SKAT: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (7 revizí: IMPORT Q-S: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
m (Kategorie)
 
Řádek 30: Řádek 30:
  
 
Pomocí internetové vyhledávače lze na webových stránkách www.skat.cz vyhledávat záznamy knih, časopisových článků, nebo autorit. Souborný katalog je doplňován zaslanými záznamy v pravidelných intervalech dle dohody čtvrtletně nebo měsíčně.
 
Pomocí internetové vyhledávače lze na webových stránkách www.skat.cz vyhledávat záznamy knih, časopisových článků, nebo autorit. Souborný katalog je doplňován zaslanými záznamy v pravidelných intervalech dle dohody čtvrtletně nebo měsíčně.
 
 
[[Soubor:Vyuziti_www_katalog.jpg]]
 
 
   
 
   
 
 
==Cíle==
 
==Cíle==
 
Souborný katalog SKAT není v současné době jediným katalogem v ČR. Existuje zde řada kvalitních a díky internetu bez problémů dostupných zdrojů. Své místo jako zdroj informací určitě stále má. Stávající zpracování dat již neodpovídá technickým možnostem a potřebám dnešní doby. Správci katalogu navrhují pomocí on-line stahování záznamů prostřednictvím OAI provideru zautomatizovat fungování SKAT. On-line aktualizace umožní vidět opravy a především vyřazení svazků v reálném čase a ne se čtvrtletním zpožděním jako doposud. Implementace WWW katalogu Clavius a Z39.50 serveru Clavius zrychlí a zkvalitní vyhledávání jak v souborném katalogu tak i v JIB.[[#Literatura|[3]]]  
 
Souborný katalog SKAT není v současné době jediným katalogem v ČR. Existuje zde řada kvalitních a díky internetu bez problémů dostupných zdrojů. Své místo jako zdroj informací určitě stále má. Stávající zpracování dat již neodpovídá technickým možnostem a potřebám dnešní doby. Správci katalogu navrhují pomocí on-line stahování záznamů prostřednictvím OAI provideru zautomatizovat fungování SKAT. On-line aktualizace umožní vidět opravy a především vyřazení svazků v reálném čase a ne se čtvrtletním zpožděním jako doposud. Implementace WWW katalogu Clavius a Z39.50 serveru Clavius zrychlí a zkvalitní vyhledávání jak v souborném katalogu tak i v JIB.[[#Literatura|[3]]]  
Řádek 43: Řádek 39:
  
 
Díky Jednotné informační bráně www.jib.cz, která umožňuje společné prohledávání, se lze přesvědčit o tom, že i po 14 letech je souborný katalog SKAT stále jedním z nejvýznamnějších informačních zdrojů v ČR - viz následující obrázek, vytvořený 14.4.2010:[[#Literatura|[4]]]
 
Díky Jednotné informační bráně www.jib.cz, která umožňuje společné prohledávání, se lze přesvědčit o tom, že i po 14 letech je souborný katalog SKAT stále jedním z nejvýznamnějších informačních zdrojů v ČR - viz následující obrázek, vytvořený 14.4.2010:[[#Literatura|[4]]]
 
 
[[Soubor:Jednotna_informacni_brana.jpg]]
 
  
 
Jednotná informační brána.[[#Literatura|[5]]]
 
Jednotná informační brána.[[#Literatura|[5]]]
Řádek 56: Řádek 49:
 
# ''Katalog SKAT''. Současnost a budoucnost sdružení SKAT [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné z: <http://www.skat.cz/aktuality.htm>
 
# ''Katalog SKAT''. Současnost a budoucnost sdružení SKAT [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné z: <http://www.skat.cz/aktuality.htm>
 
# ''Jednotná informační brána''. [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné z: <http://www.jib.cz/V/TENJXLEDQIKIHLYYTCHR44C3X6FXJ9C56G9VASELHVY1GM5FPF-09413?func=quick-2&counter=>
 
# ''Jednotná informační brána''. [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné z: <http://www.jib.cz/V/TENJXLEDQIKIHLYYTCHR44C3X6FXJ9C56G9VASELHVY1GM5FPF-09413?func=quick-2&counter=>
 +
 +
[[Kategorie:Knihovní katalogy]]

Aktuální verze z 27. 2. 2012, 00:49

Autor: Radmila Malá

Klíčová slova: souborný katalog, naučná literatura, autoritní záznamy, analytický popis článků

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené – souborný katalog, elektronické zdroje
podřazené – bibliografický záznam, katalogizace


Charakteristika

Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven (SKAT) je majetkem Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius. Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius je zájmovým sdružením právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jeho vznik inicioval tvůrce knihovního systému firmy LANius s.r.o. a jeho uživatelé s cílem umožnit racionální využití budovaného souborného katalogu. Jedná se o on-line katalog, který sdružuje záznamy fondů knihoven či informačních institucí, kam jednotlivé knihovny pravidelně přispívají svými záznamy odborné literatury pro dospělé i mládež a záznamy regionální literatury. Uživatelům nabízí vyhledávání odborné literatury z jednoho místa. Na základě požadavku uživatele, je možné vyhledat všechny dostupné knihy nebo články, zobrazí katalogizační lístek, je možné ihned zjistit v které knihovně je dokument dostupný. V České republice je dostupných 19 souborných katalogů – např. Souborný katalog ČR, Souborný katalog Univerzity Karlovy v Praze.

