Resource Description Framework

Z WikiKnihovna
(přesměrováno z RDF)
Přejít na: navigace, hledání

RTENOTITLE


Definice

Česká terminologická databáze knihovní a informační vědy (TDKIV) definuje Resource Description Framework (RDF), tj. česky systém popisu zdrojů, jako:

„Obecný rámec pro popis jakéhokoli elektronického zdroje, resp. webové stránky a jejího obsahu, tedy pro vyjádření sémantiky a pro podporu sémantického webu. Popisná metadata mohou zahrnovat údaje o autorovi zdroje, datu vytvoření nebo aktualizace, organizaci stránek (sitemap), klíčová slova, předmětové kategorie aj. Jazyk RDF poskytuje robustní flexibilní architekturu pro zpracování metadat na internetu; umožňuje komukoli definovat a používat metadatové schéma, které slouží nejlépe jeho potřebám, a současně umožňuje interoperabilní výměnu metadat. RDF je aplikací formátu XML a je vyvíjen konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).“

Jedná se tedy o obecný rámec pro popis, výměnu a znovupoužití dat, který poskytuje jednoduchý model pro zápis metadat a není závislý na konkrétní aplikaci. Zdroje jsou popsány pomocí výroků (nebo také tvrzení, anglicky statements), přičemž každé tvrzení se skládá z trojice ZDROJ-VLASTNOST-HODNOTA VLASTNOSTI. V rámci tvrzení je zdroj subjektem (předmětem), vlastnost predikátem a hodnota vlastnosti objektem.

Základy RDF

Představme si, že někdo jménem Josef Novák vytvořil webovou stránku. Nejjednodušší způsob, jak tento výrok schématicky vyjádřit, by mohl vypadat takto:

http:// www.example.org/index.htmltvůrce, jenž se jmenuje Josef Novák

Webová stránka, jenž je identifikována svým URL, je subjektem, kterému přiřazujeme předikát "tvůrce", jehož hodnota je řetězec "Josef Novák". Webové stránce Josefa Nováka můžeme přiřadit libovolné množstí predikátů a jejich hodnot - datum vytvoření, jazyk atd.

http:// www.example.org/index.htmldatum-vytvoření, jehož hodnota je 26. května 2008

http:// www.example.org/index.htmljazyk, jehož hodnota je angličtina

Přirozený jazyk je prostředkem komunikace mezi lidmi, RDF si klade za cíl umožnit porozumět výrokům i strojům. K tomu je zapotřebí:

 • Systém počítačově rozpoznatelných identifikátorů subjektů, predikátů a objektů ve výroku. Tento systém musí jednoznačně odlišit prvky výroku od stejně vypadajících jiných identifikátorů používaných na webu.
 • Výroky musí být zapisovány v jazyce, který je strojům srozumitelný.


Obě podmínky dokáže současná webová architektura splnit. Web nabízí jednoduchý identifikátor, kterým je samozřejmě URL. V příkladu výše byla URL, jakožto řetězec znaků, použita k identifikaci webu Josefa Nováka. Nicméně je potřeba zaznamenat informace i mnoha dalších věcech, které nejsou umístěny na síti nebo nemají URL. Toto umožňuje URI jakožto obecná forma identifikace (URL je v podstatě jedním typem URI). URI může být vytvořena pro jakoukoliv část výroku, tj. nejen pro všechny typy dokumentů, služeb apod. dosažitelných online, ale i pro věci, které nejsou přístupné skze síť (lidské bytosti, korporace, knihy v knihovnách apod.), včetně abstraktních konceptů (např. koncept "autor").

RDF tedy pro jednoznačnou identifikaci prvků výroku používá URI, resp. přesněji URI references


Uvedený příklad

http:// www.example.org/index.htmltvůrce, jenž se jmenuje Josef Novák

bychom mohli zaznamenat jako RDF výrok takto:

 • subjekt http:// www.example.org/index.html
 • predikát http:// purl.org/dc/elements/1.1/creator
 • objekt http:// www.example.org/staffid/85740

URI identifikuje všechny části výroku, tedy nejenom předmět. Přidáme-li další dva výroky (datum a jazyk), můžeme vše graficky zobrazit takto [2]

RDF/XML

Reprezentovat model RDF lze sice prostřednictvím grafů nebo trojic, ale jako nejvhodnější pro vyjádření sémantiky webových zdrojů se jeví XML syntaxe RDF (RDF/XML). Podrobnosti syntaxe RDF/XML zde.

Příklad zápisu v RDF/XML [1]:

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
       xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#">

 <contact:Person rdf:about="http://www.w3.org/People/EM/contact#me">
  <contact:fullName>Eric Miller</contact:fullName>
  <contact:mailbox rdf:resource="mailto:em@w3.org"/>
  <contact:personalTitle>Dr.</contact:personalTitle> 
 </contact:Person>

</rdf:RDF>

Využití

Metadata RDF mohou být podle [2] využita např.:

 • ve vyhledávání zdrojů, kde poskytují lepší schopnosti vyhledávacích strojů;
 • v katalogizaci pro popis obsahu a vztahu obsahů dostupných na různých webových stránkách, serverech nebo v digitálních knihovnách;
 • pomocí inteligentních softwarových agentů umožňuje sdílení a výměnu vědomostí; v hodnocení obsahu;
 • v popisu kolekcí stránek, jež reprezentují jeden logický „dokument“;
 • pro popis intelektuálních vlastnických práv webových stránek;
 • RDF s digitálními podpisy je klíčem k vytvoření „Webu vzájemné důvěry“ (Web of Trust);
 • pro elektronické obchodování, spolupráci a další aplikace.

Použité zdroje

[1] RDF Primer. Dostupný z WWW: <http://www.w3.org/TR/rdf-primer/>. - Základní informační pramen - Doporučení W3C ohledně RDF

[2] RDF: často kladené dotazy. Dostupný z WWW: <http://dsic.zapisky.info/archive/RDF-FAQ-20031130/>.

Další zdroje

Resource Description Framework na Wikipedii

--Michal Fojtík 00:25, 13. 5. 2008 (CEST)


RTENOTITLE