RFID

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

RTENOTITLE


Záverečná práce Iva Zadražilová

RFID

Charakteristika RFID

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification - Identifikace založená na rádiové frekvenci. RFID je bezdotyková automatická identifikace sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. Mezi základní RFID komponenty pro ukládání a přenos informací patří radio-frekvenční čip, hardware pro přenos informací z čipu a software pro ovládání hardwaru a dekódování informací získaných z čipu. Čtecí zařízení může mít fixní podobu v podobě např. RFID brány nebo mobilní ve formě datového terminálu/snímače. Velikou výhodou je fakt, že radiofrekvenční čipy jsou přepisovatelné. To znamená, že veškerá data na nich uložená se mohou kdykoliv měnit, doplňovat a aktualizovat. Jako doplněk celého systému je tzv. digitální knihovní asistent, což je lehká ruční čtečka radiofrekvenčních čipů, která dokáže čip přečíst bez ohledu na orientaci dokumentů a místo, na kterém je čip nalepen. Umožňuje řadu úkonů jako např. třídění odložených a vrácených knih, vyhledávání špatně zařazených dokumentů a v neposlední řadě i snadnou a rychlou revizi fondu nebo kontrolu jednotlivých regálů - knihovník jen obchází regály a pomocí čtečky snímá čipy jednotlivých dokumentů.


Použití technologie RFID

Technologie RFID je nasazována v různých odvětvích průmyslu pro bezkontaktní identifikaci, lokalizaci a sledování zboží, majetku i osob v reálném čase. Nasazení technologie RFID již zdaleka není jen záležitostí maloobchodních firem. Mezi organizace, které plánují zavádět technologie RFID, patří rovněž společnosti z oblasti výroby, logistiky, dopravy, obrany i zdravotnictví – a v neposlední řadě sem můžeme zařadit i knihovny. Cílem zavedení technolgie RFID je dosáhnout vysoké úrovně automatizace logistických procesů a vysoké míry přesnosti operací a tím zvýšit efektivitu, snížit provozní náklady a minimalizovat množství chyb způsobených lidským faktorem.


Druhy RFID

Pasivní RFID

 • Bez vnitřního napájení
 • Přijímá energii z vnějšího zdroje
 • Odpovídá zprávou v rozsahu několika KB
 • Malá čtecí vzdálenost (několik cm nebo m)
 • Levné
 • Na jedno použití

Aktivní RFID

 • Vnitřní napájení
 • Čip vysílá sám o sobě, anténa pouze naslouchá
 • Více možností
 • Vzdálené čtecí zařízení
 • Drahé
 • Znovupoužitelné

Komponenty RFID

Komponenty RFID:

 • výpůjční pult
 • ochranná brána
 • přenosná stanice pro označení fondu
 • samoobslužné stanoviště pro zapůjčení fondu
 • samoobslužné stanoviště pro vracení fondu
 • ruční zařízení pro revize


RFID a použití v knihovnách

Možnosti využití technologii RFID v knihovnách

 • automatizovat nebo částečně automatizovat rutinní procesy ve knihovně
 • uvolnit pracovníky knihovny pro kvalifikovanější práci
 • návštěvníkům knihovny nabídnout rychlejší služby
 • návštěvníkům knihovny nabídnout atraktivnější služby
 • umožnit sběr informací o využití absenčního i presenčního fondu
 • a následně umožnit analýzy vhodnosti využití finančních prostředků


a také:

  • Podpora práce knihovníka při vyřizování zápůjčky
  • Samoobslužné vyřízení zápůjčky
  • Samoobslužné vracení zápůjček
  • Identifikační karty návštěvníků
  • Získání informací o využití presenčního fondu knihovny
  • Ochrana fondu
  • Revize

Výhody RFID oproti čárovým kódům

 • lepší identifikace konkrétního dokumentu
 • lepší uživatelské rozhraní
 • větší datová kapacita
 • možnost nekonečného přepisování
 • načtení konkrétního dokumentu bez přímé viditelnosti
 • lepší odolnost proti mechanickému poškození

Pro čárové kódy hovoří ovšem jejich nezávislost na nosiči a hlavně nižší cena.


