Proxemika

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Chlubnová

Klíčová slova: neverbální komunikace, řeč těla, prostorová zóna

Synonyma: prostorová komunikace, prostorové chování, sdělování přiblížením a oddálením

Související pojmy:

nadřazené - řeč těla, neverbální komunikace
podřazené -


Charakteristika

Proxemika je označení pro typ neverbální komunikace spočívající ve vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě komunikující subjekty zaujímají. Můžeme ji také definovat jako způsob sdělování přiblížením a oddálením. [1]

Historie

Podnět ke studiu toxemického chování dal ve svých antropologických studiích profesor E.T. Hall. Hall zjišťoval, jak daleko od sebe stojí dva lidé, kteří jsou zabráni do přátelského rozhovoru.

Prostorové zóny

E.T. Hall na základě pozorování chování lidí v prostoru rozdělil vzdálenosti, které lidé mezi sebou zaujímají, do čtyř okruhů:

1.Intimní prostor

Jeho dolní hranice splývá s těsným hmatovým dotekem partnerů. Takovýto styk můžeme pozorovat například mezi matkou a dítětem, mezi milenci, manžely. Horní hranice intimní sféry je dána oddálením o 15-30 cm.

2.Osobní prostor

Dolní hranici této osobní sféry tvoří oddálení těl dvou partnerů o 45-75 cm. Je to prakticky maximální vzdálenost, v níž je ještě možno se držet za ruce. Horní hranicí je oddálení o 75 cm až 120 cm. Je to hranice oddálení, kterou dodržujeme při setkání s neznámým člověkem.

3.Společenský prostor

Při tomto komunikačním styku nejsou partneři osobně zaujati jednáním. Je tomu tak ve služebním styku, při obchodním jednání. Dolní hranice je 1,2 m. Horní hranice je pak až 3,6 m. V zorném poli zachytíme celou postavu stojícího partnera.

4.Veřejný prostor

Minimální vzdálenost 3,6 m. Horní hranice je 7,6 m. Veřejný výstup herce v divadle, profesora v posluchárně. [2][3]

Rozdíly v osobním prostoru komunikujících

Proxemika zaznamenává různý osobní prostor komunikujících, který se odlišuje podle jednotlivých zemí, zdali jde o obyvatele města či venkova. Například v USA dávají lidé přednost osobní zóně v rozmezí 45-120 cm, zatímco v Japonsku je tato zóna kolem 30-40 cm a v arabských zemích žádná osobní zóna neexistuje. Obecně platí, že lidé ze severu (Anglie, Švédsko) udržují větší vzdálenosti než lidé z jihu. Evropský standard osobní zóny je v rozmezí 100-120 cm. [4]

Poznámky

  1. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme: kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1988. ISBN 25-095-88, s. 43-44.
  2. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme: kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1988. ISBN 25-095-8, s. 50-51.
  3. Neverbální komunikace. Dostupné z: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E02E1McIYyQJ:lide.uhk.cz/fim/ucitel/franema1/data/Prednaska%25205.ppt+&cd=7&hl=cs&ct=clnk&gl=cz.
  4. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha :Grada, 2008, 328 s. ISBN 8024767422, s. 104-105.

Použitá literatura