RGB / CMYK / Pantone

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Sylvie Dyčková

Klíčová slova: barevné modely, počítačová grafika, tisknutí barev

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené - barva, světlo, rastrová grafika
podřazené - aditivní míchání barev, subtraktivní míchání barev

RGB

RGB je barevný prostor složený ze tří barevných kanálů Red (červená), Green (zelená) a Blue (modrá). Je to jedna ze dvou metod pro reprodukci barev. Barva vzniká vyzařováním jednotlivých složek a jejich mícháním. Funguje na základě aditivního míchání barev, která barvy sčítá. Když se smíchají všechny tři barvy - Červená + modrá + zelená – vznikne bílá. Kombinací dvou základních barev vzniká barva sekundární.[1]

 • modrá + červená = Purpurová (Magenta)
 • červená + zelená = Žlutá (Yellow)
 • zelená + modrá = Azurová (Cyan)

Tyto výsledné sekundární barvy jsou základními barvy v druhém systému reprodukce: CMY (Cyan Magenta Yellow).[2]

Princip fungování:

Barevný model RGB se používá především u barev, které jsou vytvářeny zdroji světla. Tím mohou být zejména obrazovky, kde je každý bod obrazu (pixel) složen z trojice světelných zdrojů - červený, zelený a modrý zdroj. Podle intenzity rozsvícení každého zdroje vznikne různobarevný vjem. Pokud se rozsvítí všechny zdroje barev plnou intenzitou vznikne barva bílá. Barvu černou pak tvoří barva obrazovky, pokud žádný bod nesvítí vůbec.[3]

RGB používá pro zobrazení barev televize, scanner, monitor, digitální fotoaparát a jevištní osvětlovací technika. Aplikace, které přijímají specifikaci barvy, očekávají, že tato specifikace bude mít podobu čísla představujícího hodnotu barvy RGB. [4]V digitálním rastrovém zobrazení každá hodnota barvy RGB určuje intenzitu červené, zelené a modré složky, které společně způsobí zobrazení určité barvy. Jednotlivé barevné kanály mohou nabývat hodnot 0 – 255. Celkový počet kombinací těchto tří barev je 16 777 216 (=2563). 0 je nejtmavší - daná barva se nepodílí na složení 255 je nejsvětlejší - barva se uplatňuje nejsilněji Někdy je využívána šestnáctková soustava pro možnost zapsání všech hodnot ve dvou cifrách od 00 do #FF (=255).[5]


CMYK

Barevný prostor CMYK (Cyan – Azurová, Magenta – Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - Černá) používají všechny tiskové stroje (tiskárny, plottery atd.). Používá se při ní subtraktivní metoda míchání barev, kde se na rozdíl od aditivního míchání barvy odečítají. Dopadající paprsky světla určitých vlnových délek papír absorbuje a naopak jiné odráží. Předpokládá se bílý papír, takže odráží všechny barvy na něj dopadající. Tiskový stroj se potom snaží na papír nanášet inkousty, které jeho schopnost odrážet veškeré světlo snižují.[6] V praxi se nejčastěji používají 4 barvy inkoustů a sice CMYK. Teoreticky by měla při použití všech barev CMY (cyan, magenta, yellow) vzniknout černá barva. Inkoust černé barvy se ale přidává, aby se zjednodušila práce tiskárně, ušetřily se barevné inkousty a ve výsledku také zlepšily tmavé odstíny. Černý inkoust je rovněž praktický pro černobílý tisk běžných dokumentů (noviny, knihy...)[7] Každá z barev disponuje rozsahem odstínů od 0 do 100. Výsledný odstín vznikne soutiskem částečných pokrytí těchto barev. V praxi je možné pracovat s maximálním soutiskem cca 240 (součet pokrytí jednotlivých barev). Bílá barva se netiskne, protože je to barva podkladu. Bílé barvy dosáhneme tak, že tiskneme na bílý podklad a soutisk všech barev na daném místě bude 0.[8]

 • purpurová + žlutá = červená (Red)
 • žlutá + azurová = zelená (Green)
 • azurová + purpurová = modrá (Blue)
 • azurová + purpurová + žlutá = černá (Black)

Data v RGB modelu musí tiskový stroj nejdříve převést do modelu CMYK, jinak není schopen práce. [9]


Pantone

Pantone jsou tzv. přímé barvy, které je možno použít v tiskové technologii ofsetového tisku. Přímé barvy jsou definovány ve vzornících barev, čímž je dosaženo přesné identifikace konkrétní barvy. Vzorník Pantone byl zaveden v roce 1963 a je celosvětově uznávaným barevným standardem a také je nejvíce rozšířen. V praxi se v tiskárnách nejčastěji s přímými barvami setkáváme hlavně v těch případech, kdy nelze vytisknout barvu složením čtyř základních barev C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow) a K (blacK). [10]Přidáním Pantone barev lze dosáhnout speciálních efektů (např. metalické barvy, zlaté, stříbrné, reflexní,…). Pantone barvy jsou vynikající pro definování přesných barev v rámci corporate identity.[11]

Převod barvy mezi vzorníky lze provést vizuálním porovnáním vzorníků nebo odměřením barvy ze vzorníku a hledání podobných hodnot ve vzorníku porovnávaném. Případně jsou webové stránky, kde existují převody mezi vzorníky.[12]


Poznámky

 1. RGB - systém barev. Barvy [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://barvy.xf.cz/teorie/rgb
 2. RGB - systém barev. Barvy [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://barvy.xf.cz/teorie/rgb
 3. OPLATEK, Oldřich. Barvy, barevný kruh RGB a RYB. [online]. 1. ledna 2011 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://oplateko.blog.cz/1101/barvy-barevny-kruh-rgb-a-ryb
 4. Funkce RGB. MICROSOFT CORPORATION. [online]. 2011 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/access-help/funkce-rgb-HA001228899.aspx
 5. RGB kódování barev. Wikiskripta.eu. 29. 11. 2011. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/RGB_k%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD_barev
 6. PIHAN, Roman. Reprezentace barev v PC, CMYK a tisk. Digimanie [online]. 27.9.2006[cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.digimanie.cz/art_doc 393137BB22E42FD8C12571F500417694.html>
 7. PIHAN, Roman. Reprezentace barev v PC, CMYK a tisk. Digimanie [online]. 27.9.2006[cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.digimanie.cz/art_doc 393137BB22E42FD8C12571F500417694.html>
 8. Cmyk. BESTOF.CZ. Bestof.cz: Grafické studio [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://grafickestudio.bestof.cz/slovnik-pojmu--graficke-studio/cmyk>
 9. PIHAN, Roman. Reprezentace barev v PC, CMYK a tisk. Digimanie [online]. 27.9.2006[cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.digimanie.cz/art_doc 393137BB22E42FD8C12571F500417694.html>
 10. GRAFIE CZ, S. R. O. a QUENTIN SPOL. S R.O. Přímé barvy PANTONE. 2008 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://www.quentin.cz/produkty/pantone/index.html>.
 11. Pantone. BESTOF.CZ. Bestof.cz: Grafické studio [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://grafickestudio.bestof.cz/slovnik-pojmu--graficke-studio/pantone>
 12. GRAFIE CZ, S. R. O. a QUENTIN SPOL. S R.O. Přímé barvy PANTONE. 2008 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://www.quentin.cz/produkty/pantone/index.html>.


Použité zdroje