Popis systému RFID

Knihovní systém RFID je schopen vést záznamy o čtenáři nebo životním cyklu knihy a tak umožnit knihovníkům lepší kontrolu inventáře a zvýšit bezpečnostní ochranu své knihovny v souladu s představami knihovníků. Nejdříve čtenář vchází do knihovny přes kontrolní bezpečností bránu. Za normálních okolností čtenář postoupí přímo k policím s knihami nebo k informačnímu pultu. K dispozici je také veřejně přístupný počítač s přímým připojením (OPAC - online public access computer) nebo automat pro vrácení knih. Po výběru knihy z police čtenář přistoupí k samoobslužné jednotce, která je vybavena čtecím zařízením RFID umístěným na panelu v přední části. Při pohybu čtenářského průkazu (karty) nad panelem zařízení určí čtenáře a otevře jeho knihovní účet. Při následném položení knih na čtecí panel se přečtou data a čip knihy se přeprogramováním přepne do jiného stavu, tj. do stavu vypůjčení. Při tomto postupu se nespustí alarm při přenosu knih přes bezpečností kontrolní bránu u východu z knihovny. Čísla knih se uloží na knihovní účet čtenáře a vytiskne se potvrzenka. Na této potvrzence je také vyznačen datum vrácení, údaje o opožděném vrácení a některé další údaje (např. rezervované výpůjčky čtenáře, atd.). Čtenáři, kteří nechtějí použít samoobslužnou jednotku, mohou jít pultu tak, jak jsou zvyklí z dřívějška.


Proč zavádět RFID do knihoven

Technologie RFID se může jevit jako jedno z nejlepších řešení pro zkvalitnění práce a služeb knihoven. Její zavedení se odráží na zvýšení spokojenosti čtenářů, kteří nemusí čekat ve frontách u pultů. Současně usnadní práci knihovníkům, kteří mají více času na komunikaci se čtenářem a nemusí se již natolik věnovat rutinním úkonům spojeným se zařazováním fondu a jeho následnou kontrolou. Většina běžných knihovních aktivit /půjčování a vracení knih, rezervace apod./ je díky technologii RFID částečně nebo zcela automatizována. Systémy RFID tyto aktivity úplně nenahrazují, ale jednoznačně redukují počet položek, které musí projít rukama knihovníků. Systém RFID se také ukazuje jako velmi dobré řešení proti špatně zařazeným nebo ztraceným dokumentům. Revize fondu, které knihovníci běžně dělají ručně, nyní zaberou jen zlomek času a fyzické námahy.

Jedna z knihoven, která již technologii RFID zavedla, uvádí, že: „Změna, kterou přinesla možnost samoobslužných výpůjček, nám přinesla mnoho příležitostí nabídnout čtenářům smysluplné a kvalitní služby. Mezi ně patří vítání pravidelných čtenářů hned u dveří a další služby, které dělají z naší knihovny pohostinné, přátelské a zajímavé místo.

Existují ale i argumenty, které jsou proti zavádění těchto technologií do knihoven. Nejsilnějším argumentem zatím je a asi ještě chvíli bude cenová náročnost přechodu na systém RFID. Mnoho knihovníků se také obává možnosti jisté manipulace či zneužití osobních a soukromých údajů svých čtenářů. V neposlední řadě se také mohou vyskytnout obavy spojené se zaváděním něčeho nového a změny dosavadních zaběhnutých pravidel knihovny.


Použitá literatura

http://www.lse.cz/pdf/RFID101.pdf

http://www.barco.cz/?id=produkty&sel=15

http://www.ikaros.cz/node/2102

http://www.cosmotron.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cipov%C3%A1_totalita


Anotovaná webografie

Zahraniční zdroje


Server HowStuffWorks.com vysvětluje principy a základní využití RFID čipů.

http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/high-tech-gadgets/rfid.htm


RFID.org

http://www.aimglobal.org/technologies/rfid/what_is_rfid.asp

Stránky Asociace pro automatickou identifikaci a mobilitu (Association for Automatic Identification and Mobility), které podrobně popisují technologii RFID.


