Ruth M. Davis

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání


Ruth M. Davis
 
-
Datum a
místo úmrtí
28. 3. 2012 Other News Academic Year 2011-2012. In: Obituaries [online]. 2012 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://www-math.umd.edu/about-us/math-news
-
  -
  manžel Benjamin Lohr
  -
  USA
Vzdělání B.A. - American University
M.A., Ph.D - University of Maryland
Pracoviště University of Maryland
  1973 – Rockefeller Public Servise Award for Professional Accomplishment and Development
Známý pro


Ruth M. Davis (*1929 - 28. 3. 2012) byla uznávaná počítačová odbornice, pedagožka a vládní úřednice, byla jednou z prvních žen, které obdržely doktorát z matematiky. V roce 1981 založila svou vlastní společnost, která se zabývá řízením technologií.

Život

Ruth M. Davis byla jedináček, jako dítě považovala počítání za nudné, ale později se z matematiky a fyziky stala její životní vášeň.[1]
Kniha A Matter of Simple Justice [2] - Davis vypráví o tom, jak těžké pro ni jako ženu bylo prosadit se v oboru, kterému dominovali muži.

Vzdělání

Bakalářský titul za studium matematiky získala na American University. Dále pokračovala ve studiu matematiky na University of Maryland, kde dosáhla nejprve na titul M.A. v roce 1952 a později i Ph.D roku 1955.
Davis prohlásila, že matematiku považuje za základní kámen vědy i technologie. Proto v roce 2003 University of Maryland věnovala 500 000 dolarů na založení Nadace Ruth M. Davisové. Chtěla by tak povzbudit všechny, kteří se o matematiku zajímají.[1]

Práce

Po absolvování školy pracovala v padesátých letech v National Institute of Standards and Technology (NIST), kde pomáhala při vytváření jedněch z prvních počítačových softwarů.
Krátce po získání doktorského titulu ji přijal do amerického námořnictva admirál Hyman G. Rickover. Jejím úkolem bylo vybudovat řídící a kontrolní počítačový systém, jednalo se o první takový vojenský projekt založený na počítačové technice v celém světě. Tato práce jí vynesla uznání v odborných kruzích.[1]

Po dalších dvacet let se Davis pracovala v mnoha státních úřadech, kde působila jako průkopnice informační vědy, která jim pomáhala zorientovat se v informačním věku. Dlouhou dobu byla zaměstnaná americkou vládou, zastávala významné pozice na ministerstvu obrany, National Bureau of Standards, the Department of Commerce a the Department of Energy. Ruth Davis je členkou mnoha profesních organizací, z těch nejvýznamnějších můžeme jmenovat například National Academy of Engineering, the American Association for the Advancement of Science a National Academy of Public Administration.
Poté, co v roce 1981 odešla ze státních služeb, založila vlastní firmu Pymatuning Group, je pojmenovaná po indiánském kmeni v západní Pensylvánii, kterému vládne žena.[1]

Přehled zaměstnání

od 1955 David Taylor Model Basin
1957 - 1961 head of the Operations Research Division v David Taylor Model Basin
1977 - 1979 Deputy Undersecretary of Defense for Research and Advanced Technology
1979 - 1981 Assistant Secretary of Energy for Resource Applications
od 1981 President a Chief Executive Officer ve skupině Pymatuning, Inc. v Arlingtonu, Virginia
od 1992 Board of Directors ve firmě SofTech
1992 - 2000 Chairperson of The Aerospace Corporation, a non-profit entity engaged in space technology[3] od 1992 Board of Directors ve firmě SofTech


Další aktivity

Abychom plně ocenili její přínos, zmíníme zde několik jejích významných počinů:

 • Na Ministerstvu obrany vyvinula první software a systémy, které se používaly ve vzdušném boji, pro balistické střely a špionážní družice.
 • V Národním institutu zdraví (NIH) dohlížela na vytvoření Medline, což je medicínská databáze, která se soustřeďuje především na články z odborných periodik a klinické studie.[4] Medline se později stala modelem pro vyhledávače Nexus a Lexus a také inspirovala knihovnu Kongresu při vytváření jejích online služeb. Díky tomu, že si Davis uvědomila, že satelity mohou být použity na vysílání lékařských informací od lidí žijících v odlehlých oblastech k doktorům vzdáleným kilometry daleko, stala se velmi důležitou osobou při nástupu éry telemedicíny.
 • V National Institute of Standards and Technology založila Ústav pro počítačovou vědu a technologie, který vytvořil první úspěšné normy pro kódování dat pro počítačové systémy (DES).[1]


