SIM karta

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Denisa Šnédarová

Klíčová slova: SIM karta, telekomunikace, GSM síť

Synonyma: SIM card, mini-SIM karta, karta SIM

Související pojmy:

 • nadřazené: telekomunikace
 • podřazené: micro-SIM karta

Charakteristika

SIM karta [1]

SIM karta (zkratka z subscriber identity module)[2] je procesorová čipová karta. Obsahuje paměť (obvykle 64 či 128 kB), také většinou 8bitový mikroprocesor, který ovládá řídící program. Zpravidla to je některý z operačních systémů pro čipové karty, který umožňuje přístup přes datové rozhraní tvořené kontaktními ploškami čipu pro právě ty informace z paměti, které telefon v danou chvíli potřebuje ke své činnosti. Zjednodušeně by se dalo říct, že se mikroprocesor chová jako úředník, který sedí v kanceláři u stolu s mnoha zásuvkami, ve kterých jsou umístěny různé složky (paměti), a dává svému nadřízenému nahlédnout do jednotlivých zásuvek a složek v nich, umožňuje mu zapisovat, upravovat a pochopitelně i číst v nich. K některým datům máme přístup kdykoli, někdy však je nutné ověření přes hesla. Každá SIM karta je originální, protože obsahuje jednoznačné ID karty, které je nezaměnitelné. [3]

Hesla:

 • PIN1 - umožňuje přístup k běžným funkcím mobilního telefonu
 • PIN2 - ochrana pevné volby telefonního seznamu
 • PUK1 - určen pro aktualizaci nastavení PIN1
 • PUK2 - určen pro aktualizaci nastavení PIN2
 • BPUK
 • LPIN - pro lokalizaci SIM karty[2]

SIM karta a telekomunikace

Nejdůležitější funkce SIM karty je identifikovat a autentizovat účastníka. Pouze majitel SIM karty, kterou vydal operátor, se může přihlásit do jeho sítě. Telefon, kde chybí SIM karta, se do do sítě nepřihlásí. Na kartách jsou uloženy tajné klíče pro autentizaci a dochází na nich k výpočtu autentizačního algoritmu. Uložení klíčů na kartách je bezpečné, z paměti karty jen tak snadno klíč nezískáme. Na kartě jsou uložena data GSM operátora, např. čísla IMSI a TMSI (jednoznačné ID karty), seznam partnerských sítí pro roaming a další. Mezi další možnosti patří i ukládání uživatelských dat, např. SMS a telefonních čísel.[4]

Velikost SIM karty

SIM karty se vyrábějí ve třech standardních velikostech, které jsou uzpůsobeny různým zařízením. Nejčastěji se využívají mini-SIM karty (nejběžnější SIM karta na českém trhu), které měří zhruba 25 x 15 mm, micro SIM karty zase 15 x 12 mm. Původní SIM karty byly mnohem větší, měřily 85,6 x 53,98 mm, to znamená, že pro dnešní mobilní telefony jsou příliš velké. Všechny tři typy SIM karet jsou stejně tenké (cca 0,76 mm), nicméně mikročipové vodiče jsou stále ve stejném uspořádání. To znamená, že u příslušného adaptéru se musí v přístrojích používat menší karty, i když jsou vyrobeny pro větší.[5]

Význam bezpečnosti

GSM patří mezi nejpoužívanější systém pro bezdrátovou komunikaci na světě, který využívá přes milion účastníků, odpovídá tomu i význam ochrany jeho služeb.

Dva pohledy narušení bezpečnosti

Z pohledu operátora:

 • bezplatné využívání služeb útočníkem,
 • ztráta důvěry klientů,
 • nedodržení zákonných požadavků na ochranu soukromí uživatelů.

Z pohledu uživatele:

 • ztráta soukromí,
 • účtování služeb, které využívá útočník,
 • odposlech hovorů klienta,
 • sledování pohybů klienta v síti

Protokoly a algoritmy, které se využívají ke šifrování a autentizaci v GSM síti, pocházejí z 80. let 20. století, mají podstatné nedokonalosti. Systém UMTS, který je modernější, řadu těchto slabin odstraňuje.[4]

Poznámky

 1. SHANKLAND, Stephen. SIM card. 2010. Dostupné z: http://news.cnet.com/8301-30685_3-20023197-264.html
 2. 2,0 2,1 SIM karta. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2012, 1.11.2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/SIM_karta
 3. SIM karta: známe ji všichni, jak ale funguje a co vlastně umí?. In: Mobil.cz [online]. 2008 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/sim-karta-zname-ji-vsichni-jak-ale-funguje-a-co-vlastne-umi-pms-/mob_tech.aspx?c=A080512_233832_mob_tech_hro
 4. 4,0 4,1 LÍN, Václav. SIM karty a bezpečnost v mobilních sítích. IT Systems [online]. 2009, 7-8 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/it-security/sim-karty-a-bezpecnost-v-mobilnich-sitich.htm
 5. What Is a SIM Card?. In: WiseGEEK: clear answers for common questions [online]. 2010 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.wisegeek.com/what-is-a-sim-card.htm

Použitá literatura