Semantic web

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Linhartová

Klíčová slova: web, stupeň, informace

Synonyma: významový web

Související pojmy:

nadřazené - web
podřazené - informace

Charakteristika

Sémantický web přináší revoluci ve vytváření webu, veškeré informace jsou zde definovány tak, aby jim porozuměli nejen lidé, ale i počítače, je tedy umožněna lepší spolupráce mezi lidmi a počítači. Nejedná se o samostatný web, ale o rozšíření a zdokonalení toto nynějšího. Tento web přináší strukturu k vytvoření smysluplného obsahu internetových stránek vytvářením prostředí, kde mohou potulující se softwaroví agenti snadno uskutečňovat sofistikované požadavky uživatele. Není jen nástrojem pro provádění jednotlivých úkolů, ale může pomoci při vývoji lidského poznání jako celku. Sémantický web umožňuje každému uživateli vytvořit nový pojem s docela minimálním úsilím. Pojmy jsou označeny pomocí unikátních identifikátorů a díky sjednocujícímu logickému jazyku sémantického webu mohou být tyto pojmy postupně připojovány k univerzálnímu webu.[1] Idea sémantického webu byla poprvé světu prezentována v květnu roku 2001 a u zrodu stál Tim Berners-Lee a konsorcium W3C.[2]

Vývoj sémantického webu

Vývoj má tři hlavní odvětví:

1.Vývoj technologií
2.Publikování informací pomocí těchto technologií
3.Vývoj aplikací a automatických agentů pracující s těmito informacemi

První fáze, ve které se vývoj soustředil nejvíce na první odvětví, pominula, lze teď spíše věnovat pozornost druhému odvětví, protože bez něj je nemyslitelný rozvoj odvětví třetího, a právě to je cílem sémantického webu, jelikož přináší zjednodušení každodenního života. [2]

Prvky sémantického webu

 • Základní krok k vytvoření sémantického webu je konceptualizace dat dostupných na internetu.
 • Klíčovým nástrojem konceptualizace je ontologie. Ontologii lze charakterizovat jako formalizovanou reprezentaci znalostí určenou ke sdílení a znovupoužití. Ontologie jsou často doménového nebo oborového zaměření, bývají konstruovány jako pojmové nebo konceptuální hierarchie nebo sítě. Zpracování informací v sémantickém webu může být realizováno pomocí softwarových agentů, kteří jsou do jisté míry autonomní inteligentní programové komponenty pohybující se obvykle v distribuovaném prostředí a schopné realizovat požadavky na vyhledávání informací, realizaci transakcí apod.
 • Důležitým předpokladem je standardizovaný popis webových zdrojů; zdrojem této souvislosti se rozumí cokoliv, co je dosažitelné prostřednictvím WWW, tím jsou na mysli textové dokumenty, obrázky, videosekvence, zvukové soubory apod. Zdroje by byli vybaveny stejnými charakteristikami (autor, typ zdroje, klíčová slova,...), to by umožnilo uživatelů, internetu pracovat se sítí WWW jako s relační databází a dotazovat se na její obsah prostřednictvím jazyků podobných SQL.[3]

Technologie sémantického webu

Původně byli pro vytváření sémantického webu navrhovány dvě technologie, a to XML a RDF. Spojením těchto technologií vzniká jeden ze základních jazyků pro zapisování informací na sémantickém webu RDF/XML. V dnešní době existuje velké množství alternativ RDF/XML, které jsou na tomto formátu založeny a které ho doplňují a rozšiřují. Mezi nejdůležitější patří RDFS, OWL, SKOS anebo Turtle. Zvláštní místo mezi těmito technologiemi má na sémantickém webu dotazovací jazyk SPARGL, jenž je jazykem navrženým pro vytváření dotazů na RDF.[1]

Desatero sémantického webu

 • Používat nadpisy
 • Text zvýrazňovat příslušnými značkami
 • Používat odstavce
 • Nepřekrucovat si značky k obrazu svému
 • Tabulky používat pro tabulková data
 • Menu má také svou značku
 • Minimalizovat počet nesémantických značek
 • Vše, co se týká vzhledu, patří do kaskádových stylů
 • Myslet na značky pro logické formátování
 • Formuláře také mají svůj řád[4]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 MOTEJLKOVÁ, Ana. Sémantický web. [online]. 2011 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z:http://www.ikaros.cz/semanticky-web . Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „heslo“ použit vícekrát s různým obsahem
 2. 2,0 2,1 PROCHÁZKA, Jiří. Úvod do Sémantického Webu. [online]. 4.11.2009 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z:http://www.zdrojak.cz/clanky/uvod-do-semantickeho-webu/.
 3. MATULÍK, Petr a Tomáš PITNER. Sémantický web a jeho technologie(3) [online]. Zpravodaj ÚVT MU, 2004 [cit. 2015-01-07]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://ics.muni.cz/bulletin/articles/307.html..
 4. SÉMANTIKA. Desatero sémantického webu. [online]. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z:http://www.semantika.name/desatero-semantickeho-webu.html

Seznam zdrojů