. Interaktivní tabule - interaktivní a multimediální prezentace. In: Centrum didaktických a multimediálních výukových technologií [online]. 2010 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.cdmvt.cz/node/311#Druhy_interaktivních_tabulí
 8. MARYŠKOVÁ, Dita. Interaktivní tabule. In: SBORNÍK SEMINÁRNÍCH MATERIÁLŮ [online]. 2008 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://www.ufm.sgo.cz/ke_stazeni/sbornikSGO.pdf#page=71
 9. KAŠPAR, Jan. Didaktické uplatnění interaktivní tabule při výuce na 2. stupni základních škol. 2013. PhD Thesis. Technická Univerzita v Liberci.

Použitá literatura

 • HOMOLKOVÁ, Veronika; REŠKOVÁ, Martina. Interaktivní tabule a možnosti jejího využití ve výuce. Edukacja-Technika-Informatyka, 2013, 2: 164-167.
 • KAŠPAR, Jan. Didaktické uplatnění interaktivní tabule při výuce na 2. stupni základních škol. 2013. PhD Thesis. Technická Univerzita v Liberci.