Søren Brier: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 1: Řádek 1:
  
<br/> e-mail: sbr.msc@cbs.dk {{Infobox Vědec |jmeno = Søren Brier [[File:Søren Brier.jpeg|center|right|150px|Søren Brier]]&nbsp;|datum_narozeni = 12.července 1951 |misto_narozeni = Kodaň, Dánsko |Pobyt = Kodaň |Občanství = [[Dánské|dansko]] |Rodina = Knud Harald Stig Nielsen a Dorte Brier |Škola = Cand. Scient. v biologii specializující se na etologii behaviorální biologie |Pracoviště = [[Copenhagen Business School]] |Známý díky = [[Paradigma]] |Ocenění = Zlatá medaile Univerzity v Kodani }}'''<font><font>Søren Brier</font></font>'''<font><font>&nbsp;(</font></font>12. července 1951<font><font>) se narodil v Kodani a je docentem, Ph.D. a Dr.Phil</font></font>&nbsp;v oblasti sémiotiky,&nbsp;informačních, poznávacích a komunikačních věd&nbsp;na katedře mezinárodních kulturních a komunikačních studií na Kodaňské&nbsp;obchodní škole.&nbsp;Je mezinárodně odhadovaným výzkumníkem v oblasti informatiky, biosemitiky a kybernetiky. &nbsp; == ŽIVOT == <font><font>Brier je synem Knud Harald Stig Nielsen a Dorte Brier.&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Bent_Brier <font><font>Bent Brier</font></font>]<font><font>&nbsp;byl jeho strýc.&nbsp;</font><font>Stal se&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Cand.scient. <font><font>MSc.&nbsp;</font></font>]<font><font>v&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Biologi <font><font>biologii</font></font>]<font><font>&nbsp;v roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1979 <font><font>1979</font></font>]<font><font>&nbsp;av roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1980 <font><font>1980</font></font>]<font><font>&nbsp;získal&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Prisopgave <font>zlatou medaili&nbsp;</font>]</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Københavns_Universitet <font><font>Univerzity v Kodani</font></font>]&nbsp;<font><font>v psychologii chování pro práci na motivačních modelech v kognitivním behaviorálním výzkumu.&nbsp;</font><font>V letech&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1987 <font>1987</font>]<font>&nbsp;-&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1990 <font>1990</font>]<font>&nbsp;byl Brier iniciátorem a odpovědným redaktorem interdisciplinárního vědeckého časopisu&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Paradigma <font>Paradigma</font>]<font>&nbsp;av roce&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1994 <font>1994 se</font>]<font>stal Brier Ph.D.&nbsp;</font><font>v teorii informačních věd z&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Universitetscenter <font>Roskilde University Center</font>]<font>&nbsp;.&nbsp;</font><font>V roce&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/2007 <font>2007</font>]</font><font><font>Brier obhájil&nbsp;</font><font>svou práci ve&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Filosofi <font>filozofii</font>]<font>&nbsp;na&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Business_School <font><font>Kodaňské obchodní škole</font></font>]<font><font>&nbsp;:&nbsp;</font>''<font>Kybersemiotika: Proč informace nestačí</font>''<font>&nbsp;.</font></font> <font><font>V roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1992 <font><font>1992</font></font>]<font><font>&nbsp;vytvořil Søren Brier&nbsp;</font><font>časopis&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Cybernetics_and_Human_Knowing&action=edit&redlink=1 <font><font>Cybernetics and Human&nbsp;</font></font>]<font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Association_for_Biosemiotic_Studies&action=edit&redlink=1 <font>Know</font>]<font>&nbsp;a v roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/2005 <font><font>2005</font></font>]<font><font>&nbsp;spoluzaložil&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Association_for_Biosemiotic_Studies&action=edit&redlink=1 <font><font>Mezinárodní asociaci pro biologická studia</font></font>]<font><font>&nbsp;a časopis&nbsp;</font></font><font><font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Biosemiotics&action=edit&redlink=1 Journal of Biosemiotic]s</font></font><font><font>&nbsp;.</font></font> <font><font>29.&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/29._marts <font><font>března&nbsp;</font></font>][https://da.wikipedia.org/wiki/2008 <font><font>2008</font></font>]<font><font>&nbsp;, Brier přijal&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Warren_McCulloch_Medal&action=edit&redlink=1 <font><font>Warren McCulloch medaili</font></font>]<font><font>&nbsp;od&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=The_American_Society_for_Cybernetics&action=edit&redlink=1 <font><font>americké společnosti pro kybernetiku</font></font>]<font><font>&nbsp;.</font></font> == VZDĚLÁNÍ == == AKTIVITY == == VÝZKUMY == == VÝZNAM PRO INFORMAČNÍ VĚDU / KNIHOVNICTVÍ == == ÚSPĚCHY == == PUBLIKACE == === '''I.&nbsp;Výzkumné práce v časopisech a monografiích''' === === '''II.&nbsp;Výzkumné práce prezentované na konferencích a schůzkách''' === === '''III.&nbsp;Historické a výukové materiály''' === === '''IV.&nbsp;Výzkumné zprávy''' === === '''V. Další''' === == CITACE == &nbsp; {{DEFAULTSORT:Brier, Søren}} &nbsp;<br/> &nbsp;
+
'''Vannevar Bush''' (11. 3. 1890, Everett - 28. 6. 1974, Belmont) byl americký elektroinženýr, vynálezce a administrátor.<ref name="britannica">Vannevar Bush [online]. [cit. 2011-03-30]. Dostupné z URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/86116/Vannevar-Bush</ref>
 +
 
