Self-publishing

Z WikiKnihovna
Verze z 13. 10. 2013, 03:42, kterou vytvořil LiborX (diskuse | příspěvky) (Zajímavé odkazy: oprava odkazu)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jiří Krišpin

Klíčová slova: kniha, nakladatel, samovydavatel, Vanity Press

Synonyma: publikace vlastním nákladem

Související pojmy:

nadřazené - vydávání knih

podřazené - ---


Definice pojmu Self-publishing

Self-publishing je termín označující vydávání zejména knih jejich autory bez účasti nakladatele. Tento způsob vydávání je vhodný pro ty autory, kterým se nepodařilo nalézt nakladatele, nebo nemohou, či nechtějí přistoupit na jeho podmínky. Takto postupující lidé jsou označováni jako samovydavatelé (self publishers).

Co musí udělat samovydavatelé?

Samovydavatelé mají řadu úkolů: Tím prvním je vlastní sepsání textu, po němž následuje jeho úprava do tiskové podoby včetně přípravy obálky a případných ilustrací. Dále je nutno požádat Národní knihovnu v Praze, aby budoucí knize přidělila ISBN číslo a po jejím vytištění zaslat odpovídající počet svazků knihovnám s právem povinného výtisku. Povinností samovydavatele je také nabídnout knihu ke koupi dalším knihovnám. Sám se též stará o její propagaci a distribuci.

Self-publishing s pomocí Vanity Press

Vanity Press je varianta určená těm autorům, pro které je samostatný self-publishing příliš náročný. Jedná se v podstatě o službu nabízenou některými společnostmi a nakladatelstvími, které za peníze pomáhají samovydavatelům s vydáním knihy. Rozsah jejich služeb závisí na dohodě a může se pohybovat od prostého vytištění a vazby knihy až po kompletní zajištění jejího publikování a distribuce. Vše se však neustále děje na účet autora a na jeho odpovědnost.

Společnosti a nakladatelství nabízející pomoc samovydavatelům

Beletris

Nakladatelský servis, pomoc s propagací knihy, její umístění do e-shopu, oslovení třech velkých knižních distributorů – to vše nabízí nakladatelství Beletris.

www.beletris.cz

Edice X

Také nakladatelství xPrint nabízí samovydavatelům publikování knihy. Ti si mohou vybrat ze tří balíčků (Kniha Smart, Kniha Comfort, Kniha Profi), které se liší obsahem nabízených služeb.

www.edicex.cz

Jonathan Livingston

Toto nakladatelství nabízí malonákladové vydání děl samovydavatelů, kompletní pomoc s jejich publikací a individuální přístup.

www.jonathanlivingston.cz

Knihovnička

Nakladatelství Knihovnička nabízí autorům dva způsoby, jak publikovat knihy. Buďto čistě jako samovydavatel, který si musí zajistit ISBN, předání povinných výtisků a propagaci knihy, nebo ve spolupráci s nakladatelstvím, která je však podmíněna souhlasem redaktora.

www.librix.eu/cz/

Nová Forma

Společnost Nová Forma zajišťuje autorům malonákladové vydání jejich knih již od devíti kusů. Zajišťuje jak přidělení ISBN a odevzdání povinných výtisků, tak distribuci knih v e-shopu. Mezi její speciální služby patří vyplácení honoráře autorům.

www.novaforma.cz

Šuplík.cz

Šuplík.cz nabízí jak malonákladové vydávání knih, tak jejich prodej prostřednictvím SMS.

www.suplik.cz

UniBook

Vydání zdarma, nutnost platby jen za objednané knihy a dodání kamkoliv na světě. To nabízí společnost UniBook, jíž autoři knihu předávají a zároveň si určují její náležitosti s pomocí webového rozhraní.

www.unibook.com/cs/home

Self-publishing – výhody

Rychlost publikování – najít vhodného nakladatele, dohodnout se s ním na podmínkách a připravit knihu na vydání může trvat mnoho let, zatímco samovydavatel může svou knihu publikovat za několik týdnů.

Aktuálnost – při rychlosti self-publishingu se nemůže stát, že by kniha ztratila na své aktuálnosti.

Plný dohled – zatímco při self-publishingu jen autor rozhoduje o obsahu své knihy či o jejím vzhledu, v případě spolupráce s klasickým nakladatelem je často nucen činit různé ústupky a větší či menší změny.

Autorská práva – samovydavatel nepřichází o žádná svá autorská práva.

Finance – samovydavatel získává mnohem větší částku z příjmů za prodané knihy, než klasicky publikující autor.

Stálá nabídka – pokud nakladatele neuspokojí poptávka po jím vydané knize, může ukončit její distribuci. Stejně tak knihkupec může tento titul vyřadit ze své nabídky. Tato situace však neohrožuje samovydavatele, jenž svá díla často distribuují a prodávají sami.

Self-publishing – nevýhody

Náklady – autor plně hradí všechny náklady spojené s vydáním své knihy.

Obtížnost – samostatný self-publishing může být pro některé autory náročný. Tuto nevýhodu však lze překlenout díky nabídce mnoha společností, které nabízejí pomoc při vydávání knih.

Reklama a distribuce – samovydavatel si musí sám a na svůj účet zajistit propagaci a distribuci své knihy.

Omezený trh – pro samovydavatele je kvůli podmínkám knihkupců často obtížné dostat své dílo na pulty kamenných prodejen.

Zajímavé odkazy

Jak vydat knihu – praktické rady pro začínající autory a nakladatele:

jakvydatknihu.wikina.cz

Vydejte si svou vlastní tištěnou knihu – článek popisující zkušenosti samovydavatele:

www.ovsem.net/knihy/vydejte-si-svou-vlastni-tistenou-knihu/

Použité zdroje

1) BEDNÁŘ, Vojtěch. Vydejte si vlastní knihu. Přes Internet. Lupa.cz [online]. 3. 12. 2010, ?, [cit. 2011-12-22]. Dostupný z WWW: < http://www.lupa.cz/clanky/vydejte-si-vlastni-knihu-pres-internet/>. 2) Chci vydat knihu. Šuplík.cz. Axima, 2009 c [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://www.suplik.cz/Vlastni-kniha.aspx

3) Jak vydat knihu vlastním nákladem. Beletris. Beletris, 2010 [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://www.beletris.cz/jakkoliv.php

4) Jak vydat knihu > základní informace. Nová Forma. České Budějovice: Nová Forma, 2011 c [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://www.novaforma.cz/index.php?stranka=zakladni_info

5) Jak vydat nebo jen vytisknout vlastní knihu?. Tiskový Express. Zlín: TIGRIS, 2011 c [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://www.tiskovyexpress.cz/

6) O nás. Crystal Theme. Brno: Jonathan Livingston, 2011 c [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://www.jonathanlivingston.cz/

7) O nás. EdiceX. Příbram: XPrint, 2011 c [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://www.edicex.cz/

8) Publikujte svoji knihu zdarma. UniBook. Puurs: UniBook, 2011 c [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://www.unibook.com/cs/home

9) Samovydavatel. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 1. 2. 2009, last modified on 26. 7. 2011 [cit. 2011-12-222]. Dostupné z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Samovydavatel>.

10) Self-publishing. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 29. 7. 2002, last modified on 21. 11. 2011 [cit. 2011-12-222]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Self-publishing>.

11) Vydání knihy. Knihovnicka.cz. Brno: Tribun EU, 2011 [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://www.librix.eu/cz/page/enterbook/