The RFID knowledgebase

http://www.idtechex.com/knowledgebase/en/nologon.asp

Placená databáze projektů využívajících RFID technologie zpracovávaná společností IdTechEX. Obsahuje informace (case studies, prezentace, ..) o více než 4000 projektů.


RFID News

http://www.rfidnews.org/

Web, který přináší aktuální informace týkající se RFID. Nabízí videa, podcasty a samozřejmě články o rozmanitém využívání RFID čipů od od čipování knih v knihovnách po domácí zvířata.


RFID weblog

http://www.rfid-weblog.com/

Blog, který sleduje novinky v oblasti RFID technologií. Přináší informace o různých možnostech využití RFID čipů a nebojí se nastínit jakým směrem se může ubírat vývoj RFID.


RFID Journal

http://www.rfidjournal.com/

Časopis, který se věnuje RFID. Sleduje dění v oblasti, informuje o aktuálních konferencích, nabízí možnost o problémech diskutovat a mnoho dalšího.


RFID Gazette

http://www.rfidgazette.org/libraries/

Už neaktivní blog zaměřený na využití RFID v knihovnách. Publikované články jsou však stále dostupné a mnohdy i užitečné.


Management of RFID in Libraries

http://www.kcoyle.net/jal-31-5.html

Článek Karen Coyle o možnostech využití RFID v knihovnách. Zamýšlí se nad využitelností a opodstatněním RFID, zmiňuje i problémy, které tato technologie může přinést.


A Guide to RFID in Libraries

http://www.bic.org.uk/files/pdfs/090109%20library%20guide%20final%20rev.pdf

Článek, jehož autory jsou Simon Edwards a Mick Fortune, také řeší možnosti RFID v knihovnách. Popisuje technologie RFID, navrhuje i konkrétní využití pro knihovnu.Domácí zdroje


RFID portál

http://www.rfidportal.cz

Český zdroj, který přináší informace o RFID, možná využití, profily dodavatelů atd.


Mezinárodní laboratoř RFID

http://rfid.vsb.cz/

Mezinárodní laboratoř RFID při VŠB v Ostravě se zabývá především integrací a využitím RFID čipů v automobilovém průmyslu a zdravotnictví.


RFID laboratoř ČVUT

http://rfidlab.cvut.cz/

Stránky RFID laboratoře při fakultě elektrotechnické ČVUT, která se snaží poskytnout znalosti a zkušenosti vývojem a výzkumem RFID průmyslové sféře.


RFID projekt MOÚ

http://www.mou.cz/cz/o-projektu-rfid/article.html?id=299

Informace o RFID projektu Masarykova onkologického ústavu v Brně, který měl za cíl zkoumat přínosy zavedení RFID čipů do procesu přípravy a aplikace léčiv.


Úřad pro ochranu osobních údajů

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=161&loc=538

ÚOOU vybírá ze zahraničních médií zajímavé články týkající se RFID.


RFID. Budoucnost. Realita

http://www.lupa.cz/clanky/rfid-budoucnost-realita-1/

http://www.lupa.cz/clanky/rfid-budoucnost-realita-2/

Patrick Zandl se na Lupě.cz zamýšlí nad tím kam povede integrace RFID čipů do běžného lidského života, co nám přinese a o co nás naopak připraví.


Spory kolem RFID

http://www.chip.cz/clanky/trendy/2010/06/spory-kolem-rfid

Aktuální článek (10-6-2010) z časopisu CHIP objasňující některá dilemata která se pojí s postupným zaváděním RFID čipů do běžného života.


RFID: Nová naděje v nové dekádě

http://businessworld.cz/business-rizeni-podniku/rfid-nova-nadeje-v-nove-dekade-6468

Ještě aktuálnější (17-6-2010) článek z časopisu Business World se naopak na RFID technologie dívá víceméně optimisticky a s nadějí.


Problematika zavádění nové technologie 3M RFID do knihoven v České republice

http://www.akvs.cz/akp-2005/17-novotny.pdf

Otto Novotný ze společnosti 3M odpovídá na některé často kladené dotazy ohledně zavádění RFID technologií do knihoven.

(Webografii zpracoval Tomáš Fendrich)


RTENOTITLE