Historie souborného katalogu SKAT se datuje již od roku 1995. Jeho tvorbu iniciovala firma LANius s.r.o a jeho uživatelé ve snaze využívat údaje o knihovních fondech členských knihoven. V průběhu roku 1995 na základě smluv o dílo začala tvorba základu budoucího katalogu. Do katalogu začaly přispívat desítky dalších knihoven - uživatelů knihovního systému LANius. Počátkem roku 1996 vznikla myšlenka založení sdružení jako majitele souborného katalogu. Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius vzniklo v Olomouci 6. června roku 1996. Sdružení založilo 28 knihoven používající knihovní systém LANius a firma LANius s.r.o.

Hlavním cílem Sdružení je vytvářet, provozovat, šířit a užívat souborný katalog (SKAT) především ve veřejných, ale i v ostatních knihovnách. Dalším předmětem činnosti Sdružení je pořádání seminářů, přednášek i akcí, které souvisejí s automatizací knihovnických procesů. Sídlem sdružení je jihočeské město Tábor, kde také sídlí firma LANius s.r.o.[1]


Obsah

Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven - obsahuje záznamy odborné literatury pro dospělé i mládež a regionální literaturu. Souborný katalog neobsahuje téměř žádnou beletrii, poezii a divadelní hry. Hlavní účel SKATu je především v tom, že informuje, které veřejné knihovny mají titul k dispozici. Tento katalog bibliografických záznamů obsahuje v roce 2010 - 337.077 titulů a 3.736.412 exemplářů monografií ze 197 knihoven ČR. Všechny informace o daném titulu jako např. v které knihovně je možné titul zapůjčit, zda je momentálně k dispozici, popřípadě provést zámluvku, adresu knihovny, telefonický kontakt, odkaz na on-line katalog zjistíte pomocí internetu. SKAT tak podstatně zrychluje vyřízení MVS.

Aktivity

Souborný katalog naučné literatury SKAT
Souborný katalog analytického popisu článků
Autoritní záznamy[2]

Pomocí internetové vyhledávače lze na webových stránkách www.skat.cz vyhledávat záznamy knih, časopisových článků, nebo autorit. Souborný katalog je doplňován zaslanými záznamy v pravidelných intervalech dle dohody čtvrtletně nebo měsíčně.

Cíle

Souborný katalog SKAT není v současné době jediným katalogem v ČR. Existuje zde řada kvalitních a díky internetu bez problémů dostupných zdrojů. Své místo jako zdroj informací určitě stále má. Stávající zpracování dat již neodpovídá technickým možnostem a potřebám dnešní doby. Správci katalogu navrhují pomocí on-line stahování záznamů prostřednictvím OAI provideru zautomatizovat fungování SKAT. On-line aktualizace umožní vidět opravy a především vyřazení svazků v reálném čase a ne se čtvrtletním zpožděním jako doposud. Implementace WWW katalogu Clavius a Z39.50 serveru Clavius zrychlí a zkvalitní vyhledávání jak v souborném katalogu tak i v JIB.[3]

Změny se dotknou i souborného katalogu článků ANSKAT. Nabízí se možnost stahovat všechny články z jednotlivých knihoven, bez ohledu na původní rozdělení titulů. Bude probíhat automatická kontrola na shodnost titulů, čím se zamezí vzniku duplicit. Katalog by mohl jednorázově přijímat starší záznamy článků jako archiv pro členské knihovny.

Otázkou budoucnosti je vznik Katalogu elektronických zdrojů. Fungoval by na principu ANSKAT. Webové zdroje lze využít k tomu, aby lokální databáze knihoven, zejména pak jejich autoritní záznamy, byly obohaceny o tyto webové zdroje. V záznamu knihy nebo článku na katalogizačním lístku bude umístěn odkaz k dané problematice na internetu. Vyhledávání odpovídajících a kontrolu došlých zdrojů by zajišťovaly pracovnice, které dosud kontrolují záznamy pro SKAT . Obohacení lokálních zdrojů by bylo to, čím by se SKAT lišil od ostatních souborných katalogů. Vznikla by nová služba pro členské knihovny.

Díky Jednotné informační bráně www.jib.cz, která umožňuje společné prohledávání, se lze přesvědčit o tom, že i po 14 letech je souborný katalog SKAT stále jedním z nejvýznamnějších informačních zdrojů v ČR - viz následující obrázek, vytvořený 14.4.2010:[4]

Jednotná informační brána.[5]


Literatura

  1. Katalog SKAT. Charakteristika sdružení. [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné z: <http://www.skat.cz/informace.htm>.
  2. Katalog SKAT. Aktivity. [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné z: <http://www.skat.cz/informace.htm>
  3. Katalog SKAT. Další směřování SKATu. [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné z: <http://www.skat.cz/aktuality.htm>
  4. Katalog SKAT. Současnost a budoucnost sdružení SKAT [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné z: <http://www.skat.cz/aktuality.htm>
  5. Jednotná informační brána. [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné z: <http://www.jib.cz/V/TENJXLEDQIKIHLYYTCHR44C3X6FXJ9C56G9VASELHVY1GM5FPF-09413?func=quick-2&counter=>