 +
[[File:Vannevar Bush portrait.jpg|thumb|right|345px|Vannevar Bush (zdroj: wikipedia.org)]]
 +
 
 +
== Život ==
 +
 
 +
{{Infobox Vědec
 +
|jmeno = Vannevar Bush
 +
|datum_narozeni = 11. března 1890
 +
|misto_narozeni = Everett, Massachusets
 +
|datum_umrti = 28. června 1974
 +
|misto_umrti = Belmont
 +
|duvod_umrti = dlouhodobě zhoršený zdravotní stav
 +
|pobyt = Everett, Chelsea, Washington
 +
|obcanstvi = USA
 +
|rodina = manželství s Phoebe Davis, synové Richard Davis a John Hathaway
 +
|skola = obor Matematika na Tufts College v Medfordu, doktorát z Elektroinženýrství na MIT
 +
|pracoviste = Massachusetts Institute of Technology
 +
|znamy_diky = [[Vannevar Bush#Memex|Memex]]<br/> [[Vannevar Bush#Vynálezy|Diferenční analyzátor]]<br/> [[Vannevar Bush#Vynálezy|Rapid selector]]<br/>
 +
|oceneni = Národní vyznamenání za vědu (1964) a další
 +
}}
 +
 
 +
=== Život ===
 +
 
 +
== Další aktivity ==
 +
 
 +
== Význam pro informační vědu a knihovnictví ==
 +
 
 +
== Ocenění ==
 +
 
 +
== Publikace ==
 +
 
 +
== Citace a odkazy na použité zdroje ==
 +
 
 +
<references />
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
== Doporučená četba ==
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
== Použitá literatura a zdroje ==
  
 
[[Category:Významné osobnosti informačních studií a knihovnictví]]
 
[[Category:Významné osobnosti informačních studií a knihovnictví]]

Verze z 1. 5. 2019, 12:33

Vannevar Bush (11. 3. 1890, Everett - 28. 6. 1974, Belmont) byl americký elektroinženýr, vynálezce a administrátor.[1]

Vannevar Bush (zdroj: wikipedia.org)

Život

Vannevar Bush
 
Everett, Massachusets
Datum a
místo úmrtí
28. června 1974
Belmont
  dlouhodobě zhoršený zdravotní stav
  manželství s Phoebe Davis, synové Richard Davis a John Hathaway
  Everett, Chelsea, Washington
  USA
Vzdělání obor Matematika na Tufts College v Medfordu, doktorát z Elektroinženýrství na MIT
Pracoviště Massachusetts Institute of Technology
  Národní vyznamenání za vědu (1964) a další
Známý pro Memex
Diferenční analyzátor
Rapid selector

Život

Další aktivity

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Ocenění

Publikace

Citace a odkazy na použité zdroje

  1. Vannevar Bush [online]. [cit. 2011-03-30]. Dostupné z URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/86116/Vannevar-Bush

 

Doporučená četba

 

Použitá literatura a zdroje