Význam Ruth M. Davis pro informační vědu a knihovnictví

Ruth Davis byla jednou z prvních odborníků v matematice, kteří si pochopili, jakým způsobem by softwary mohly být použity v národní obraně, objevování vesmíru, logistice, či zdravotní péči. Zasadila se o způsob, jakým nyní americký stát pomocí softwarů sbírá a používá informace. [5]

Ocenění

Ruth Davis za svůj život získala celou řadu významných ocenění a medailí. Níže uvádíme seznam některých z nich.

 • 1972 Gold Medal od Department of Commerce
 • 1973 Rockefeller Public Service Award for Professional Accomplishment and Development
 • 1979 Computer Science Man-of-the-Year
 • 1984 Ada Augusta Lovelace Award for Computer Science
 • 1993 Distinguished Alumnus Award na University of Maryland
 • 2000 Jimmy Doolittle Fellowship Award for contributions to national defense, aeronautics, and the advancement of America's space endeavors[6]

Výběrová bibliografie

DAVIS, Ruth M. Government Data Systems; March-April 1976, Vol. 5 Issue 1, p14, 3p

DAVIS, Ruth M. Evolution of Computers and Computing. Science. 1977, č. 195, s. 1096-1102.

DAVIS, Ruth M. The DoD Initiative in Integrated Circuits. Computer. 1979, roč. 12, č. 7, s. 74-79. Dostupné také z: http://www.computer.org/csdl/mags/co/1979/07/01658818-abs.html

DAVIS, Ruth M. National Strategic Petroleum Reserve. Science. 1981, č. 213, s. 618-622.

DAVIS, Ruth M. Computers and electronics for individual services (1982), Science, str. 852 - 855

DAVIS, Ruth M. Comments. GUILE, Bruce R. Information technologies and social transformation. Washington, D.C.: National Academy Press, 1985, s. 168-170. ISBN 0309035295.

DAVIS, Ruth M. "The Institute For Computer Sciences And Technology--'Pied Piper' Of Computer Development." Review Of Public Data Use 2.2 (1974): 1. Academic Search Complete. Web. 7 May 2012.

Doporučená četba

Použitá literatura

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Alumni Profile: Computer Science Pioneer Donates $500,000 for Mathematics Professorship. CMPS Continuum [online]. 2003, s. 12 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://www.cmns.umd.edu/pdfs/cmps_f03.pdf
 2. Excerpts: Overcoming Barriers. A Matter of Simple Justice [online]. 2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.amatterofsimplejustice.com/excerpts/excerpts_barriers.html
 3. Ruth M. Davis. Bloomberg Businessweek [online]. 2012. [cit. 2012-05-7]. Dostupné z <http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/person.asp?personId=561811&privcapId=202304&previousCapId=106161&previousTitle=Chart%20Capital%20Partners.
 4. http://www.veda.cz/article.do?articleId=6072
 5. Alumni Profile: Computer Science Pioneer Donates $500,000 for Mathematics Professorship. CMPS Continuum [online]. 2003, s. 12 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://www.cmns.umd.edu/pdfs/cmps_f03.pdf
 6. E-News. The University of Maryland [online]. 2003 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.cmns.umd.edu/enews_05_03.htm

Externí zdroje

http://www.zoominfo.com/#!search/profile/person?personId=431896&targetid=profile
http://www.aero.org/news/newsitems/davis-101600.html
http://www.libraries.psu.edu/psul/digital/afgw/bios/davis.html
http://www.legacy.com/obituaries/washingtonpost/obituary.aspx?n=RUTH-LOHR&pid=156790899
http://www.terp.umd.edu/2.1/calculating/

rozhovor s Ruth M. Davis:

THE INSTITUTE FOR COMPUTER SCIENCES AND TECHNOLOGY--'PIED PIPER' OF COMPUTER DEVELOPMENT. Review of public data use. 1974, roč. 2, č. 2. ISSN 0092-2846. Dostupné z: http://content.epnet.com/pdf14_16/pdf/1974/K0E/01Apr74/7495987.pdf?T=P&P=AN&K=7495987&EbscoContent=dGJyMMTo50Sep7Y4y9f3OLCmr0qep7RSsay4TK%2BWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGuskuvrrVQuePfgeyx%2BEu3q64A&D=bth