Science Direct

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Klíčová slova: elektronické informační zdroje, vědecké informace, vědecké články, odborná literatura, vědecké databáze, elektronické databáze, báze dat, odborná literaturaScienceDirect

ScienceDirect je jedna z předních fulltextových vědeckých multi-oborových databází, která zpřístupňuje odborné články z více jak 2500 revidovaných periodik a kapitoly z 11 000 odborných knih z produkce společnosti Elsevier. V současné době obsahuje databáze přes 9,5 milionu článků (červen 2010) a v průměru roste o 500 000 jednotlivých textů každý rok.

Součástí ScienceDirect jsou digitalizované odborné časopisy. Mezi nejstarší patří The Lancet, jeden z nejznámějších časopisů z medicínské oblasti, který začal vycházet v roce 1823. Investice do této digitalizace byla 40 milionů dolarů.

ScienceDirect nabízí také přes 6000 elektronických monografií, encyklopedií a bibliografií.

ScienceDirect podporuje protokoly openURL a linkovací resolvery LinkFinderPlus a SFX, které umožňují kooperaci s ostatními elektronickými informačními zdroji. ScienceDirect také podporuje výměnný formát bibliografických záznamů MARC 21.

ScienceDirect umožňuje neomezený přístup k článkům prostřednictvím institucionálních a individuálních licencí i platby systémem „price per article“. Některé články jsou přístupné zdarma.

Funkce ScienceDirect je možné plně využít pod prohlížeči Mozilla Firefox 1.0.7 a novější, Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a novější a Netscape Navigator v. 7.0 a novější. Doporučená je instalace JavaScriptu a povolení možnosti práce s cookies.

5% zaměstnanců ScienceDirect jsou odborní knihovníci.

Obory zastoupené v databázi

Fyzikální vědy a technika

  Chemické inženýrství
  Chemie
  Informatika
  Země a planetární vědy
  Energetika
  Inženýrství
  Nauka o materiálech
  Matematika
  Fyzika a astronomie

Nauka o živých organismech

  Zemědělské a biologické vědy
  Biochemie, genetiky a molekulární biologie
  Environmentalní vědy
  Imunologie a mikrobiologie
  Neurovědy

Zdravotní nauky

  Lékařství a Zubní lékařství
  Ošetřovatelství a zdravotnické profese
  Farmakologie, toxikologie a farmacie
  Veterinární věda a veterinární lékařství

Sociální a humanitní vědy

 Umění a humanitní vědy
 Business, management a účetnictví
 Rozhodovací vědy (Decision Sciences)
 Ekonomie, ekonometrie a finance
 Psychologie
 Společenské vědy

Vyhledávání v databázi

ScienceDirect umožňuje základní, pokročilé a expertní vyhledávání. Vyhledávání není citlivé na velikost písmen (case sensitivity). Fráze se uzavírají do úvozovek (Př.: „spektrální analýza“). Slova v jednotném čísle jsou automaticky doplněna o množné číslo a přivlastňovací tvar. (Př. city, cities a city’s ).

ScienceDirect umožnuje rozšíření nebo zúžení dotazu pomocí booleovských výrazů.Booleovský výraz Popis funkce
AND výsledek vyhledávání obsahuje oba z termínů
OR vyhledávání obsahuje jeden z termínů
AND NOT výsledek vyhledávání neobsahuje konkrétní výraz
W/nn výsledek obsahuje slovní spojení určitého počtu jiných slov od
sebe (Př.: imanentní w/2 akt = imanentní interpretační akt).
PRE/nn výsledek obsahuje slovní spojení, kde jedno ze slov je o určitý počet slov
před jiným výrazem (Př.: Behaviorální w/3 analýza; slovo behaviorální předchází o 3 a méně slov slovo analýza).V databázi ScienceDirect lze přiřadit prioritu hledaných klíčových slov pomocí závorek. Výrazy uvnitř závorek jsou nalezeny před výrazy mimo ně (Př.: (suicide) or euthanasia; dokumenty týkající se výrazu „sebevražda“ budou předřazeny dokumentům týkajících se euthanasie)

Lze využít také zástupné znaky (wildcards)

Zástupný znak Použití Příklad
* nahrazuje žádný nebo několik znaků z výrazu behav* = behave, behaving, behaviour, behavioural
? nahrazuje jediný znak ve slově wom?n = womand a women
prohibit?? = prohibited a prohibitinExterní odkazy


ScienceDirect - http://www.sciencedirect.comPoužitá literatura

Elsevier B.V. . ScienceDirect [online]. Copyright © 2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupné z WWW: <http://www.sciencedirect.com>.

Run Run Shaw Library. ScienceDirect : Eletronics Journal / Databases Accessible on the World Wide Web [online]. Hong Kong : City University of Hong Kong, 2009 [cit. 2010-06-10]. Dostupné z WWW: <http://www.cityu.edu.hk/lib/instruct/guides/eresguid/sd.pdf>.