Simulační hra

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Pospíchal

Klíčová slova: vzdělávání, hry, simulace

Synonyma: game-based learning, simulace, hry ve vzdělávání,

Související pojmy:

Obecně

Simulační hry jsou druhem her, ve kterých hráč přichází do styku se situacemi a prostředími z reálného světa. Tyto situace může dále v rámci hry prožívat a ovlivňovat jejich vývoj. Simulované situace mohou být podle skutečné události nebo mohou tyto události napodobovat. „Simulační hra, nebo výukový multimediální simulátor, je aplikace postavená na fyziologickém modelu, která má prezentovat procesy odehrávající se v modelu a umožnit jejich ovlivnění. To vše pokud možno pomocí sofistikovaného, po grafické stránce bohatého, uživatelského rozhraní.“[1]

Oblasti využití

Tyto hry mají široké využití. Jsou využívány například v armádě, kde se na nich vojáci učí komunikovat s osobami, se kterými na misích mohou přijít do styku. Díky tomu, že vojáci znají pravidla komunikace v cizím prostředí ze simulací, lze následně v reálných situacích předejít konfliktům. Nezkušení lékaři se na simulačních hrách mohou naučit prakticky používat znalosti z učebnic. Jsou pak lépe připraveni na možné okolnosti, které mohou nastat a vědí, jak při nich postupovat. Simulační hry také pomáhají při učení jazyků a v mnoha dalších odvětvích.

Využití ve školách

Simulační hry často nacházejí uplatnění ve školství. Učitelé na nich zábavnou formou studentům mohou vysvětlit danou problematiku podstatně lépe a srozumitelněji, než pouze z učebnic. „Spojení multimediálního prostředí se simulačními modely studentům umožňuje pomocí experimentů se simulačním modelem názorně prozkoumat vykládaný problém ve virtuální realitě a přináší tak zcela nové možnosti pro vysvětlování složitých problémů.“[2]

Příklady simulačních her

Evropa 2045 – „Hráči si v této výukové hře na vlastní kůži vyzkouší, jaké problémy přináší řízení státu a to s veškerými ekonomickými, politickými či sociálními následky. Vyzkouší si jakým způsobem budovat dobré vztahy s ostatními státy. Každý hráč v počítačové simulaci zastupuje jeden stát EU, který má na starosti a který reprezentuje v diplomatických akcích. Hráč tímto způsobem spojuje pravomoci, které jsou ve skutečnosti většinou rozděleny mezi hlavu státu, vládu a parlament. Cílem hráče je prosperita jeho země a prosazení vlastní vize budoucí Evropy. Evropa 2045 je on-line tahová strategie s flashovými animacemi.Hra funguje jako multiplayer online tahová strategie“[3]

Woodcutter simulator – V této simulační hře hráč kácí stromy, které jsou k tomu označené. Projde si celý proces zpracování, od pokácení stromu, přes jeho zpracování na pile až po dodání hotových desek zákazníkům.

Čeština v zoo„Jedná se o hru, která  je určena dětem základních škol, mající problémy s českým jazykem. V této hře mají možnost si procvičit jazykové jevy, se kterými se setkávají ve škole. Průvodcem jim je zajíc, kterému hráči pomáhají uzdravit nemocná zvířátka. Pokud splní úspěšně úkol, hráč obdrží léky, které mohou zvířátko vyléčit. Tímto se z nezábavného drilu jazykových jevů, kteří studenti řadí mezi nepříjemné nutnosti ve škole, stává zábavná věc, která studenty nenásilnou formou naučí potřebné jazykové dovednosti. Hra se prodává jen offline.“[4]

Oil Platform simulator – Tato hra ukazuje hráči, jak funguje ropná věž a co vše je potřeba vykonat, než se ropa dostane z moře na pevninu.

Seznam zdrojů

  1. KOFRÁNEK, PRIVITZER a STODULKA. JEDNODUCHÁ SIMULAČNÍ HRA KROK ZA KROKEM ANEB OD PŘEDSTAVY K HOTOVÉMU. Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK. Dostupné z: http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/_media/workshopy/jednoducha_simulacni_hra_krok_za_krokem.pdf
  2. KOFRÁNEK, PRIVITZER a STODULKA. TECHNOLOGIE A TRENDY TVORBY VÝUKOVÝCH SIMULÁTORŮ. Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK. Dostupné z: http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/_media/workshopy/jednoducha_simulacni_hra_krok_za_krokem.pdf
  3. VESELÁ, Lenka. Vzdělávání založené na digitálních hrách (Game Based Learning). InFlow: informational journal. 02/09/2010. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/vzdelavani-zalozene-na-digitalnich-hrach-game-based-learning#_ftn10
  4. tamtéž