Robotický skener

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Durnová

Klíčová slova: skener, digitalizace

Synonyma: robotický řádkový snímač

Související pojmy: digitalizace

Nadřazené:---
Podřazené:---


Základní charakteristika

Skener je elektronické zařízení, které nám umožňuje převádět knihy, noviny, mapy a jiné typy dokumentů a obrazových předloh do digitální podoby [1].

Robotické skenery vývojově navazují na skenery ruční, stolní, nebo bubnové, které však byly limitovány zručností a rychlostí člověka. Naproti tomu robotické skenery vyžadují pouze minimální lidské zásahy.

Ve vývoji digitalizace dokumentů představují nejvyšší stupeň.

Využití

Robotické skenery, na rozdíl od předchozích typů skenerů, nevyžadují manuální zručnost ani lidský dohled. Po nastavení základních parametrů pro skenování dokážou pracovat naprosto samostatně. Velkou výhodou je u nich rychlost, která může dosahovat až výkonu 3000 stran za hodinu, a šetrnost. Díky vakuovému přisávání mohou skenery digitalizovat i velmi staré a křehké dokumenty.

Používají se převážně ke skenování knih. Jejich využití je výhodné zejména při hromadné digitalizaci dokumentů. Takže jejich zakoupení se může vyplatit především pro knihovny (tvorba digitálních knihoven), muzea a archivy, kde je důležité digitalizovat velké objemy dat. Mohou však dobře posloužit i menším subjektům k digitalizaci různých materiálů, návrhů, publikací a dokumentů.

V současnosti se o robotických skenerech mluví nejvíce v souvislosti s projektem Národní digitální knihovna. V rámci tohoto projektu se chystá Národní knihovna České republiky spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně zdigitalizovat a zpřístupnit velkou část svých fondů právě za pomoci robotických skenerů[2].

Firmy, zabývající se výrobou robotických skenerů

18. až 20. Června 2010 se ve Státní bavorské knihovně v Mnichově uskutečnila prezentace čtyř firem[3], zabývající se výrobou robotických skenerů:

Švýcarská firma 4DigitalBooks vyrábí své přístroje již od r. 2002. Jejich přístroje dosahují rychlosti až 3000 stran/hod., dokáží skenovat dokumenty do velikosti A2 a používají vakuové přisávání. Avšak nevýhodou může být to, že knihy skenují ve zcela rozevřené poloze, což může vést ke snazšímu poškození knihy[4].

Skener 4Digital books: http://www.youtube.com/watch?v=dByUFS-YJDo&feature=player_embedded


Společnost Kirtas Technologies vyrábí robotické skenery také již několik let. Jejich skenery skenují knihy ve speciální kolébce, která umožňuje rozevření knihy v úhlu 120°, což snižuje opotřebení knihy během skenování, protože kniha je ušetřena úplného rozevření[5].

Skener Kirtas Technologies: http://www.youtube.com/watch?v=KfEPRU_BPPA&feature=related


Přístroje společností Treventus Mechatronics a Qidenus Technologies jsou nové a podle zákázníků se teprve optimalizují[3].

Princip skenování

Robotické skenery se skládají ze tří základních částí[5]:

  • robotem ovládané zařízení, které otáčí stránky
  • kolébka pro umístění knihy
  • digitální fotoaparát, kterým jsou snímány jednotlivé stránky


Knihu či dokument umístíme ručně do kolébky, otočíme na první stranu, nastavíme parametry skenování a zbytek už obstará skener. Sám si automaticky obrací strany, čímž se zvyšuje efektivnost a rychlost skenování.

Rychlost je vysoká, avšak pokud je nutno často měnit dokumenty v kolébce a přenastavovat parametry, práce se pochopitelně zpomaluje. Proto nelze úplně spoléhat na údaje dodavatele. Ty se vztahují na momentální výkon, do kterého není započítán čas potřebný právě pro nastavení parametrů.

Robotické skenery údajně díky vyspělé technologii se skenovanými dokumenty zachází šetrněji a jemněji než lidská ruka. Nejmodernější přístroje využívají k obracení stránek pouze vakuové přisávání a proud vzduchu[5].


Odkazy

  1. Wikipedia.org [online]. 2011 [cit. 2011-05-26]. Scanner. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Scanner>
  2. HUTAŘ, Jan.Digitalizace v projektu NDK. [online]. 2010 [cit. 2011-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.ndk.cz/digitalizace>
  3. 3,0 3,1 POLIŠENSKÝ, Jiří. Současné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů. In KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI. Brno : [s.n.], 2008. s. 59. Dostupné z WWW: <http://www.svkos.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2008/clanek/konference-knihovny-soucasnosti-2008-sbornik/>
  4. ŽABIČKA, Petr. Robotické knižní skenery - Číslo 5 už (skoro) žije?. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5 [cit. 2011-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1628>
  5. 5,0 5,1 5,2 Robotické skenery. [online]. 2010 [cit. 2011-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.digis.cz/aktuality/roboticke-skenery/>


Použité zdroje

  • ŽABIČKA, Petr. Robotické knižní skenery - Číslo 5 už (skoro) žije?. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5 [cit. 2011-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1628>.