RSS kanál

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Damborská


Klíčová slova: RSS, RSS kanál, RSS soubor, RSS 2.0

Nadřazené pojmy: XML

Související pojmy: RSS čtečka


Představení

RSS je zkratka pro Really Simple Syndication (a někdy se vykládá také jako Rich Site Summary). Jedná se o formát pro publikování obsahu na webu a patří do rodiny jazyka XML (eXtensible Markup Language). Ve formátu RSS je vytvářen soubor, který obsahuje určité informace strukturované do tagů, a říká se mu RSS kanál.[3] Někdy nese také označení RSS zdroj, RSS soubor a v angličtine také RSS feed nebo RSS document.

RSS využívají např. zpravodajské servery nebo blogy, které chtějí upozornit uživatele na nové informace zveřejněné na svých stránkách. Uživatelé tak nemusí neustále navštěvovat jejich stránky, zda tam není nějaký nový příspěvek, ale dostanou tuto informaci pomocí RSS automaticky - např. jsou upozorněni prostřednictvím svého webového prohlížeče.


RSS funguje tak, že se na webové stránky umístí RSS kanál, který obsahuje výtah informací z nových příspěvků - zejména název, jméno autora, datum publikování, webovou adresu a popis obsahu příspěvku. RSS kanál je pak pravidelně aktualizován o nové informace, přidané na tento web.

Pokud chce třeba zpravodajský server tuto službu poskytovat, musí tedy umístit na svůj web RSS kanál, a aby mohli uživatelé dostávat dané informace, potřebují si stáhnout zase tzv. RSS čtečku. To je software, který automaticky a pravidelně stahuje nové informace z RSS kanálu na určité místo. RSS čtečky jsou již součástí některých webových prohlížečů nebo se dají používat i samostatně.[2]


RSS jako takové má více verzí. Původní RSS 0.90 pochází od společnosti Netscape. Později vznikly verze RSS 0.91 a RSS 2.0, které se používají v dnešní době. Verze 0.91 je jednodušší a její kanál obsahuje pouze základní informace (název příspěvku, URL a krátký popis obsahu). RSS 2.0 je vyšší verze, doplněná o více informací – hlavně o jméno autora příspěvku a také o datum publikování.[2] RSS 2.0 bylo specifikováno v roce 2002 a jeho tvůrcem je Dave Winer. [1]


Struktura RSS 2.0 kanálu

RSS kanál je tvořen povinnými a nepovinnými elementy, které popisují informační zdroj. Dále obsahuje i elementy popisující jednotlivé části (příspěvky) informačního zdroje.


Povinné elementy:

<title> - název kanálu zdroje

<link> - URL

<description> - stručný výtah z obsahu


Nepovinné elementy:

<language> - jazyk obsahu

<copyright> - autorská práva vztahující se k obsahu

<managingEditor> - email na osobu zodpovědnou za obsah

<webMaster> - email na osobu zodpovědnou za web, kde je příspěvek publikován

<pubDate> - datum publikování příspěvku

<lastBuildDate> - poslední změny

<category> - kategorie, do které patří příspěvek (např. noviny)

<generator> - informace o programu, který vytvořil RSS kanál

<docs> - informace o formátu, v kterém RSS soubor vznikl

<cloud> - technické informace potřebné pro přenos kanálu

<ttl> - frekvence, jak často má být kanál aktualizován

<image> - formát obrázku, který může být v kanálu obsažen

<textInput> - další text, který může být součástí kanálu

<skipHours> a <skipDays> - určuje hodiny a dny, v kterých nemusí být kanál prohledáván


RSS kanál obsahuje také elementy <item>, které se dotýkají částí informačního zdroje (např. jednotlivé publikované příspěvky). Tyto elementy obsahují dále sub-elementy, které popisují název části, odkaz na ni, popis, autora, kategorii, datum publikování, zdroj nebo globální jedinečný identifikátor (guid).[3]


Ukázka RSS 2.0 kanálu

<?xml version="1.0"?> 

<rss version="2.0"> 

  <channel> 

    <title>Zelená moucha</title> 

    <link>http://www.exmaple.com/moucha/</link> 

    <description>Ze života Zelené mouchy.</description> 

    <language>cs</language> 

    <pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate> 

    <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate> 

    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

    <generator>MujSystem 1.0</generator> 

    <managingEditor>editor@example.com</managingEditor> 

    <webMaster>webmaster@example.com</webMaster> 

    <item> 

      <title>Druhý den</title> 

      <link>http://example.com/moucha/druhy-den.htm</link> 

      <description>Druhý den života Zelené mouchy.</description> 

      <pubDate>Tue, 03 Jun 2003 09:39:21 GMT</pubDate> 

      <guid>http://www.example.com/moucha/archiv.htm#item3</guid> 

    </item> 

    <item> 

      <description>A večer šla Zelená moucha spát.</description>  

      <pubDate>Fri, 30 May 2003 11:06:42 GMT</pubDate> 

      <guid>http://www.example.com/moucha/archiv.htm#item2</guid> 

    </item> 

    <item> 

      <title>První den</title> 

      <link>http://example.com/moucha/prvni-den.htm</link> 

      <description>Zelená moucha je tady. Snad se bude líbit.</description> 

      <pubDate>Fri, 30 May 2003 9:16:28 GMT</pubDate> 

      <guid>http://www.example.com/moucha/archiv.htm#item1</guid> 

    </item> 

  </channel> 

</rss> [1]V dnešní době je RSS hojně využíváno a je také součástí Library 2.0 a OPACu 2.0 v knihovnách. Ty pomocí RSS kanálů posílají uživatelům informace např. o novinkách ve fondu knihovny. OPAC 2.0 s touto službou vyvíjí i česká firma Lanius.[4]Použitá literatura

1.BUREŠ, J. RSS 2.0 [online]. 16. 09. 2004 [cit. 2010-05-14]. Dostupné z: <http://interval.cz/clanky/rss-20/>.

2.KRČMÁŘ, P. Vše podstatné o RSS [online]. 14. 9. 2006 [cit. 2010-05-13]. Dostupné z: <http://www.root.cz/clanky/vse-podstatne-o-rss/>.

3.RSS 2.0 at Harvard Law : Internet technology hosted by Berkman Center [online]. Last update: 4/29/07 [cit. 2010-05-13]. Dostupné z: <http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html>.

4.ŠILHA, J. Nový WWW katalog – OPAC 2.0 [online]. [Cit. 2010-05-14]. Dostupné z: <http://www.lanius.cz/clavius/opac20.htm>.