RAM

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michal Létal

Klíčová slova: Hardware, Polovodičová paměť, PC komponenty, Operační paměť, RAM

Nadřazené pojmy: Hardware, Počítač, Elektronika, Polovodičové paměti, Operační paměť

Podřazené pojmy: Paměťová buňka

Random acces memory

Česky paměť s přímým nebo libovolným přístupem. (Vzácněji také paměť s náhodným přístupem.) Jedná se o polovodičové paměti využívané převážně u počítačů. „Mají většinou podobu integrovaného obvodu, který umožňuje, aby se k uloženým datům přistupovalo v jakémkoliv pořadí. Slovo náhodný tak odkazuje na skutečnost, že k jakýmkoliv datům se dá dostat v konstantním čase nehledě na jejich fyzické umístění a na to zda jsou nebo nejsou v souvislosti s předchozími daty“[1]

SRAM-Statická RAM

Tento typ RAM je realizován pomocí bistabilních klopných obvodů. Tyto obvody se mohou nacházet pouze ve dvou stavech v logické 1 a v logické 0. Přístupová doba je v rozpětí 7,5 až 15 nanosekund.[2] Jedná se o volatilní paměť, která po odpojení od napájení ztrácí svůj obsah. SRAM se dnes využívají hlavně u vyrovnávacích cache pamětí.

DRAM-Dynamická RAM

Tato paměť je realizována pomocí malých kondenzátorů. Tyto kondenzátory představují v nabytém stavu logickou 1 a ve vybytém stavu logickou 0. Nevýhodou těchto pamětí je, že kondenzátory rychle ztrácí svůj náboj, proto je potřeba jejich náboj obnovovat, toto se provádí pomocí refresh pulzů. (česky: občerstvování) Podle výrobců tento refresh probíhá každých 64 milisekund nebo častěji.[3] Na rozdíl od SRAM jsou tyto paměti realizovány velmi jednoduše (stačí jeden kondenzátor a jeden tranzistor na paměťovou buňku, oproti šesti tranzistorům u SRAM), díky čemuž dosahují při výrobě velké hustoty.[4] Kvůli těmto vlastnostem jsou DRAM levnější a dosahují větších kapacit. Jejich nevýhodou je naopak vyšší přístupová doba, ta se pohybuje v rozmezí od 60 do 70 nanosekund.[5] Toto zpoždění je zapříčiněno nutností vykonávat refresh. DRAM se dnes nejčastěji používají jako operační paměti PC. Dostupné jsou v DIM Modulech (Dual Inline Memory Module, ty se používaly pro SDRAM, DDR DIMM - Double Data Rate DIMM se používaly pro DDRRAM, DDR2 DIMM pro DDR2 paměti a takto dále i pro DDR3.) Stejně jako předchozí typ je i DRAM volatilní.


Existují i další typy RAM např. CMOS-RAM, Nano-RAM, PRAM a jiné, které se používají ve specializovaných případech nebo jsou ve vývoji.

Parametry

Kapacita – Velikost paměti, udává se v giga bytech. [GB]

Časování – Doba potřebná k vyhledání adresy v paměti. Tento parametr bývá označován jako CL.

Frekvence – Parametr, který určuje, kolik operací paměť udělá za časovou jednotku, udává se v mega hertzích za sekundu. [Mhz/s]

Propustnost„Datovou propustnost pamětí spočítáme takto: frekvence FSB x počet přenášených bajtů x počet paměťových kanálů."[6] Udává se v giga bytech za sekundu. [GB/s]

Typy RAM

SDRAM - Synchronous Dynamic RAM

Předchůdkyně dnešních typů pamětí. Jedná se o synchronní paměť, která přenáší data na náběžné hraně pulsů paměťové sběrnice. Tyto paměti se používaly u základních desek do nástupu procesorů Intel Pentium 4 a krátce i po něm. U procesorů AMD ji najdeme na deskách pro procesory Duron a Athlon.[7]

DDR SDRAM - Double Data Rate SDRAM

Tyto paměti bývají také často označovány jen jako DDR nebo DDR RAM. Stejně jako SDRAM jsou synchroní a dynamické. Do oblasti operačních pamětí však přinesly velký posun. Oproti SDRAM jsou totiž schopny přenášet data jak na náběžné tak na sestupné hraně řídících pulzů. Díky tomuto rozdílu jsou tedy schopny zdvojnásobit svoji frekvenci.

