RepRap

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kristina Luskačová

Klíčová slova: Free and open-source software, GNU - GPL, 3D tiskárna, 3D tisk

Synonyma: 3D tiskárna, 3D tisk

Související pojmy: Software, Hardware, Firmware

  • nadřazené: 3D tisk, Free and open-source software, GNU - GPL
  • podřazené: Arduino, CAD, CAM

Charakteristika

RepRap je komunitní projekt založený na základě principů Free and open-source software (FOSS) a spadá pod GNU GPL (General Public License). Tímto poskytuje přístup k technologii domácích 3D tiskáren a umožňuje uživatelům nízkonákladovou produkci 3D výrobků. RepRap (Replicating Rapid-prototyper) je tedy stolní 3D tiskárnou produkující plastické trojdimenzové objekty.

RepRap je schopná tisknout součástky pro výrobu dalších 3D tiskáren, tím pádem je toto zařízení sebereprodukující.

Projekt vznikl pod vedením Angličana Adriana Bowyera v roce 2006, britského akademika na Univerzitě v Bath. Dále byl pak rozvíjen jako komunitní projekt. Webové stránky Reprap.org[1], poskytující souborné informace o domácích RepRap 3D tiskárnách, fungují na bázi wiki a jsou tedy z velké části volně editovatelné.

Základní modely 3D RepRap tiskáren

V současné době lze najít návody k sestavení 4 modelů RepRap 3D tiskáren (Darwin, Original Mendel, Huxley, Průša Mendel), avšak jen 3 (Huxleya Original a Průša Mendel) z nich jsou aktivně vyvíjené komunitou. Průša Mendel je v současné době nejjednodušší a nejvíce se vyvíjejíci RepRap strojem, jehož vývoj koordinuje Čech Josef Průša, jehož jméno se zároveň stalo označením tohoto nejjednoduššího typu RepRap 3D tiskárny.

Základní přehled o funkcích, stavbě či dostupnosti jednotlivých modelů lze kompletně najít na hlavní straně Reprap.org[2].

RepRap 3D tisk

Software

Software pro návrh 3D výrobků lze použít volně dostupný i placený. Z neplacených programů lze uvést hojně využívané CAD nástroje (Computer Aided Design), jako např. OpenSCAD, FreeCAD či Heekscad. Aplikace pro tvorbu speciálních efektů se nazývají 3D Polygon mesh a jako příklad lze uvést ku příkladu Blender, Google Sketchup nebo Art of Illusion.

CAM nástroje (Computer Aided Manufacturing) zajišťují transfer CAD souborů do strojem čitelného formátu pro RepRap elektroniku. Pro tento převod jsou využívány následující programy: Skeinforge, RepSnapper nebo RepRap Host Software. Tento formát musí být ještě interpretován přes přechodovou platformu, která může být v podobě počítačového programu EMC (Enhanced Machine Control) nebo firmware při RepRap elektronice.

Firmware

Návrhy výrobků poté putují z vlastního počítače do ovládací elektroniky, která řídí pohyb samotné tiskárny a 3D tisk, resp. její tisknoucí hlavice. Tento přenos je zajištěn pomocí velmi specifického softwaru který je spjatý s danou elektronikou. Tyto softwary, které přenos zajišťují/umožňují, se nazývají firmware. Z hojně využívaných firmware[3] lze uvést např. FiveD, Teacup, Sprinter aj.

Ovládací elektronika

Elektronika pro RepRap 3D tiskárny je kontrolována procesorem CPU (Central processing unit) v kombinaci s volně dostupným vývojovým kitem Arduino. Tisknoucí hlavice 3D tiskárny je řízena touto elektronikou, kde příslušný program propočítává trasu hlavice, spotřebu materiálu aj.

Mechanická tělo tiskárny

Samotná 3D tiskárna se skládá asi ze 40 součástí. Součástky k sestavení a zprovoznění 3D tiskárny lze sehnat jak samostatně jednu po druhé, tak i jako stavebnici od výrobce, či dokonce jako kompletní stroj.

Některé části jako např. nosné tyče lze zakoupit v klasickém železářství, ale jsou zde i části, které je nutno vytisknout jinou 3D tiskárnou nebo vyrobit ze dřeva či oceli.

Domácí RepRap tiskárnu lze zakoupit jako open-source stavebnici u zahraničních firem jako např. MakerBot Industries[4] nebo Reprap-Source[5].

Firma Bits from Bytes[6] prodává 3D stolní tiskárny jako hotový výrobek nebo také jako stavebnici, ovšem ani jeden z produktů není open-source. Cena těchto hotových nebo částečně hotových domácích 3D tiskáren se pohybuje v rozmezí 25 000 – 30 000 Kč, včetně poštovného.

Poznámky

  1. Reprap.org [online]. [cit. 2011-12-27]. Dostupný z WWW:<http://www.reprap.org>.
  2. Reprap.org [online]. [cit. 2011-12-27]. Dostupný z WWW:<http://www.reprap.org>.
  3. List of Firmware - RepRapWiki [online]. [cit.2011-12-29]. Dostupný z WWW:<http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware>.
  4. Makerbot [online]. c2009-2011. [cit. 2011-12-28]. Dostupný z WWW:<http://www.makerbot.com/>.
  5. Reprap-Source: open source technologies [online]. [cit. 2011-12-27]. Dostupný z WWW:<http://reprapsource.com/>.
  6. Bits from Bytes [online]. c2008-2011. [cit. 2011-12-29]. Dostupný z WWW: <http://www.bitsfrombytes.com/>.

Použitá literatura