QR kód

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jitka Šiborová

Klíčová slova: kódy, technologie, smartphone

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené - čárové kódy
podřazené - Micro QR kód


Definice

QR kód je typ dvourozměrného čárového mobilního kódu, někdy je nazýván také jako datová matice. Název kódu vznikl z anglického spojení Quick Response, což v překladu znamená rychlá odpověď/odezva, to odpovídá hlavnímu záměru této technologie: dekódovat jakýkoli zašifrovaný obsah co nejrychlejším možným způsobem.

Tento typ kódu je zapisován do čtverce s mozaikou bílých a černých bodů, díky čtverečkům v rozích QR kódu jej dokáže čtečka lépe přečíst z více úhlů.

Poprvé tuto technologii v roce 1994 použila japonská firma Denso-Wave Incorporated. Původně tato technologie sloužila ke sledování pohybu automobilových součástek v továrnách.

QR kódu existuje 40 různých verzí. Liší se počtem modulů a jejich konfiguracemi a kapacitou. Verze 1 má 21 x 21 modulů, verze 40 má 177 x 177 modulů. Jedním typem je například mikro QR kód – neukládá takové množství informací (max 35 číslic).

Kódy jsou standardizovány a mají technickou normou ISO/IEC 18004:2000. QR kód může použít kdokoli, není třeba licence.

QR kód má schopnost kontroly a následné opravy chyb, při poškození či znečistění dokáže až 30% dat opravit a znovu přečíst. Schopnost opravy chyb má 4 úrovně : L, M, Q, H (H je nejvyšší úroveň – ochrana až 30% dat, která byla poškozena nebo znečištěna) - tzn. čím vyšší úroveň opravy chyb, tím více dat bylo poškozeno a kapacita QR kódu klesá.

Kapacita

Na rozdíl od běžných čárových kódů (uloží pouze max. 20 numerických znaků) QR kódy umožňují ukládat větší množství informací, lze do nich uložit až 3 tisíce bajtů informací. Lze kódovat numerické, alfabetické a jiné kódy. Jeden QR kód může tak ukládat až 7089 numerických znaků nebo text s cca 4300 znaky nebo cca 2900 bajtů binárních dat či 1800 japonských Kanji znaků.

Využití

V dnešní době jsou QR kódy využívány ke kódování vizitek, telefonních čísel, emailových adres, sms textových zpráv, webových odkazů (např.odkaz na stáhnutí programu), geografického umístění (geo location) a samozřejmě textu. QR kód je také nástrojem mobilního marketingu a reklamy.

Nejzajímavější využití QR kódů

Čtení kódu

Ke čtení QR kódu je zapotřebí čtečky, která dekóduje QR kód a převede obsah do námi srozumitelného jazyku - např. nejčastější čtečkou je mobilní telefon s digitálním fotoaparátem a příslušným software - aplikací. Po spuštění aplikace fotoaparátem namíříme na QR kód a "naskenujeme" jej, poté aplikace rozkóduje obsah a informace je zobrazena na displeji telefonu.

Také můžeme využít čtečku http://zxing.org/w/decode.jspx, kde stačí vložit odkaz na QR kód a čtečka zprávu dešifruje.

Tvorba QR kódu, generátory

QR kód si každý může jednoduše vytvořit. Můžeme využít nejrůznějších generátorů QR kódů dostupných na internetu.

QR kód k webovému odkazu můžeme nejjednodušeji udělat tak, že použijeme Zkracovač adres Google - tam vložíme daný odkaz, po vygenerování zkrácené adresy dostaneme nový odkaz, ten zadáme do adresní lišty a dopíšeme za to .qr

Generátory

http://zxing.appspot.com/generator/ Tento generátor nabízí spoustu možností, co zakódovat - událost v kalendáři, detailní kontaktní informace, emailovou adresu, geolokaci, telefonní číslo, sms, text, odkaz či wifi síť.

http://keremerkan.net/qr-code-and-2d-code-generator/

http://www.quickmark.cn/En/basic/index.asp

http://qrcode.kaywa.com/


Aplikace na čtení QR kódů pro mobilní zařízení

Barcode Scanner, Brightbuyr,Scandit - Barcode Scanner, QRky Barcode Scanner.

Uvedené aplikace se dají stáhnou v Android marketu, čili fungují na platformě Android.


Použitá literatura

  1. VYORÁLEK, Jiří. Android QR kódy – k čemu jsou a jak je používat. www.mujhtc.cz [online]. 24.2.2010,[cit. 2011-05-11]. Dostupný z www: <http://mujhtc.cz/aplikace/android-qr-kody-k-cemu-jsou-a-jak-je-pouzivat>.
  2. JELÍNEK, Tomáš. Grafické kódy pro identifikaci výrobků a služeb [online]. Pardubice, 2010. 51 s. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice. Dostupné z www: <http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/37401/1/JelinekT_graficke_kody_MT_2010.pdf>.
  3. DOČEKAL, Daniel. Budoucnost a současnost čárových kódů pro mobily. www.pooh.cz [online]. 2009,[cit. 2011-05-11]. Dostupný z www: <http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2015675>.
  4. KRČMÁŘ, Petr. QR kódy: kilobajty v malém obrázku. www.root.cz [online]. 1. 3. 2010,[cit. 2011-05-11]. Dostupný z www: <http://www.root.cz/clanky/qr-kody-kilobajty-v-malem-obrazku/>.
  5. LAUSCHMANN, Jindřich . Nejzajímavější využití QR kódů z celého světa. www.tyinternety.cz [online]. 20.03.2011 ,[cit. 2011-05-11]. Dostupný z www: <http://www.tyinternety.cz/reklama/nejzajimavejsi-vyuziti-qr-kodu-z-celeho-sveta-3196>.