Rozlišení

Z WikiKnihovna
Verze z 20. 2. 2012, 14:01, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (20 revizí: IMPORT Q-S: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tomáš Fendrich

Klíčová slova: rozlišení, obrazový bod, displej

Synonyma: ---

Související pojmy: ---

nadřazené - -----
podřazené - -----


Dva pohledy

  • Rozlišení zobrazovacího zařízení: udává počet obrazových bodů (tzv. pixelů), které je schopno zobrazit zobrazovací zařízení (monitor, displej).
  • Rozlišení obrázku: udává počet obrazových bodů, ze kterých je složen rastrový digitální obraz.

Zápis

Udává se pomocí dvou čísel, první reprezentuje počet obrazových bodů horizontálně, druhé vertikálně (tedy například rozlišení 800:600 znamená, že horizontálně zařízení zobrazuje 800 obrazových bodů, vertikálně 600). Pro usnadnění orientace byly zavedeny tzv. grafické standardy, které reprezentují určitá rozlišení. Jejich množství je však neustále rozšiřováno a tak z původních několika málo (VGA, SVGA, XGA …) [3] se rozrostly tak, jak ukazuje následující obrázek:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e5/Vector_Video_Standards2.svg [zdroj obrázku - wikipedia]

Poměr stran

Poměr dvou hodnot, jimiž je rozlišení reprezentováno, určuje poměr stran zobrazovacího zařízení. Klasickým poměrem je 4:3, který se dlouho používal např. u počítačových monitorů. Poslední dobou ale klasické monitory ustupují monitorům širokoúhlým, které mají poměr pixelů více ve prospěch horizontální hrany (například 16:10, 16:9). Demonstrují tak posun od pracovního nástroje k přístroji pro zábavu. Při stejné velikosti úhlopříčky a zobrazovacího bodu má širokoúhlý displej méně „řádků“; typický to znamená více posouvání obrazovky při čtení textů, na druhou stranu ale větší komfort při sledování filmů (které bývají širokoúhlé a na klasickém 4:3 monitoru by bylo nutné buď obraz zúžit, nebo oříznout ze stran). [2]

Nativní rozlišení

Protože rozlišení neudává velikost obrazového bodu, ale pouze jejich počet, monitory o různé velikosti mohou mít stejné tzv. nativní rozlišení (fyzický počet zobrazovacích bodů), pouze hrubší rastr (tedy větší jednotlivé body).[4] Pro LCD monitory je navíc typické, že jejich nativní rozlišení by mělo odpovídat rozlišení využívanému pro práci s počítačem, jinak se musí obraz přepočítávat a zobrazení je neostré. To znamená, že displej s fyzicky většími pixely sice nebude tak jemný, ale na druhou stranu při zachování stejné relativní velikosti textu (stejný počet pixelů na písmeno) budou písmena větší.

Foto a tisk

Pro popis rozlišení u obrazových dokumentů se často používá i označení počtu megapixelů, tedy celkový počet pixelů, které daný dokument obsahuje. Toto číslo získáme vynásobíme-li počet horizontálních pixelů počtem pixelů vertikálních. Tento zápis se využívá v oblasti digitální fotografie, kdy fotoaparáty s vyšším počtem megapixelů jsou schopny vytvořit fotografie s vyšším rozlišením. Důležité to je proto, že pro kvalitní tisk fotografií je nutná určitá hustota obrazových bodů. Ta je nejčastěji uváděna v počtu obrazových bodů na jeden palec (dpi, dots per inch). Čím vyšší je tato hodnota, tím jemnější bude rastr obrázku a tím obtížnější pro lidské oko rozeznat jednotlivé body. Na druhou stranu tím ovšem roste náročnost na velikost tisknutého obrázku. Pokud bychom chtěli tisknout obrázek v rozlišení 800:600 na papír o velikosti 20 x 15 centimetrů, dosáhli bychom hodnoty kolem 100 dpi. Pro kvalitní tisk, kdy oko nerozezná jednotlivé pixely, bývá doporučováno tisknout kolem 300 dpi.[5] Pro kvalitní tisk na papír výše uvedené velikosti by muselo být rozlišení blízké hodnotám 2400:1800 pixelů.

Literatura

1. BŘEZINA, Jan. Co znamená jednotka DPI a kde se s ní můžeme setkat?. Grafika [online]. 2002, 1, [cit. 2010-06-25]. Dostupné z: http://www.grafika.cz/art/photoshop/DPI_pojmy.html. ISSN 1212-9569.

2. Chris Pirillo [online]. 2007 [cit. 2010-06-25]. Http://chris.pirillo.com/widescreen-vs-standard-monitors/. Dostupné z: http://chris.pirillo.com/widescreen-vs-standard-monitors/.

3. Infocellar : Catacombs of Knowledge [online]. [200?] [cit. 2010-06-25]. The GA's. Dostupné z: http://www.infocellar.com/hardware/ga.htm.

4. Prismo's World of Usability, Mac, Design and Surveys [online]. c2008 [cit. 2010-06-25]. Desktop LCD Display Comparison. Dostupné z: http://www.prismo.ch/comparisons/desktop.php.

5. TŮMA, Tomáš. Živě.cz [online]. 2006 [cit. 2010-06-25]. Megapixely, dpi a velikost fotografie. Dostupné z: http://digiarena.zive.cz/megapixely-dpi-a-velikost-fotografie_4.