Road Show

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tomáš Ocásek

Klíčová slova: roadshow, road show, reklamní kampan

Související pojmy: marketing, reklamní kampaň, strategie, marketingový nástroj


Základní charakteristika

Road show (nebo také roadshow) je marketingový program (kampaň), využívaný společnostmi k různým cílům.

V podstatě jde o propagační akci (propagace patří mezi 4 P marketingu; základním cílem propagace je buď informovat, přesvědčit nebo připomenout spotřebitelům vlastnosti a dostupnost produktu[2]), která není omezená jen na jedno místo/je v pohybu.

Road show (ve smyslu konečné prezentace) znamená rychle a snadno použitelné zázemí, možnost okamžitých prodejů/ovlivňujících účinků a pozitivní zážitky s danou společností. [5]

Cíly road show

Dle úmyslu mohou být různé, hlavním je však tento – „Proč čekat na zákazníka/klienta, než přijde k nám? Udělejme první krok!“[1].

Road show sice existuje i v nekomerční sféře (často spojené se školstvím, dobročinným děním, nebo třeba i autorské čtení na více naplánovaných místech může být road show), nicméně nesrovnatelně více se tento nástroj využívá v komerční sféře. A to jako nástroj pro reklamu, přímý prodej, podporu prodeje u partnerů společnosti atd., ať už jde o (nový) produkt/službu firmy, nebo potřebu dostat se zákazníkům do podvědomí (reklamní kampaň v pohybu – zaměřená na zákazníka, promotion akce na více místech za sebou; zaměřeno často na demonstraci produktu/služeb přímo na místě – velký význam má samozřejmě dojem na zákazníka, takže snaha o co nejpozitivnější náladu, hra na emoce atd.), dále může sloužit jako nástroj pro nalákání investorů či naopak hledání možných investic.


Hlavním nebo vedlejším cílem akce také může být potřeba rychlé zpětné vazby, možnost výzkumu (hodně možností, např. pro lepší plánování na další období, spotřebitelské statistiky ohledně jejich potřeb, dojmů z prezentovaných produktů/služeb, postojů ke společnosti atd.)[2], zlepšení image společnosti, snaha o zvýšení povědomí o nově založené společnosti nebo o produktu pronikajícím na trh (přímý prodej, podpora impulzivního nákupu, podpora vlastního loga, ovlivňování preferencí klienta, vzbuzení zájmu, podpora získávání zákazníků – ať už od konkurence nebo nové, atd.), podpora PR (public relations - vztah s veřejností).

Než přijde road show

Společnosti si mohou road show organizovat samy, ovšem většinou se najímají specializované agentury, které mohou propůjčit zázemí (doprava, stánky, pracovníci, administrace a organizace) a nápady s vlastními zkušenostmi.

Firma/spol. si nejdříve zjistí, jakou road show potřebuje – chceme velkou akci na pár místech (tribunu a velké místo nebo akci na velkých/známých místech?), nebo naopak mnoho menších akcí anebo něco mezi tím? Kde chcceme být viděni? Budeme jezdit po vesnicích, náměstích, obchodech nebo po našich dodavatelích? Jaké prostředky můžeme vynaložit? Kdy je vhodná sezóna pro náš produkt? Co od akce čekáme? To znamená udělat průzkumy a vypracovat analýzy trhu, prostředí, konkurence aj.(obojí už může zpracovat najatá agentura).

Existuje i road show online s podobnými principy (např.: jako známý literát mohu „putovat“ po různých serverech a poskytovat například online živé chatování).

Jak road show vypadá

Je důležité vědět, že road show se velice liší, pokud jde například o komerční a nekomerční účel/úmysl. Klasickým a pravděpodobně nejznámějším příkladem komerční roadshow je asi nákladní vůz, kterému byla předem vytyčena místa, kde má zastavit, otevřít návěs, postavit stánek a vystavit třeba nové motocykly nebo sekačky na trávu nebo rozdávat pití zdarma. Forem je ovšem hodně, ale v naprosté většině mají společné věci, jako jsou poutače, letáky, dárkové předměty, zábavné prvky, slogany, ukázky zboží/služeb/aktivit/kvalit, co nejlepší interpretace sebe a svých služeb, potažmo možností s nimi spojeními. Road show samozřejmě musí odpovídat požadavkům tzv. pravdivé reklamy (truth-in-advertising), tudíž informace reklamního charakteru, podávané na akcích nesmí být klamného charakteru.[2]


Zdroje

1. EventRent B.V. [online]. 2011 [cit. 2011-04-23]. EventRent Roadshows. Dostupné z WWW: <http://www.eventrent.nl/tour_concepting>.

2. CLEMENTE, Mark N. Slovník marketingu Vyd. 1. V Brně: Computer Press, 2004. 378 s. ISBN 80-251-0228-9

3. What is road show marketing [online]. Dostupné z WWW: <http://roadshowmktg.com/2010/12/21/what-is-road-show-marketing/>.

4. 4db Realisation B.V. [online]. Dostupné z WWW: <http://en.4db.nl/#/applications/promotion_and_presentation>.