RIA

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Pokorná

Klíčová slova: Rich Internet Applications (RIA), Internet, Aplikace, Webové aplikace, Desktopové aplikace

Synonyma: Webové aplikace

Související pojmy:

nadřazené - Internet, Aplikace, Desktopové aplikace
podřazené - HTML, HTTP, AJAX, Flash, Real-time streamování, ActionScript, Javascript, PHP, XML, Ruby on Rail, Framework, Back-end technologie

Základní charakteristika

Je známo několik definic, které charakterizují Rich Internet Applications. Nejlépe tento pojem vystihuje definice: „RIA (Rich Internet Application) jsou webové aplikace, které se snaží překlenout rozdíly mezi klasickou webovou aplikací a desktopovou aplikací. RIA aplikace se snaží v rámci webového prohlížeče napodobovat desktopové aplikace svým vzhledem i chováním a poskytnout vyšší uživatelský komfort.“ [4]

Motivace

Je důležité si uvědomit, z jakých důvodů se začínají Rich Internet Applications prosazovat, abychom úplně pochopili jejich význam: „Současné možnosti internetových či, chcete-li, webových aplikací jsou z hlediska uživatelského komfortu a funkcí limitovány omezeným rozsahem běžně rozšířených technologií internetu. Je tedy nutno hledat nové cesty, jak tato omezení odstranit, přičemž RIA nám poskytují nový prostor pro vývoj potřebných řešení.“ [3] Aplikace, napsané jako RIA, jsou tak rychlejší a lépe se dokáží přizpůsobit uživateli a jeho potřebám. Pokud se zaměříme na konkrétní limitace: „Velkým omezením je statický, nestavový protokol HTTP.“ [1] Odstraněním tohoto hlavního problému se tak otevírají další cesty ve vývoji: „Dnes mohou programátoři vložit téměř jakoukoliv potřebnou funkcionalitu do grafického rozhraní založeného na webových technologiích, a zajistit tak, že vypadá a chová se jako tradiční software. Díky moderním nástrojům v podobě RIA dokáží vývojáři tvořit komplexní aplikace s využitím široké palety médií, jako např. různé fonty, bitmapové a vektorové grafické soubory, animace, on-line konference, audio a video. [1] Toto vše velmi rozvíjí funkce stránek, které již neslouží jen ke čtení a prohlížení obsahu, ale stávají velice vyspělými a stále jsou zároveň poskytovány pomocí internetu.


Nástroje pro vytváření RIA

Existuje velké množství nástrojů a technologií pomocí kterých lze Rich Internet Applications vytvářet. V seznamu (převzat z [1]) níže jsou vybrány ty nejpoužívanější a nejznámější.

 • AJAX
  • Zkratka AJAX znamená Asynchronous JavaScript and XML. AJAX je mezi nástroji pro RIA mírně odlišný: „AJAX není sám o sobě implementací technologie či softwarovým produktem, ale jedná se o obecný koncept nebo lépe návrhový vzor pro RIA. [3] Dnes ale samozřejmě existují i obecné implementace, které využívají AJAX konceptu.
 • Adobe Flash
  • Technologie Flash od společnosti Adobe je druhou nejpoužívanější technologii mezi nástroji pro RIA. Flash je zajimavý tím, že spolupracuje s různými dalšími technologiemi: „Může být integrovaný do back-end technologií, které využívají ostatní jazyky a frameworky, jakými jsou PHP, ASP nebo Ruby on Rail. Disponuje obrovskou a silnou knihovnou tříd pro vývoj jednak online aplikací, ale i aplikací ryze desktopových.[2]
 • Microsoft Silverlight
 • JavaFX
 • Curl
 • Google Gears
 • OpenLaszlo and Webtop
 • Oracle WebCenter

Použitá literatura

 1. MORAVEC, Zdeněk. Programujte.com [online]. 14.04.2009 [cit. 2010-05-27]. RIA - Rich Internet Applications. Dostupné z WWW: <http://programujte.com/?akce=clanek&cl=2009041200-ria-rich-internet-pplications>.
 2. NOVÁK, Milan. Voxcafe [online]. c2010 [cit. 2010-05-27]. Technologie RIA - Flash, Silverlight. Dostupné z WWW: <http://www.voxcafe.cz/clanky/vyvoj-aplikaci/technologie-ria-flash-silverlight.html>. ISSN 1802-2804.
 3. PICHLÍK, Roman. Interval.cz [online]. 14.06.2005 [cit. 2010-05-27]. Rich Internet Application. Dostupné z WWW: <http://interval.cz/clanky/rich-internet-application/>.
 4. Symbio : Internetová agentura [online]. c1999-2010 [cit. 2010-05-27]. Rich Internet Application. Dostupné z WWW: <http://www.symbio.cz/slovnik/rich-internet-application.html>.