Python (programovací jazyk)

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lukáš Závodný

Klíčová slova: Python, Programovací jazyk, Guido van Rossum

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - programovací jazyky vysoké úrovně
podřazené ---


Charakteristika

Python je dynamický, objektově orientovaný, programovací jazyk vyšší úrovně, který vyvinul Guido van Rossum. Python si získal velkou popularitu po celém světě, především kvůli snadné a rychlé práci s tímto jazykem. Python se dá propojovat i s dalšími programovacími jazyky jako je C, C++, atd. a dají se v něm vytvářet jak jednoduché (např.: skripty), tak komplexní programy.[1]

Vlastnosti

 • Python je programovací jazyk, se kterým se jednoduše pracuje. Dáno je to především jednoduchostí syntaxe, jakou programujeme v tomto jazyce.
 • „Je to jazyk expresivní a to znamená, že k zápisu nám často stačí menší počet řádků, než u jiných programovacích jazyků"[2]. Tímto narážíme na jeho další vlastnost a tou je rychlost programování. Tím, že nám k zápisu stačí menší počet řádků a je možné pracovat s knihovnami, které nám umožňují snadné řešení komplikovaných situací, můžeme dosáhnout rychlejší práce, než u jiných programovacích jazyků. Dalším významným faktorem, co se týče rychlosti práce s tímto jezykem je, že Python je „bajtově kompilovaný programovací jazyk, což nám usnadní práci například s řetězci"[3]. To má ovšem i stinnou stránku a tou je pomalejší běh vytvořeného programu.
 • „Je to jazyk, který je objektově orientovaný. Projevuje se to tak, že vše vnímá jako objekt, který nemusí mít atributy a funkci."[4]
 • Je snadno propojitelný s dalšími programovacími jazyky a do kódu můžeme vkládat moduly z kódů v jiných programovacích jazycích. Užitečné je to z důvodu, že můžeme využít výhody jiných jazyků, například vyšší rychlost výpočtů a zahrnout je do části kódu, kde právě tuto vlastnost potřebujeme.[5]
 • „Python je registrován pod FLOSS licencí"[6], a tedy je volně dostupný a šiřitelný. Díky tomu, je kolem Pythonu vybudovaná silná komunita programátorů, kteří Python neustále vylepšují a vytvářejí nové knihovny, kterých je velké množství a se kterými následně mohou další programátoři pracovat.
 • Funguje na nejpoužívanějších platformách. „Python spustíme a můžeme s ním pracovat na zařízeních, které využívají operační systém: Windows, IOS, Linux, aj"[7].

Porovnání s dalšími programovacími jazyky

Python a C a C++ Pokud se zaměříme jen na základní rozdíly, tak nejdůležitějšími jsou ty, že v Pythonu není potřeba definovat proměnné a řízení paměti je automatické. Dalším rozdílem je i délka zápisu kódu[8].

Python a Perl Python vše pokládá za objekty, proto oproti Perlu snadněji pracuje se seznamy a asociativní poli a klíči k těmto polím. Jsou v něm mnohem přehlednější výjimky a rutiny a také předávání argumentů funkcím je díky nepovinný vlastnostem přehlednější.[9].

Python a Visual Basic Vizual Basic pracuje s vizuální tvorbou programů pomocí kreslení. Python pracuje s textem. Obě možnosti mají své výhody a nevýhody. Kreslení redukuje množství chyb, jaké mohou vznikat a je intuitivní, ale neposkytuje tolik možností, jako zápis kódu. U Pythonu je konzistentní syntaxe, a lépe pracuje s výjimkami a do proměnných mohou být uloženy různé datové typy.[10].

Poznámky

 1. HARMS, Daryl D a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2008, xvi, 456 s. ISBN 978-80-251-2161-0. S. 3.
 2. SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 584 s. ISBN 978-80-251-2737-7. S. 13.
 3. HARMS, Daryl D a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2008, xvi, 456 s. ISBN 978-80-251-2161-0. S. 7.
 4. PILGRIM, Mark. Ponořme se do Python(u) 3: Dive into Python 3. Praha: CZ.NIC, c2010, 430 s. ISBN 978-80-904248-2-1. S. 55.
 5. HARMS, Daryl D a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2008, xvi, 456 s. ISBN 978-80-251-2161-0. S. 7.
 6. SWAROOP, C. H. A Byte of Python [online]. 2014 [cit. 2014-06-12]. Dostupné z: http://www.swaroopch.com/notes/python/. Kapitola 4.1., Features of Python.
 7. SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 584 s. ISBN 978-80-251-2737-7. S. 13.
 8. HARMS, Daryl D a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2008, xvi, 456 s. ISBN 978-80-251-2161-0. S. 6-7.
 9. HARMS, Daryl D a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2008, xvi, 456 s. ISBN 978-80-251-2161-0. S. 10.
 10. HARMS, Daryl D a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2008, xvi, 456 s. ISBN 978-80-251-2161-0. S. 7-9.

Použité zdroje

 • HARMS, Daryl D a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2008, xvi, 456 s. ISBN 978-80-251-2161-0.
 • PILGRIM, Mark. Ponořme se do Python(u) 3: Dive into Python 3. Praha: CZ.NIC, c2010, 430 s. ISBN 978-80-904248-2-1.
 • SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 584 s. ISBN 978-80-251-2737-7.
 • SWAROOP, C. H. A Byte of Python [online]. 2014 [cit. 2014-06-12]. Dostupné z: http://www.swaroopch.com/notes/python/. Kapitola 4.1., Features of Python.