DDR2

Tyto paměti také pracují na náběžné i sestupné hraně řídících pulsů. Oproti DDR však mají poloviční spotřebu a dají se lépe taktovat. Dosahují větší frekvence než DDR.

DDR3

Paměti typu DDR3 opět pracují na vyšší frekvenci než DDR2 a také mají mírně nižší napájecí napětí a spotřebu.

DDR4

Opět se očekává, že paměti typu DDR4 budou pracovat na vyšší frekvenci než předešlé typy a budou mít také nižší napájecí nároky.[8]

Známí výrobci RAM

Kingston

Corsair

Patriot

Samsung

A-DATA


Poznámky

  1. SINGH, Vishnu Priya. Simplified computer hardware course [online]. 1st ed. New Delhi, India: Computech Publications, Ltd., 2009 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/masaryk/Doc?id=10417574 S. 45.
  2. HORÁK, Jaroslav. Hardware: učebnice pro pokročilé. 3., aktualiz. vyd. Brno: CP Books, 2005, 344 s. ISBN 80-251-0647-0. S.93.
  3. SINGH, Vishnu P a Meenakshi SINGH. Computer hardware course [online]. 9th rev. ed. New Delhi, India: Computech Publications, Ltd., 2009, 312 p. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/masaryk/Doc?id=10417620. S. 50.
  4. SINGH, Vishnu P a Meenakshi SINGH. Computer hardware course [online]. 9th rev. ed. New Delhi, India: Computech Publications, Ltd., 2009, 312 p. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/masaryk/Doc?id=10417620. S. 49.
  5. PELIKÁN, Jaroslav. Vnitřní paměti. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity [online]. 1998 [cit. 2013-05-19]. Dostupné: http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/INTPAM.HTML
  6. HORÁK, Jaroslav. Hardware: učebnice pro pokročilé. 3., aktualiz. vyd. Brno: CP Books, 2005, 344 s. ISBN 80-251-0647-0. S. 95.
  7. HORÁK, Jaroslav. Hardware: učebnice pro pokročilé. 3., aktualiz. vyd. Brno: CP Books, 2005, 344 s. ISBN 80-251-0647-0. S. 94.
  8. KAŇÁK, Aleš. CES 2013: Crucial ukázal první funkční vzorky operačních pamětí DDR4. PCTuning [online]. 10.1.2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://pctuning.tyden.cz/component/content/article/1-aktualni-zpravy/26034-ces-2013-crucial-ukazal-prvni-funkcni-vzorky-operacnich-pameti-ddr4%20http://pctuning.tyden.cz/component/content/article/1-aktualni-zpravy/26034-ces-2013-crucial-ukazal-prvni-funkcni-vzorky-operacnich-pameti-ddr4

Použitá literatura

HORÁK, Jaroslav. Hardware: učebnice pro pokročilé. 3., aktualiz. vyd. Brno: CP Books, 2005, 344 s. ISBN 80-251-0647-0.

KAŇÁK, Aleš. CES 2013: Crucial ukázal první funkční vzorky operačních pamětí DDR4. PCTuning [online]. 10.1.2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://pctuning.tyden.cz/component/content/article/1-aktualni-zpravy/26034-ces-2013-crucial-ukazal-prvni-funkcni-vzorky-operacnich-pameti-ddr4%20http://pctuning.tyden.cz/component/content/article/1-aktualni-zpravy/26034-ces-2013-crucial-ukazal-prvni-funkcni-vzorky-operacnich-pameti-ddr4

PELIKÁN, Jaroslav. Vnitřní paměti. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity [online]. 1998 [cit. 2013-05-19]. Dostupné: http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/INTPAM.HTML

SINGH, Vishnu P a Meenakshi SINGH. Computer hardware course [online]. 9th rev. ed. New Delhi, India: Computech Publications, Ltd., 2009, 312 p. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/masaryk/Doc?id=10417620.

SINGH, Vishnu Priya. Simplified computer hardware course [online]. 1st ed. New Delhi, India: Computech Publications, Ltd., 2009 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/masaryk/Doc?id=10417574